sk
SK
CZ | EN
MENU
 

  

 
 


Informácie o banke

Privatbanka je prvou bankou na Slovensku, ktorá sa orientuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Právom udávame trendy v tejto oblasti a radíme sa k lídrom na slovenskom finančnom trhu. Klientom banky poskytujeme špecializované finančné a investičné služby, ktoré odrážajú ich nároky a zohľadňujú predstavy o zhodnocovaní ich aktív. S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov.

Poslanie a vízia | História banky | Dozorná rada | Predstavenstvo | Manažment | Akcionári | Finančné ukazavatele | Výročné správy

História banky

1995
Založenie Banky Slovakia so sídlom v Banskej Bystrici - predchodca Privatbanky
2003
 • Odkúpenie banky rakúskou Meinl Bank AG, zmena strategického zamerania na privátne bankovníctvo.
 • Prvá banka na Slovensku špecializujúca sa na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva.
2005
Vznik Privatbanky so sídlom v Bratislave zmenou názvu pôvodnej inštitúcie Banka Slovakia.
2007
100 % vlastníkom banky sa stáva finančná skupina PENTA INVESTMENTS LIMITED. Druhým nosným pilierom banky sa stáva korporátne bankovníctvo
2007
Privatbanka aranžuje emisiu prvých korporátnych dlhopisov - Digital Park 01 v objeme 250 000 000 SK.
2008
Privatbanka Wealth Management získava 1. miesto v ankete Zlatá minca v kategórii Investičné bankovníctvo.
2009
Presťahovanie centrály z lokality na Suchom mýte do Digital Park II na Einsteinovej ulici.
2009
Otvorenie českého zastúpenia v Prahe.
2009
Začiatok rozvoja a postupné rozširovanie počtu obchodných miest v regionálnej pobočkovej sieti v rámci celej SR.
2013
500 000 000 € pod správou privátneho bankovníctva Privatbanky
2013
Penta Public 01 - predaj prvej verejne dostupnej emisie korporátnych dlhopisov
2015
10 rokov Privatbanky na slovenskom trhu
Súčasnosť
 • Privatbanka stabilne medzi troma najväčšími slovenskými bankami poskytujúcimi služby privátneho bankovníctva
 • Líder na trhu korporátnych dlhopisov na Slovensku a v Česku s viac ako 160 emisiami
 • ROE nad 10 % ôsmy rok po sebe
skryť   

Manažment

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Riaditeľ
Odbor právny a ľudských zdrojov

Ing. Kamil Duffek

Riaditeľ
Odbor ekonomiky

Ing. Ferdinand Funta

Riaditeľ
Odbor informačných technológií

Ing. Eva Hírešová

Riaditeľka
Odbor účtovníctva a back office

Ing. Mojmír Hojer

Riaditeľ
Odbor asset management

Ing. Štefan Horváth

Riaditeľ
Odbor riadenia rizík

Ing. Ladislav Koller

Riaditeľ
Centrum bankových služieb

Zuzana Kaliska

Vedúca oddelenia úverových obchodov

Ing. Milan Ondrej

Riaditeľ
Odbor marketingu a riadenia regionálnej siete

Ing. Ladislav Pajchort

Riaditeľ
Odbor úverového rizika

Ing. Ľubica Rajtúchová

Vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vnútorného auditu

Mgr. Michal Staňo

Riaditeľ
Odbor treasury

Mgr. Ing. Pavol Šafár, PhD.

Riaditeľ
Odbor platobných služieb a metodiky retailových produktov

Ing. Marek Benčat

Riaditeľ
Odbor privátneho bankovníctva

Ing. Bibiana Rančíková Bohucká

Vedúca oddelenia middle office

skryť   

Akcionári

Jediným akcionárom Privatbanky je spoločnosť Penta Investments Limited patriaca finančnej skupine Penta, ktorá sa stala majoritným akcionárom banky v júni 2007.

