sk
SK
CZ | EN
MENU
 
 

  

 
 
KORPORÁTNE BANKOVNÍCTVO
Investičné financovanie | Prevádzkové financovanie | Projektové financovanie | Bankové záruky

V rámci korporátneho bankovníctva sa zameriavame najmä na financovanie malých a stredných podnikov naprieč širokou škálou odvetví. Vďaka flexibilite a individuálnym riešeniam dokážeme promptne uspokojiť aj náročné a špecifické požiadavky klientov. V záujme zabezpečenia dlhodobej stability zároveň pristupujeme ku každému prípadu s maximálnou obozretnosťou.

Zoznámte sa s našou ponukou, radi Vám pomôžeme pri realizácii Vašich podnikateľských plánov.

Investičné financovanie

Investičný úver Vám umožní financovať rozvoj Vašej spoločnosti a využíva sa spravidla na kúpu technológií, nehnuteľností či modernizáciu a rekonštrukciu majetku.

ZISTIŤ VIAC

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové úvery Vám pomôžu s financovaním pohľadávok, zásob, kontraktov a zákaziek. Môžete ich však využiť aj na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

ZISTIŤ VIAC

Projektové financovanie

Pomôžeme Vám tiež s financovaním výstavby alebo rekonštrukcie komerčných nehnuteľností, nákupom nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja alebo dlhodobého prenájmu. Úver vieme poskytnúť aj na financovanie energetických projektov, kapitálovo náročných investičných akcií a akvizícií. Primárne sa zameriavame na financovanie projektov v Bratislave a blízkom okolí.

ZISTIŤ VIAC

Bankové záruky

Bankové záruky poskytujeme za tuzemské subjekty v prospech tuzemských subjektov alebo v prospech subjektov s domicilom v rámci EÚ.

Bankové záruky zabezpečujúce dovoznú alebo vývoznú platbu alebo záruky za spotrebné dane z vína, piva, liehu a iných, všeobecne nazývané ako colné záruky, neposkytujeme.

ZISTIŤ VIAC

Bežné účty a platby
Bežné účty
Platobné karty
Internet Banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRODUKTY PRE OBYVATEĽSTVO
Termínované vklady | Korporátne dlhopisy | Sporiace účty | Bežné účty a platby

Prostredníctvom siete obchodných miest pokrývajúcej všetky kraje Slovenska prinášame jedinečné možnosti zhodnotenia peňazí aj širšej verejnosti. Každý, kto hľadá nadpriemerné, fixné a bezpečné zhodnotenie svojich úspor, je u nás na správnej adrese. Okrem bežných bankových produktov, ako sú termínované vklady, sporiace a bežné účty, nájdete u nás aj výnosovo mimoriadne atraktívny investičný produkt – korporátne dlhopisy, ktoré sú Vám k dispozícii už od investície 3 000 €.

Skúste to s Privatbankou a začnite svoje peniaze naozaj zhodnocovať!

Termínované vklady

Temínovaný vklad Vám prináša garantované a nadpriemerné zhodnotenie Vašich úspor. Sami rozhodnete, ako dlho necháte svoje peniaze v banke pracovať. Po celý tento čas budú chránené Fondom ochrany vkladov. V prípade neočakávanej situácie máte navyše možnosť ich predčasného výberu.

ZISTIŤ VIAC
Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy sú určené každému, kto chce získať podstatne vyšší výnos z investovaných prostriedkov ako pri termínovaných vkladoch s pravidelnou výplatou výnosov. Na rozdiel od termínovaných vkladov dlhopisy nie sú chránené Fondom ochrany vkladov.

V prípade dlhopisov v našej ponuke sú to výhradne spoločnosti z ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA.


Hospodárske výsledky skupiny PENTA

ZISTIŤ VIAC
Sporiace účty

Sporiaci účet je určený na pravidelné či nepravidelné sporenie finančných prostriedkov. Na tomto type účtu svoje peniaze zhodnocujete, a zároveň ich máte kedykoľvek k dispozícii.

