sk
SK
CZ | EN
MENU
 
 

  

 
 
KORPORÁTNE BANKOVNÍCTVO
Investičné financovanie | Prevádzkové financovanie | Projektové financovanie | Bankové záruky

V rámci korporátneho bankovníctva sa zameriavame najmä na financovanie malých a stredných podnikov naprieč širokou škálou odvetví. Vďaka flexibilite a individuálnym riešeniam dokážeme promptne uspokojiť aj náročné a špecifické požiadavky klientov. V záujme zabezpečenia dlhodobej stability zároveň pristupujeme ku každému prípadu s maximálnou obozretnosťou.

Zoznámte sa s našou ponukou, radi Vám pomôžeme pri realizácii Vašich podnikateľských plánov.

Investičné financovanie

Investičný úver Vám umožní financovať rozvoj Vašej spoločnosti a využíva sa spravidla na kúpu technológií, nehnuteľností či modernizáciu a rekonštrukciu majetku.

ZISTIŤ VIAC

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové úvery Vám pomôžu s financovaním pohľadávok, zásob, kontraktov a zákaziek. Môžete ich však využiť aj na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

ZISTIŤ VIAC

Projektové financovanie

Pomôžeme Vám tiež s financovaním výstavby alebo rekonštrukcie komerčných nehnuteľností, nákupom nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja alebo dlhodobého prenájmu. Úver vieme poskytnúť aj na financovanie energetických projektov, kapitálovo náročných investičných akcií a akvizícií. Primárne sa zameriavame na financovanie projektov v Bratislave a blízkom okolí.

ZISTIŤ VIAC

Bankové záruky

Bankové záruky poskytujeme za tuzemské subjekty v prospech tuzemských subjektov alebo v prospech subjektov s domicilom v rámci EÚ.

Bankové záruky zabezpečujúce dovoznú alebo vývoznú platbu alebo záruky za spotrebné dane z vína, piva, liehu a iných, všeobecne nazývané ako colné záruky, neposkytujeme.

ZISTIŤ VIAC

Bežné účty a platby
Bežné účty
Platobné karty
Internet Banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRODUKTY PRE OBYVATEĽSTVO
Termínované vklady | Korporátne dlhopisy | Sporiace účty | Bežné účty a platby

Prostredníctvom siete obchodných miest pokrývajúcej všetky kraje Slovenska prinášame jedinečné možnosti zhodnotenia peňazí aj širšej verejnosti. Každý, kto hľadá nadpriemerné, fixné a bezpečné zhodnotenie svojich úspor, je u nás na správnej adrese. Okrem bežných bankových produktov, ako sú termínované vklady, sporiace a bežné účty, nájdete u nás aj výnosovo mimoriadne atraktívny investičný produkt – korporátne dlhopisy, ktoré sú Vám k dispozícii už od investície 3 000 €.

Skúste to s Privatbankou a začnite svoje peniaze naozaj zhodnocovať!

Termínované vklady

Temínovaný vklad Vám prináša garantované a nadpriemerné zhodnotenie Vašich úspor. Sami rozhodnete, ako dlho necháte svoje peniaze v banke pracovať. Po celý tento čas budú chránené Fondom ochrany vkladov. V prípade neočakávanej situácie máte navyše možnosť ich predčasného výberu.

ZISTIŤ VIAC
Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy sú určené každému, kto chce získať podstatne vyšší výnos z investovaných prostriedkov ako pri termínovaných vkladoch s pravidelnou výplatou výnosov. Na rozdiel od termínovaných vkladov dlhopisy nie sú chránené Fondom ochrany vkladov.

V prípade dlhopisov v našej ponuke sú to výhradne spoločnosti z ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA.


Hospodárske výsledky skupiny PENTA

ZISTIŤ VIAC
Sporiace účty

Sporiaci účet je určený na pravidelné či nepravidelné sporenie finančných prostriedkov. Na tomto type účtu svoje peniaze zhodnocujete, a zároveň ich máte kedykoľvek k dispozícii.