 

Viac o Penta Investments

skryť   

Finančné ukazovatele

Základné finančné ukazovatele Privatbanky, a. s.

Rok Bilančná suma Hospodársky výsledok Primeranosť vlastných zdrojov
2016 618 680 9 111 12,82 %
2015 595 266 5 234 13,37 %
2014 645 397 4 764 11,81 %
2013 614 190 4 356 12,19 %
2012 682 112 4 302 12,35 %
2011 636 767 3 742 12,20 %
2010 516 197 3 464 11,41 %
2009 470 388 3 035 12,87 %
2008 420 900 2 218 16,77 %

Sumy sú v tisícoch EUR

skryť   

Výročné správy

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Privatbanka 2008 Konsolidovaná účtovná závierka
2007
2006
Privatbanka 2006 english version
2005
Privatbanka 2005 english version
skryť   

Predstavenstvo

Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Hrdina

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík

RNDr. Miron Zelina, CSc.

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

skryť   

Dozorná rada

Ing. Jozef Oravkin

Predseda

Ing. Marek Hvožďara

Podpredseda

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Člen

skryť   

Privatbanka v ČR

Privatbanka sa špecializuje na poskytovanie nadštandardného servisu privátneho bankovníctva aj v Českej republike. Klienti banky majú možnosť využívať kvalitne zostavené portfólio služieb a produktov naviazaných na investičné aktivity materskej skupiny Penta. Zabezpečujeme klientom prístup k najvhodnejším investičným aktivitám dostupným na domácom i zahraničnom finančnom trhu.

ZISTIŤ VIAC

Privatbanka v ČR

Privatbanka v Českej republike asistuje pri úspešnom zhodnocovaní majetku klientov a umožňuje vytvoriť nezávislé portfólio zostavené bankovými špecialistami z aktuálnej ponuky produktov trhu. Privátni bankári zohľadňujú individuálne očakávania i nároky klientov a ponúkajú také alternatívy, ktoré najlepšie reflektujú na ich požiadavky. Klienti majú možnosť výberu zo širokého portfólia produktov tretích strán i produktov Privatbanky, ktoré zároveň umožňujú podieľať sa na dynamických projektoch Penty (Dr.Max, Florentinum, Waltrovka, Alpha Medical). Tie klientom ponúkajú nadštandardný výnos pri fixne úročených aktívach.

 

Privatbanka, a. s. podniká na území Českej republiky prostredníctvom svojej pobočky:

Privatbanka, a. s., pobočka Česká republika Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ 06718159
Vedúci odštepného závodu – RNDr. Radovan Jakubčík

Kontaktujte nás

Viac o privátnom bankovníctve Privatbanky

skryť   

Často kladené otázky

Čo je to privátne bankovníctvo?
Komu je privátne bankovníctvo určené?
Aký je rozdiel medzi privátnou a "klasickou" retailovou bankou?
Kto je privátny bankár a aká je jeho úloha?
Aké produkty a služby privátna banka klientom poskytuje?
Aké sú poplatky za služby privátneho bankovníctva?

Tlačové centrum

Vitajte v tlačovom centre Privatbanky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt pre médiá:

Zuzana Mészárosová
Marketingová manažérka
Mob.: +421 905 439 644
E-mail: meszarosova@privatbanka.sk

Tlačové správy | Informácie o banke | Analýzy, prognózy, komentáre | Finančné ukazavatele | Novinky

Kariéra

Ak máte záujem pracovať v tíme Privatbanky, pošlite nám svoj životopis a napíšte nám, o akú pracovnú pozíciu máte záujem.