ZISTIŤ VIAC
Bežné účty a platby
Bežné účty
Platobné karty
Internet Banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO
Individuálne nakupované cenné papiere | Asset management | Privátny bankár | Benefity | Poplatky | Infocentrum

Privátne bankovníctvo predstavuje najvyšší stupeň starostlivosti o Vaše finančné prostriedky. Či už chcete o svojich investíciach rozhodovať sami alebo ich správu zveríte našim investičným špecialistom, urobíme všetko preto, aby sme Váš finančný majetok zveľadili a ochránili pred znehodnotením. Pritom sa môžete spoľahnúť na profesionalitu a individuálny prístup našich privátnych bankárov. Už nemusíte chodiť do banky. My prídeme za Vami a sprístupnime Vám to najlepšie z finančného trhu.

Vyberte si z dvoch základných spôsobov, ako sa budeme starať o Vaše peniaze.

1. Správu Vašich investícií môžete riadiť a usmerňovať sami. Prostredníctvom individuálne nakupovaných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov získate prístup k širokej škále produktov z celého sveta. Záleží len od Vašich preferencií, pričom sa môžete kedykoľvek poradiť s našimi odborníkmi na investovanie.

2. Ak sa riadeniu svojich investícií nechcete venovať osobne alebo na to jednoducho nemáte čas, zverte Vaše financie do rúk investičných profesionálov a využite služby nášho asset managementu. Vy si určíte pravidlá a my sa postaráme o komplexnú správu a zhodnocovanie Vášho finančného majetku.

Individuálne nakupované
cenné papiere
Asset
management


Individuálne nakupované cenné papiere

V našej ponuke nájdete cenné papiere z celého sveta:
Korporátne dlhopisy
Bankové dlhopisy
Produkty obchodované na burze
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

Korporátne dlhopisy

Ak patríte medzi investorov, ktorým nestačia výnosy na termínovaných vkladoch a zároveň preferujete pravidelnú výplatu stabilných výnosov, ponúkame Vám možnosť investovania do korporátnych dlhopisov.

Čo je korporátny dlhopis a na akom princípe funguje?

Ako investor kúpou dlhopisu požičiavate na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelne vypláca dohodnutý úrokový výnos a pri splatnosti dlhopisu vyplatí späť menovitú hodnotu dlhopisu.

V porovnaní s termínovanými vkladmi, investícia do dlhopisov nie je chránená Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane, korporátne dlhopisy prinášajú investorovi omnoho vyšší výnos a možnosť ich predaja aj pred splatnosťou.

Zo širokej ponuky korporátnych dlhopisov si naši klienti najčastejšie vyberajú dlhopisy ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA, ktoré možete získať exkluzívne len v Privatbanke.

Definícia dlhopisov podľa zákona

VÝHODY DLHOPISOV V NAŠEJ PONUKE

 • Vyšší fixný výnos v porovnaní s termínovanými vkladmi
 • Pravidelné vyplácanie výnosu na zvolený účet
 • Možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou
 • Zdaňovanie výnosov zrážkovou daňou *
*Platí pri slovenských emitentoch a investoroch.

Nevýhody:

 • Investícia nie je chránená Fondom ochrany vkladov

V závislosti od výšky plánovanej investície si môžete vybrať z dvoch typov emisií korporátnych dlhopisov spoločností zo skupiny PENTA:

Neverejné emisie dlhopisov

Minimálna investícia 100 000 €

Verejné emisie dlhopisov

Minimálna investícia len 3 000 €

Uvedený výpočet je informatívny, pred zdanením a nezahŕňa poplatok za nákup dlhopisu.
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

PROJEKTY FINANCOVANÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM DLHOPISOV SKUPINY PENTA

skryť

Bankové dlhopisy

Bankové dlhopisy predstavujú pre našich klientov zaujímavý produkt priamo z portfólia Privatbanky. Bankový dlhopis je cenný papier, ktorý má fixne stanovenú úrokovú sadzbu a pevne určenú lehotu splatnosti.