ZISTIŤ VIAC
Bežné účty a platby
Bežné účty
Platobné karty
Internet Banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO
Individuálne nakupované cenné papiere | Asset management | Privátny bankár | Benefity | Poplatky | Infocentrum

Privátne bankovníctvo predstavuje najvyšší stupeň starostlivosti o Vaše finančné prostriedky. Či už chcete o svojich investíciach rozhodovať sami alebo ich správu zveríte našim investičným špecialistom, urobíme všetko preto, aby sme Váš finančný majetok zveľadili a ochránili pred znehodnotením. Pritom sa môžete spoľahnúť na profesionalitu a individuálny prístup našich privátnych bankárov. Už nemusíte chodiť do banky. My prídeme za Vami a sprístupnime Vám to najlepšie z finančného trhu.

Vyberte si z dvoch základných spôsobov, ako sa budeme starať o Vaše peniaze.

1. Správu Vašich investícií môžete riadiť a usmerňovať sami. Prostredníctvom individuálne nakupovaných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov získate prístup k širokej škále produktov z celého sveta. Záleží len od Vašich preferencií, pričom sa môžete kedykoľvek poradiť s našimi odborníkmi na investovanie.

2. Ak sa riadeniu svojich investícií nechcete venovať osobne alebo na to jednoducho nemáte čas, zverte Vaše financie do rúk investičných profesionálov a využite služby nášho asset managementu. Vy si určíte pravidlá a my sa postaráme o komplexnú správu a zhodnocovanie Vášho finančného majetku.

Individuálne nakupované
cenné papiere
Asset
management


Individuálne nakupované cenné papiere

V našej ponuke nájdete cenné papiere z celého sveta:
Korporátne dlhopisy
Bankové dlhopisy
Produkty obchodované na burze
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

Korporátne dlhopisy

Ak patríte medzi investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujete pravidelnú výplatu stabilných výnosov, ponúkame Vám možnosť investovania do korporátnych dlhopisov.

Čo je korporátny dlhopis a na akom princípe funguje?

Ako investor kúpou dlhopisu požičiavate na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelne vypláca dohodnutý úrokový výnos a pri splatnosti dlhopisu vyplatí späť menovitú hodnotu dlhopisu.

V porovnaní s termínovanými vkladmi, investícia do dlhopisov nie je chránená Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane, korporátne dlhopisy prinášajú investorovi omnoho vyšší výnos a možnosť ich predaja aj pred splatnosťou.

Zo širokej ponuky korporátnych dlhopisov si naši klienti najčastejšie vyberajú dlhopisy ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA, ktoré možete získať exkluzívne len v Privatbanke.

Definícia dlhopisov podľa zákona

VÝHODY DLHOPISOV V NAŠEJ PONUKE

 • Vyšší fixný výnos v porovnaní s termínovanými vkladmi
 • Pravidelné vyplácanie výnosu na zvolený účet
 • Možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou
 • Zdaňovanie výnosov zrážkovou daňou *
*Platí pri slovenských emitentoch a investoroch.

Nevýhody:

 • Investícia nie je chránená Fondom ochrany vkladov

V závislosti od výšky plánovanej investície si môžete vybrať z dvoch typov emisií korporátnych dlhopisov spoločností zo skupiny PENTA:

Neverejné emisie dlhopisov

Minimálna investícia 100 000 €

Verejné emisie dlhopisov

Minimálna investícia len 3 000 €

Uvedený výpočet je informatívny, pred zdanením a nezahŕňa poplatok za nákup dlhopisu.
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

PROJEKTY FINANCOVANÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM DLHOPISOV SKUPINY PENTA

skryť

Bankové dlhopisy

Bankové dlhopisy predstavujú pre našich klientov zaujímavý produkt priamo z portfólia Privatbanky. Bankový dlhopis je cenný papier, ktorý má fixne stanovenú úrokovú sadzbu a pevne určenú lehotu splatnosti.

V porovnaní s termínovanými vkladmi, investícia do dlhopisov nie je chránená Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane, bankové dlhopisy prinášajú investorovi spravidla vyšší výnos a možnosť ich predaja aj pred splatnosťou.

Bankové dlhopisy v našej ponuke sú Vám k dispozícii už od sumy 1 000 €.