Voľné pozície:

Klientsky pracovník, Regionalna investičná pobočka, Bratislava

KONTAKTOVAŤ

Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky | Sadzobník poplatkov | Úrokové sadzby | Zákonné zverejňovanie | Na stiahnutie | MIFiD

Zákonné zverejňovanie

Informácie o banke
Ostatné
OTC obchody

MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2004/39/ES z 21. apríla 2004, ktorá upravuje trhy s finančnými nástrojmi v rámci Európskej únie. Na Slovensku bola smernica MiFID implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

Cieľ smernice MiFID
 • zlepšiť trhovú transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch
 • zlepšiť ochranu investorov, predovšetkým neprofesionálnych klientov
 • vytvoriť efektívnejší kapitálový trh
 • vytvoriť rovnaké podmienky pre investičné služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie
 • podporiť konkurenčné prostredie
 • zvýšiť informovanosť voči klientom v súvislosti s poskytovaním investičných služieb a vedľajších investičných služieb
Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 1. 1. 2018, zverejnené 1. 11. 2017
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 1. 2. 2017
Archív Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky
Zobraziť VOP ku dňu
Zobraziť

Úrokové sadzby

Aktuálne účinné

platné od 5. 1. 2018

Bežné účty

Bežné účty pre individuálnych klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v EUR)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v CZK)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
CZK 0,01 5,00 500 CZK

Privatbanka Konto Plus (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Basic Konto*

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte.

Privatbanka Standard Konto *

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Bežné účty v cudzej mene

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 5,00 50 USD
GBP 0,01 5,00 20 GBP
CHF 0,01 5,00 50 CHF
CZK 0,01 5,00 500 CZK
PLN 0,01 5,00 100 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00

Privatbanka Invest Konto v CZK

Kreditná sadzba - zostatok
do 249 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 249 999,99 CZK a zároveň
do 7 999 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 7 999 999,99 CZK
0,01 % p.a. 0,35 % p.a. 0,01 % p.a.

Bežné účty pre firemných klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Biznis Konto (podnikateľský bežný účet)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR
CZK 0,01 15,00 1 000 CZK

 

Privatbanka Fond Konto (fondový bežný účet)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR

Bežné účty v cudzej mene

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 15,00 100 USD
GPB 0,01 15,00 50 GPB
CHF 0,01 10,00 100 CHF
CZK 0,01 15,00 1000 CZK
PLN 0,01 15,00 200 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00
CZK 0,00

Termínované vklady pre individuálnych a firemných klientov *

* nižšie uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 tis. eur.

Privatbanka FIX Konto (1M - 12M)

Mena 1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
EUR* 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
USD 0,05 0,10 0,20 0,30 200 USD
CZK 0,20 0,30 0,50 0,80 5 000 CZK
GBP 0,10 0,20 0,30 0,40 200 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 200 CHF

* predčíslie 560 438

 

Privatbanka FIX Konto (18M - 60M)

Mena 18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

Privatbanka PROFIT Konto *

Mena 12M
(% p.a.)
18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

* Privatbanka Profit Konto sa predáva len cez externé siete

Privatbanka EURO Deposit *

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 1,00 1,25 1,35 1,35 1,40 1 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti SAVEDO GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Nemecka, Rakúska alebo Holandska

 

Sporiace účty

Privatbanka BONUS Konto

  3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Mena Povinný min.
zostatok
Základná úroková sadzba 0,08 0,08 0,08 EUR 0 EUR
Násobok 3 5 8 - -
Bonusová úroková sadzba 0,24 0,40 0,64 - -
Celková úroková sadzba so zvýhodnením 0,32 0,48 0,72 - -
Maximálna výška bonusového úroku pred zdanením 30 EUR 80 EUR 360 EUR - -

 

Privatbanka Saving Konto (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 29 999,99 EUR
EUR 0,40 5,00 0 EUR 0,01

Vkladné knižky

Privatbanka vkladná knižka

Mena bez výpoved. lehoty
(% p.a.)
1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,20 0 EUR
USD 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 50 USD
GBP 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 20 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 50 CHF
CZK 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 0 CZK