V porovnaní s termínovanými vkladmi, investícia do dlhopisov nie je chránená Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane, bankové dlhopisy prinášajú investorovi spravidla vyšší výnos a možnosť ich predaja aj pred splatnosťou.

Bankové dlhopisy v našej ponuke sú Vám k dispozícii už od sumy 1 000 €.


PREHĽAD AKTUÁLNYCH BANKOVÝCH DLHOPISOV PRIVATBANKY

Názov dlhopisuEmitentCelková hodnota emisieSplatnosťFixný kupónProspekt
Privatbanka 21Privatbanka, a. s.3 000 000 €18. 9. 2020 1,30 % p. a.áno
Presné znenie emisných podmienok všetkých emisií dlhopisov, ktoré predáva Privatbanka, sú k dispozícii u vášho privátneho bankára alebo na vyžiadanie na adrese treasury@privatbanka.sk

Archív
Nanašli ste, čo ste hľadali? Pozrite aj KORPORÁTNE DLHOPISY a PRODUKTY OBCHODOVANÉ NA BURZE
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Produkty obchodované na burze

Vaše investičné možnosti pri správe Vašich investícií sú u nás neobmedzené.

Sprostredkujeme Vám nákup prakticky akéhokoľvek finančného nástroja obchodovaného na niektorej z hlavných svetových búrz alebo na mimoburzovom trhu.

Na rozdiel od iných bánk ponúkame klientom možnosť investovať aj do moderných finančných produktov, akými sú fondy obchodované na burze –tzv. Exchange Traded Funds (ETF) alebo investičné certifikáty. Tieto investičné nástroje sú niekoľkonásobne lacnejšie ako bežne ponúkané podielové fondy.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť
Asset management

Asset management, čiže komplexnú správu finančného majetku poskytujeme našim klientom prostredníctvom konceptu Privatbanka Wealth Management. Ten Vám ponúka aktívne riadené portfólio šité na mieru ako aj ďalšie finančné i nefinančné benefity. Ak chcete svoj majetok zhodnocovať efektívne a starosti o peniaze radšej necháte na profesionálov, táto služba je práve pre Vás.

Služba Privatbanka Wealth Management je dostupná pre klientov s objemom finančných prostriedkov už od 170 000 €.


ZISTIŤ VIAC
Ostatné produkty a služby

Nadlimitné termínované
vklady
Bežné účty a platby
Úvery
Devízové obchody
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

Nadlimitné termínované vklady

Nadlimitný termínovaný vklad Privatbanky umožňuje efektívne zhodnocovať voľné prostriedky na termínovanom účte.

Individuálnu úrokovú sadzbu pre splatnosť od jedného dňa a do jedného roka si môžete dohodnúť už od objemu 25 000 € alebo ekvivalent v cudzej mene.

Privatbanka umožňuje klientom investovať aj prostredníctvom štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu, ktorého výnos nie je pevný ako pri nadlimitnom termínovanom vklade, ale závisí od vývoja vopred stanoveného podkladového aktíva (napr. akciový index DAX).

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Bežný účet Privatbanka Wealth Konto

Privatbanka Wealth Konto je určené náročným klientom privátneho bankovníctva vrátane právnických osôb.
Získate s ním BEZPLATNE:

 • Zriadenie a vedenie účtu
 • Platobnú kartu MasterCard Gold s individuálnym poistením
 • Platobnú kartu Diners Club (v rámci služby PWM)
 • Platby kartou doma a v zahraničí
 • Internet banking
 • SEPA platby
 • Vklad a výber hotovosti v pobočke
 • Výber hotovosti z bankomatov sesterskej Prima banky v SR
 • Výpis z účtu mesačne

Úrokové sadzby
Platobné služby a prostiriedky
Kompletný zoznam služieb k účtu Privatbanka Wealth Konto nájdete v aktuálnom sadzobníku.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si aj ďalšie bežné účty z našej ponuky.
skryť

Úvery

Ako klient privátneho bankovníctva máte k dispozícii výhodný úver zabezpečený cennými papiermi, ktoré máte u nás v správe. Získate tak komfortný a rýchly prístup k hotovosti bez nutnosti speňažiť svoje portfólio.