PREHĽAD AKTUÁLNYCH BANKOVÝCH DLHOPISOV PRIVATBANKY

Názov dlhopisuEmitentCelková hodnota emisieSplatnosťFixný kupónProspekt
Privatbanka 21Privatbanka, a. s.3 000 000 €18. 9. 2020 1,30 % p. a.áno
Presné znenie emisných podmienok všetkých emisií dlhopisov, ktoré predáva Privatbanka, sú k dispozícii u vášho privátneho bankára alebo na vyžiadanie na adrese treasury@privatbanka.sk

Archív
Nanašli ste, čo ste hľadali? Pozrite aj KORPORÁTNE DLHOPISY a PRODUKTY OBCHODOVANÉ NA BURZE
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Produkty obchodované na burze

Vaše investičné možnosti pri správe Vašich investícií sú u nás neobmedzené.

Sprostredkujeme Vám nákup prakticky akéhokoľvek finančného nástroja obchodovaného na niektorej z hlavných svetových búrz alebo na mimoburzovom trhu.

Na rozdiel od iných bánk ponúkame klientom možnosť investovať aj do moderných finančných produktov, akými sú fondy obchodované na burze –tzv. Exchange Traded Funds (ETF) alebo investičné certifikáty. Tieto investičné nástroje sú niekoľkonásobne lacnejšie ako bežne ponúkané podielové fondy.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť
Asset management

Asset management, čiže komplexnú správu finančného majetku poskytujeme našim klientom prostredníctvom konceptu Privatbanka Wealth Management. Ten Vám ponúka aktívne riadené portfólio šité na mieru ako aj ďalšie finančné i nefinančné benefity. Ak chcete svoj majetok zhodnocovať efektívne a starosti o peniaze radšej necháte na profesionálov, táto služba je práve pre Vás.

Služba Privatbanka Wealth Management je dostupná pre klientov s objemom finančných prostriedkov už od 170 000 €.


ZISTIŤ VIAC
Ostatné produkty a služby

Nadlimitné termínované
vklady
Bežné účty a platby
Úvery
Devízové obchody
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

Nadlimitné termínované vklady

Nadlimitný termínovaný vklad Privatbanky umožňuje efektívne zhodnocovať voľné prostriedky na termínovanom účte.

Individuálnu úrokovú sadzbu pre splatnosť od jedného dňa a do jedného roka si môžete dohodnúť už od objemu 25 000 € alebo ekvivalent v cudzej mene.

Privatbanka umožňuje klientom investovať aj prostredníctvom štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu, ktorého výnos nie je pevný ako pri nadlimitnom termínovanom vklade, ale závisí od vývoja vopred stanoveného podkladového aktíva (napr. akciový index DAX).

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Bežný účet Privatbanka Wealth Konto

Privatbanka Wealth Konto je určené náročným klientom privátneho bankovníctva vrátane právnických osôb.
Získate s ním BEZPLATNE:

 • Zriadenie a vedenie účtu
 • Platobnú kartu MasterCard Gold s individuálnym poistením
 • Platobnú kartu Diners Club (v rámci služby PWM)
 • Platby kartou doma a v zahraničí
 • Internet banking
 • SEPA platby
 • Vklad a výber hotovosti v pobočke
 • Výber hotovosti z bankomatov sesterskej Prima banky v SR
 • Výpis z účtu mesačne

Úrokové sadzby
Platobné služby a prostiriedky
Kompletný zoznam služieb k účtu Privatbanka Wealth Konto nájdete v aktuálnom sadzobníku.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si aj ďalšie bežné účty z našej ponuky.
skryť

Úvery

Ako klient privátneho bankovníctva máte k dispozícii výhodný úver zabezpečený cennými papiermi, ktoré máte u nás v správe. Získate tak komfortný a rýchly prístup k hotovosti bez nutnosti speňažiť svoje portfólio.