Iné účty

Individuálny účet riadenia portfólia

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,40
USD 0,25
CZK 0,50
PLN 0,50
HUF 2,00

 

Úvery

Mena Base rate
(% p.a.)
EUR 1,50

Base rate - základná úroková sadzba vyhlasovaná bankou iba pre EUR. Base rate je prepočítavaná denne a mení sa pri jej zmene o viac ako ± 8 % oproti aktuálne vyhlásenej sadzbe oboma smermi. Východiskom na stanovenie Base rate sú krátke úrokové sadzby EUR, pričom každej z týchto aktuálnych objektívnych sadzieb je priradená váha podľa interného algoritmu banky.

Individuálny kurz - Privatbanka, a.s. s účinnosťou od 1.1.2009 stanovuje pre všetky konverzné menové obchody na účet klienta, ktorých protihodnota v cudzej mene je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR individuálny kurz.

Archív úrokových sadzieb Privatbanky
Zobraziť

Kontakty

Privátne bankovníctvo
Produkty pre obyvateľstvo
Korporátne bankovníctvo
Všeobecné informácie
Som klientom Privatbanky

Ústredie | Obchodné miesta | Privátni bankári | Privatbanka v Českej republike

Ústredie
Ústredie Privatbanka, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3226 6111
Fax: +421 2 3226 6900
Email: privatbanka@privatbanka.sk


fakturačné údaje :
IČ DPH: SK2020461905
DIČ: 2020461905
IČO: 31634419
Kód banky: 8120
Znakový kód banky: BASL
SWIFT kód: BSLOSK22
Novinky
Spustili sme novú webstránku
05.12.2017
ZISTI VIAC
Zisk skupiny PENTA v roku 2016 vzrástol o 25 %
03.07.2017
ZISTI VIAC
Poklepali základný kameň projektu SKY PARK
19.05.2017
ZISTI VIAC
Exclusive Zone už aj v Českej Republike
19.05.2017
ZISTI VIAC
Blog
Daňová inšpirácia 08.01.2018
ZISTI VIAC
Bubblecoin 18.12.2017
ZISTI VIAC
Kryptomeny sú veľkým hitom – sú aj dobrou investíciou? II. 14.12.2017
ZISTI VIAC
Kryptomeny sú veľkým hitom – sú aj dobrou investíciou? 21.11.2017
ZISTI VIAC
Magazín
06 / 2017
Rozhovor s Markom Dospivom, partnerom finančnej skupiny Penta
VŠETKY MAGAZÍNY
03 / 2017
Rozhovor s Tomášom Slechanom, generálnym riaditeľom lekární Dr.Max na Slovensku
VŠETKY MAGAZÍNY
09 / 2016
Rozhovor s Marekom Benčatom, riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva
VŠETKY MAGAZÍNY
06 / 2016
Rozhovor s Mariánom Slivovičom, investičným riaditeľom Penty
VŠETKY MAGAZÍNY
Naše analýzy
Týždeň v skratke
Mesiac v skratke
Komentáre
Prognózy

Týždeň v skratke

7. týždeň 2018
6. týždeň 2018
5. týždeň 2018
4. týždeň 2018
3. týždeň 2018
2. týždeň 2018
1. týždeň 2018
51. a 52. týždeň, 2017
50. týždeň, 2017
49. týždeň, 2017
48. týždeň, 2017
47. týždeň, 2017
46. týždeň, 2017
45. týždeň, 2017
44. týždeň, 2017
43. týždeň, 2017
ZOBRAZIŤ VIAC
skryť

Komentáre

ZOBRAZIŤ VIAC
skryť
Kurzový lístok
NákupPredajVývoj
USD1,25401,2220
CHF1,16701,1370
CZK25,656024,9980
GBP0,89700,8740
SEK10,03009,7720
ZOBRAZIŤ VŠETKY
Prehľad finančného trhu
ZOBRAZIŤ VIAC
INFOCENTRUM