Úvery poskytujeme:

 • splátkové alebo kontokorentné,
 • vo výške od 100 000 €,
 • v mene EUR alebo CZK,
 • zabezpečené cennými papiermi alebo pohľadávkami z výnosov z cenných papierov,
 • so splatnosťou do 3 rokov.
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Devízové obchody

Našim klientom umožňujeme flexibilne riešiť potrebu finančných prostriedkov v cudzej mene, ako aj zabezpečiť obchody voči menovému riziku na devízovom trhu. Klientom poskytujeme individuálny výmenný kurz pri objeme obchodu už od 5 000 € alebo ekvivalente v cudzej mene. Táto hranica patrí medzi najnižšie na slovenskom bankovom trhu.

Pri stanovovaní kurzu zohľadňujeme nielen objem konkrétnej transakcie, ale aj celkový objem realizovaných obchodov klienta za určité obdobie. Ponúkame tak atraktívne podmienky aj pre klientov, ktorí realizujú častejšie konverzie v menších finančných objemoch.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Privátny bankár

Privátny bankár je špecializovaný bankový poradca, ktorý Vám poskytne individuálnu starostlivosť a osobný prístup pri dôslednom zachovávaní zásady najvyššej diskrétnosti. Má dokonalý prehľad vo finančných produktoch, pozná svojich klientov a ich potreby. Pomáha v procese tvorby investičnej stratégie a poskytne Vám objektívne informácie o situácii na finančnom trhu.

Vybrať bankára

Privatbanka exclusive zone

Privatbanka Exclusive Zone je vernostný program, ktorý Vám otvára dvere do sveta luxusu, prestíže a zážitkov. Umožní Vám získať atraktívne benefity u našich partnerov zvučných mien a je vytvorená špeciálne pre klientov Privatbanky. Doprajte si viac s Privatbanka Exclusive Zone!

Zistiť viac

Privatbanka health management

Záleží nám aj na tom najcennejšom, čo máte – na Vašom zdraví. Ako klient privátneho bankovníctva preto automaticky získavate benefit v podobe nadštandardnej starostlivosti o zdravie – Privatbanka Health Management. Tento unikátny koncept je založený na osobnom prístupe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od nadštandardného ambulantného ošetrenia až po komplexný manažment zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac
Poplatky

Poplatky znižujú konečný výnos Vašej investície, preto je dôležité vopred poznať ich výšku. Nemáme pred Vami čo skrývať - o poplatkoch s Vami hovoríme na rovinu a transparentne. Presvedčte sa sami.

ZISTIŤ VIAC

Informácie o banke

Privatbanka je prvou bankou na Slovensku, ktorá sa orientuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Právom udávame trendy v tejto oblasti a radíme sa k lídrom na slovenskom finančnom trhu. Klientom banky poskytujeme špecializované finančné a investičné služby, ktoré odrážajú ich nároky a zohľadňujú predstavy o zhodnocovaní ich aktív. S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov.

Poslanie a vízia | História banky | Dozorná rada | Predstavenstvo | Manažment | Akcionári | Finančné ukazavatele | Výročné správy