Úvery poskytujeme:

 • splátkové alebo kontokorentné,
 • vo výške od 100 000 €,
 • v mene EUR alebo CZK,
 • zabezpečené cennými papiermi alebo pohľadávkami z výnosov z cenných papierov,
 • so splatnosťou do 3 rokov.
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Devízové obchody

Našim klientom umožňujeme flexibilne riešiť potrebu finančných prostriedkov v cudzej mene, ako aj zabezpečiť obchody voči menovému riziku na devízovom trhu. Klientom poskytujeme individuálny výmenný kurz pri objeme obchodu už od 5 000 € alebo ekvivalente v cudzej mene. Táto hranica patrí medzi najnižšie na slovenskom bankovom trhu.

Pri stanovovaní kurzu zohľadňujeme nielen objem konkrétnej transakcie, ale aj celkový objem realizovaných obchodov klienta za určité obdobie. Ponúkame tak atraktívne podmienky aj pre klientov, ktorí realizujú častejšie konverzie v menších finančných objemoch.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Privátny bankár

Privátny bankár je špecializovaný bankový poradca, ktorý Vám poskytne individuálnu starostlivosť a osobný prístup pri dôslednom zachovávaní zásady najvyššej diskrétnosti. Má dokonalý prehľad vo finančných produktoch, pozná svojich klientov a ich potreby. Pomáha v procese tvorby investičnej stratégie a poskytne Vám objektívne informácie o situácii na finančnom trhu.

Vybrať bankára

Privatbanka exclusive zone

Privatbanka Exclusive Zone je vernostný program, ktorý Vám otvára dvere do sveta luxusu, prestíže a zážitkov. Umožní Vám získať atraktívne benefity u našich partnerov zvučných mien a je vytvorená špeciálne pre klientov Privatbanky. Doprajte si viac s Privatbanka Exclusive Zone!

Zistiť viac

Privatbanka health management

Záleží nám aj na tom najcennejšom, čo máte – na Vašom zdraví. Ako klient privátneho bankovníctva preto automaticky získavate benefit v podobe nadštandardnej starostlivosti o zdravie – Privatbanka Health Management. Tento unikátny koncept je založený na osobnom prístupe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od nadštandardného ambulantného ošetrenia až po komplexný manažment zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac
Poplatky

Poplatky znižujú konečný výnos Vašej investície, preto je dôležité vopred poznať ich výšku. Nemáme pred Vami čo skrývať - o poplatkoch s Vami hovoríme na rovinu a transparentne. Presvedčte sa sami.

ZISTIŤ VIAC
PRIVÁTNY BANKÁR
Vyberte si svojho privátneho bankára

Ing. Marek Benčat
Riaditeľ Odboru privátneho bankovníctva
Bratislava

mobil: +421 914 342 041
bencat@privatbanka.sk
Mgr. Martin Švec
Zástupca riaditeľa odboru privátneho bankovníctva
Bratislava

mobil: +421 908 730 790
svec@privatbanka.sk
Ing. Juraj Rybár
Zástupca riaditeľa Odboru privátneho bankovníctva, privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 940 854 654
rybar@privatbanka.sk
Ing. Eva Havasová
Senior privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 907 878 769
havasova@privatbanka.sk
Ing. Ľubica Homerová
Senior privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 915 785 536
homerova@privatbanka.sk
Linda Grešková
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 911 667 394
greskova@privatbanka.sk
Ing. Juraj Kalivoda
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 903 552 743
kalivoda@privatbanka.sk
Ing. Mária Kubatka
Senior privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 908 938 206
kubatka.maria@privatbanka.sk
Zlatica Murányiová
Senior privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 911 856 846
muranyiova@privatbanka.sk
Ing. Ján Kšinský
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 915 773 878
ksinsky@privatbanka.sk
Ing. Pavol Príhoda
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 911 789 598
prihoda@privatbanka.sk
Mgr. Jana Chovancová
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 911 994 276
chovancova@privatbanka.sk
Mgr. Miroslava Juhászová
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 911 880 907
juhaszova@privatbanka.sk
Mgr. Ján Pašteka
Privátny bankár
Bratislava

mobil: +421 904 634 354
pasteka@privatbanka.sk
Ing. Milan Bielený
Privátny bankár
Košice

mobil: +421 911 677 096
bieleny@privatbanka.sk
Ing. Marek Fekete
Privátny bankár
Košice

mobil: +421 903 250 117
fekete@privatbanka.sk
Ing. Zuzana Šuchaňová
Privátny bankár
Košice