História banky

1995
Založenie Banky Slovakia so sídlom v Banskej Bystrici − predchodca Privatbanky
2003
 • Odkúpenie banky rakúskou Meinl Bank AG, zmena strategického zamerania na privátne bankovníctvo.
 • Prvá banka na Slovensku špecializujúca sa na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva.
2005
Vznik Privatbanky so sídlom v Bratislave zmenou názvu pôvodnej inštitúcie Banka Slovakia.
2007
100 % vlastníkom banky sa stáva finančná skupina PENTA INVESTMENTS LIMITED. Druhým nosným pilierom banky sa stáva korporátne bankovníctvo
2007
Privatbanka aranžuje emisiu prvých korporátnych dlhopisov − Digital Park 01 v objeme 250 000 000 SK.
2008
Privatbanka Wealth Management získava 1. miesto v ankete Zlatá minca v kategórii Investičné bankovníctvo.
2009
Presťahovanie centrály z lokality na Suchom mýte do Digital Park II na Einsteinovej ulici.
2009
Otvorenie českého zastúpenia v Prahe.
2009
Začiatok rozvoja a postupné rozširovanie počtu obchodných miest v regionálnej pobočkovej sieti v rámci celej SR.
2013
500 000 000 € pod správou privátneho bankovníctva Privatbanky
2013
Penta Public 01 − predaj prvej verejne dostupnej emisie korporátnych dlhopisov
2015
10 rokov Privatbanky na slovenskom trhu
Súčasnosť
 • Privatbanka stabilne medzi troma najväčšími slovenskými bankami poskytujúcimi služby privátneho bankovníctva
 • Líder na trhu korporátnych dlhopisov na Slovensku a v Česku s viac ako 160 emisiami
 • ROE nad 10 % ôsmy rok po sebe
skryť   

Manažment

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Riaditeľ
Odbor právny a ľudských zdrojov

Ing. Kamil Duffek

Riaditeľ
Odbor ekonomiky

Ing. Ferdinand Funta

Riaditeľ
Odbor informačných technológií

Ing. Eva Hírešová

Riaditeľka
Odbor účtovníctva a back office

Ing. Mojmír Hojer

Riaditeľ
Odbor asset management

Ing. Štefan Horváth

Riaditeľ
Odbor riadenia rizík

Ing. Ladislav Koller

Riaditeľ
Centrum bankových služieb

Zuzana Kaliska

Vedúca oddelenia úverových obchodov

Ing. Milan Ondrej

Riaditeľ
Odbor marketingu a riadenia regionálnej siete

Ing. Ladislav Pajchort

Riaditeľ
Odbor úverového rizika

Ing. Ľubica Rajtúchová

Vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vnútorného auditu

Mgr. Michal Staňo

Riaditeľ
Odbor treasury

Mgr. Ing. Pavol Šafár, PhD.

Riaditeľ
Odbor platobných služieb a metodiky retailových produktov

Ing. Marek Benčat

Riaditeľ
Odbor privátneho bankovníctva

Ing. Bibiana Rančíková Bohucká

Vedúca oddelenia middle office

skryť   

Akcionári

Jediným akcionárom Privatbanky je spoločnosť Penta Investments Limited patriaca finančnej skupine Penta, ktorá sa stala majoritným akcionárom banky v júni 2007.

 

Viac o Penta Investments

skryť   

Finančné ukazovatele

Základné finančné ukazovatele Privatbanky, a. s.

Rok Bilančná suma Hospodársky výsledok Primeranosť vlastných zdrojov
2016 618 680 9 111 12,82 %
2015 595 266 5 234 13,37 %
2014 645 397 4 764 11,81 %
2013 614 190 4 356 12,19 %
2012 682 112 4 302 12,35 %
2011 636 767 3 742 12,20 %
2010 516 197 3 464 11,41 %
2009 470 388 3 035 12,87 %
2008 420 900 2 218 16,77 %

Sumy sú v tisícoch EUR

skryť   

Výročné správy

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Privatbanka 2008 Konsolidovaná účtovná závierka
2007
2006
Privatbanka 2006 english version
2005
Privatbanka 2005 english version
skryť   

Predstavenstvo

Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Hrdina

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík

RNDr. Miron Zelina, CSc.

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

skryť   

Dozorná rada

Ing. Jozef Oravkin

Predseda

Ing. Marek Hvožďara

Podpredseda

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Člen

skryť   

Privatbanka v ČR

Privatbanka sa špecializuje na poskytovanie nadštandardného servisu privátneho bankovníctva aj v Českej republike. Klienti banky majú možnosť využívať kvalitne zostavené portfólio služieb a produktov naviazaných na investičné aktivity materskej skupiny Penta. Zabezpečujeme klientom prístup k najvhodnejším investičným aktivitám dostupným na domácom i zahraničnom finančnom trhu.

ZISTIŤ VIAC

Privatbanka v ČR

Privatbanka sa špecializuje na poskytovanie nadštandardného servisu privátneho bankovníctva aj v Českej republike. Klienti banky majú možnosť využívať kvalitne zostavené portfólio služieb a produktov naviazaných na investičné aktivity materskej skupiny Penta. Zabezpečujeme klientom prístup k najvhodnejším investičným aktivitám dostupným na domácom i zahraničnom finančnom trhu.

 

Privatbanka v Českej republike asistuje pri úspešnom zhodnocovaní majetku klientov a umožňuje vytvoriť nezávislé portfólio zostavené bankovými špecialistami z aktuálnej ponuky produktov trhu. Privátni bankári zohľadňujú individuálne očakávania i nároky klientov a ponúkajú také alternatívy, ktoré najlepšie reflektujú na ich požiadavky. Klienti majú možnosť výberu zo širokého portfólia produktov tretích strán i produktov Privatbanky, ktoré zároveň umožňujú podieľať sa na dynamických projektoch Penty (Dr.Max, Florentinum, Alpha Medical). Tie klientom ponúkajú nadštandardný výnos na úrovni až 6,50 % p. a. pri fixne úročených aktívach.

 

Privatbanka, a. s., poskytuje bankové činnosti na území Českej republiky na základe práva slobodného poskytovania cezhraničných bankových služieb bez zriadenia pobočky v súlade so Smernicou č. 2006/48/ES Európskeho parlamentu a rady zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií.

 

Kontaktujte nás

Viac o privátnom bankovníctve Privatbanky

skryť   

Často kladené otázky

Čo je to privátne bankovníctvo?
Komu je privátne bankovníctvo určené?
Aký je rozdiel medzi privátnou a "klasickou" retailovou bankou?
Kto je privátny bankár a aká je jeho úloha?
Aké produkty a služby privátna banka klientom poskytuje?
Aké sú poplatky za služby privátneho bankovníctva?

Tlačové centrum

Vitajte v tlačovom centre Privatbanky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt pre médiá:

Zuzana Mészárosová
Marketingová manažérka
Mob.: +421 905 439 644
E-mail: meszarosova@privatbanka.sk

Tlačové správy | Informácie o banke | Analýzy, prognózy, komentáre | Finančné ukazavatele | Novinky

Kariéra

Ak máte záujem pracovať v tíme Privatbanky, pošlite nám svoj životopis a napíšte nám, o akú pracovnú pozíciu máte záujem.

Voľné pozície:

Klientsky pracovník, Regionalna investičná pobočka, Bratislava

KONTAKTOVAŤ

Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky | Sadzobník poplatkov | Úrokové sadzby | Zákonné zverejňovanie | Na stiahnutie | MIFiD

Zákonné zverejňovanie

Informácie o banke
Ostatné
OTC obchody

MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2004/39/ES z 21. apríla 2004, ktorá upravuje trhy s finančnými nástrojmi v rámci Európskej únie. Na Slovensku bola smernica MiFID implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

Cieľ smernice MiFID
 • zlepšiť trhovú transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch
 • zlepšiť ochranu investorov, predovšetkým neprofesionálnych klientov
 • vytvoriť efektívnejší kapitálový trh
 • vytvoriť rovnaké podmienky pre investičné služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie
 • podporiť konkurenčné prostredie
 • zvýšiť informovanosť voči klientom v súvislosti s poskytovaním investičných služieb a vedľajších investičných služieb
Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 1. 1. 2018, zverejnené 1. 11. 2017
Všeobecné obchodné podmienky účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 1. 2. 2017
Archív Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky
Zobraziť VOP ku dňu
Zobraziť

Úrokové sadzby

Aktuálne účinné

platné od 15. 11. 2017

Bežné účty

Bežné účty pre individuálnych klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v EUR)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v CZK)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
CZK 0,01 5,00 500 CZK

Privatbanka Konto Plus (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Basic Konto*

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte.