mobil: +421 911 102 109
suchanova@privatbanka.sk
PhDr. Imrich Urbančík, CSc.
Privátny bankár
Košice

mobil: +421 915 930 114
urbancik@privatbanka.sk
Ing. Jana Kovácsová
Privátny bankár
Banska Bystrica

mobil: +421 904 664 828
kovacsova@privatbanka.sk
Ing. Alina Tóthová
Privátny bankár
Žilina

mobil: +421 915 252 949
tothova@privatbanka.sk
Ing. Rastislav Štafúrik
Privátny bankár
Žilina

mobil: +421 904 899 393
stafurik@privatbanka.sk
Ing. Roman Novák, PhD
Privátny bankár
Trnava

mobil: +421 911 244 502
novak@privatbanka.sk
Mgr. Alena Urbanová
Privátny bankár
Piešťany

mobil: +421 911 677 095
urbanova@privatbanka.sk
RNDr. Radovan Jakubčík, PhD.
generálny riaditeľ reprezentácie banky v ČR
Praha

mobil: +420 731 675 979
jakubcik@privatbanka.cz
Ing. Aleš Mrkva
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 734 523 932
mrkva@privatbanka.cz
Ing. Alexandr Cetl
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 734 432 808
cetl@privatbanka.cz
Ing. Libor Ďurovič
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 731 691 947
durovic@privatbanka.cz
Marek Sýkora
Zástupca GR Reprezentácie banky v Českej republike, reprezentant
Praha

mobil: +420 724 839 760
sykora@privatbanka.cz
Bc. Václav Štekr
Bankový špecialista
Praha

mobil: +420 734 238 759
stekr@privatbanka.cz
Bc. Pavla Benčatová
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 734 264 194
bencatova@privatbanka.cz
Ing. Denisa Kolářová
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 731 694 890
kolarova@privatbanka.cz
Ing. Pavel Kačmař
reprezentant banky
Praha

mobil: +420 736 489 125
kacmar@privatbanka.cz
Infocentrum
Spustili sme novú webstránkuPripravili sme pre Vás novú modernú webstránku. Zistite, čo nové Vám prináša!
05.12.2017
ZISTI VIAC
Zisk skupiny PENTA v roku 2016 vzrástol o 25 %Rok 2016 uzavrela Penta s výnimočnými hospodárskymi výsledkami. Zisk skupiny sa zvýšil oproti roku 2015 o 25 %. Pozitívne výsledky podporila najmä výkonnosť jednotlivých spoločností v skupine, významne sa na nich podieľal aj predaj spoločnosti Gimborn a prvej stavby Penty v Českej republike – Florentina.
03.07.2017
ZISTI VIAC
Poklepali základný kameň projektu SKY PARKZákladný kameň projektu SKY PARK prišiel z Londýna slávnostne poklepať aj Patrik Schumacher, CEO Zaha Hadid Architects.
19.05.2017
ZISTI VIAC
Exclusive Zone už aj v Českej RepublikeNašou snahou je poskytnúť klientom okrem finančných služieb na najvyššej úrovni aj nefinančné služby vo forme špeciálnych benefitov.
19.05.2017
ZISTI VIAC
Kryptomeny sú veľkým hitom – sú aj dobrou investíciou? 21.11.2017
ZISTI VIAC
Ako si poradiť s nízkymi úrokmi 13.11.2017
ZISTI VIAC
Aký je Váš investičný horizont? 09.11.2017
ZISTI VIAC
Investovať do dlhopisov s kratšou alebo dlhšou splatnosťou? 09.11.2017
ZISTI VIAC
06 / 2017
Rozhovor s Markom Dospivom, partnerom finančnej skupiny Penta
VŠETKY MAGAZÍNY
03 / 2017
Rozhovor s Tomášom Slechanom, generálnym riaditeľom lekární Dr.Max na Slovensku
VŠETKY MAGAZÍNY
09 / 2016
Rozhovor s Marekom Benčatom, riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva
VŠETKY MAGAZÍNY
06 / 2016
Rozhovor s Mariánom Slivovičom, investičným riaditeľom Penty
VŠETKY MAGAZÍNY