Privatbanka Standard Konto *

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Bežné účty v cudzej mene

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 5,00 50 USD
GBP 0,01 5,00 20 GBP
CHF 0,01 5,00 50 CHF
CZK 0,01 5,00 500 CZK
PLN 0,01 5,00 100 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00

Privatbanka Invest Konto v CZK

Kreditná sadzba - zostatok
do 249 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 249 999,99 CZK a zároveň
do 7 999 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 7 999 999,99 CZK
0,01 % p.a. 0,35 % p.a. 0,01 % p.a.

Bežné účty pre firemných klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Biznis Konto (podnikateľský bežný účet)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR
CZK 0,01 15,00 1 000 CZK

 

Privatbanka Fond Konto (fondový bežný účet)

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR

Bežné účty v cudzej mene

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 15,00 100 USD
GPB 0,01 15,00 50 GPB
CHF 0,01 10,00 100 CHF
CZK 0,01 15,00 1000 CZK
PLN 0,01 15,00 200 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00
CZK 0,00

Termínované vklady pre individuálnych a firemných klientov *

* nižšie uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 tis. eur.

Privatbanka FIX Konto (1M - 12M)

Mena 1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
EUR* 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
USD 0,05 0,10 0,20 0,30 200 USD
CZK 0,20 0,30 0,50 0,80 5 000 CZK
GBP 0,10 0,20 0,30 0,40 200 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 200 CHF

* predčíslie 560 438

 

Privatbanka FIX Konto (18M - 60M)

Mena 18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

Privatbanka PROFIT Konto *

Mena 12M
(% p.a.)
18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

* Privatbanka Profit Konto sa predáva len cez externé siete

Privatbanka EURO Deposit *

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 1,00 1,25 1,35 1,35 1,40 1 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti SAVEDO GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Nemecka, Rakúska alebo Holandska

 

Privatbanka FIX Konto Plus*

Mena 1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,05 0,05 0,05 0,05 250 EUR
GBP 0,05 0,05 0,05 0,05 200 GBP

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

 

Privatbanka Partner Konto*

Mena 60M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 4,10 250 EUR

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

Privatbanka Family Konto*

Mena 60M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 4,20 250 EUR

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

Sporiace účty

Privatbanka BONUS Konto

  3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Mena Povinný min.
zostatok
Základná úroková sadzba 0,08 0,08 0,08 EUR 0 EUR
Násobok 3 5 8 - -
Bonusová úroková sadzba 0,24 0,40 0,64 - -
Celková úroková sadzba so zvýhodnením 0,32 0,48 0,72 - -
Maximálna výška bonusového úroku pred zdanením 30 EUR 80 EUR 360 EUR - -

 

Privatbanka Saving Konto (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 29 999,99 EUR
EUR 0,40 5,00 0 EUR 0,01

Vkladné knižky

Privatbanka vkladná knižka

Mena bez výpoved. lehoty
(% p.a.)
1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,20 0 EUR
USD 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 50 USD
GBP 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 20 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 50 CHF
CZK 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 0 CZK

Iné účty

Individuálny účet riadenia portfólia

Mena Úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,40
USD 0,25
CZK 0,50
PLN 0,50
HUF 2,00

 

Úvery

Mena Base rate
(% p.a.)
EUR 1,50

Base rate - základná úroková sadzba vyhlasovaná bankou iba pre EUR. Base rate je prepočítavaná denne a mení sa pri jej zmene o viac ako ± 8 % oproti aktuálne vyhlásenej sadzbe oboma smermi. Východiskom na stanovenie Base rate sú krátke úrokové sadzby EUR, pričom každej z týchto aktuálnych objektívnych sadzieb je priradená váha podľa interného algoritmu banky.

Individuálny kurz - Privatbanka, a.s. s účinnosťou od 1.1.2009 stanovuje pre všetky konverzné menové obchody na účet klienta, ktorých protihodnota v cudzej mene je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR individuálny kurz.

Archív úrokových sadzieb Privatbanky
Zobraziť

Úrokové sadzby

Platné od 1. 7. 2017

 

Bežné účty pre fyzické osoby

 

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena

Kreditná úroková
sadzba (% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 329 999,99 EUR

EUR

0,01

5,00

0,40 % p. a.

0,01 % p. a.

CZK

0,10

5,00

-

-

 

Privatbanka Konto Plus (bežný účet v EUR)

Mena

Kreditná úroková
sadzba (% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 329 999,99 EUR

EUR

0,01

5,00

0 EUR

0,40 % p. a.

0,01 % p. a.

 

Ostatné bežné účty (rozklik na obsah nižšie)

Privatbanka Basic Konto *

Mena

Úroková sadzba
sadzba (% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 329 999,99 EUR

EUR

0,01

5,00

25 EUR

0,40 % p. a.

0,01 % p. a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte.

 

Privatbanka Standard Konto *

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 329 999,99 EUR

EUR

0,01

5,00

25 EUR

0,40 % p. a.

0,01 % p. a.

* pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

 

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v EUR)

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 329 999,99 EUR

EUR

0,01

5,00

25 EUR

0,40 % p. a.

0,01 % p. a.

 

 

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v CZK)

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

CZK

0,01

5,00

500 CZK

 

Bežné účty v cudzej mene

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

USD

0,01

5,00

50 USD

GPB

0,01

5,00

20 GPB

CHF

0,01

5,00

50 CHF

CZK

0,01

5,00

500 CZK

PLN

0,01

5,00

100 PLN


Privatbanka Invest Konto

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

EUR

0,00

GPB

0,00

CHF

0,00

USD

0,00

HUF

0,00

PLN

0,00

 

Privatbanka Invest Konto v CZK

Kreditná sadzba − zostatok
do 249 999,99 CZK vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 249 999,99 CZK a zároveň
do 7 999 999,99 CZK vrátane

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 7 999 999,99 CZK

0,01 % p. a.

0,35 % p. a.

0,01 % p. a.

 

 

 

Bežné účty pre firemných klientov

 

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

 

Mena

Kreditná úroková
sadzba (% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

EUR

0,01

Base rate + 20,00

CZK

0,10

15,00

 

Privatbanka Biznis Konto (podnikateľský bežný účet)

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

0,01

Base rate + 20,00

50 EUR

CZK

0,01

15,00

1 000 CZK

 

Ostatné bežné účty pre firemných klientov (rozklik na obsah nižšie)

Privatbanka Fond Konto (fondový bežný účet)

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

0,01

Base rate + 20,00

50 EUR

 

Bežné účty v cudzej mene

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

USD

0,01

15,00

100 USD

GPB

0,01

15,00

50 GPB

CHF

0,01

10,00

100 CHF

CZK

0,01

15,00

1000 CZK

PLN

0,01

15,00

200 PLN

 

Privatbanka Invest Konto

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

EUR

0,00

GPB

0,00

CHF

0,00

USD

0,00

HUF

0,00

PLN

0,00

CZK

0,00

 

Termínované vklady pre individuálnych a firemných klientov *

 

* nižšie uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50-tis. eur.

 

Privatbanka FIX Konto (1M − 12M)

Mena

1 M
(% p. a.)

3 M
(% p. a.)

6 M
(% p. a.)

12 M
(% p. a.)

Povinný min.
zostatok

EUR

0,20

0,30

0,50

0,80

250 EUR

EUR*

0,20

0,30

0,50

0,80

250 EUR

USD

0,05

0,10

0,20

0,30

200 USD

CZK

0,20

0,30

0,50

0,80

5 000 CZK

GBP

0,10

0,20

0,30

0,40

200 GBP

CHF

0,01

0,01

0,01

0,01

200 CHF

* predčíslie 560 438

 

 

 

Privatbanka FIX Konto (18 M − 60 M)

Mena

18 M
(% p. a.)

24 M
(% p. a.)

30 M
(% p. a.)

36 M
(% p. a.)

42 M
(% p. a.)

48 M
(% p. a.)

60 M
(% p. a.)

Povinný min.
zostatok

EUR

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

250 EUR

 

Ostatné termínované vklady (rozklik na obsah nižšie)

Privatbanka PROFIT Konto *

Mena

12 M
(% p. a.)

18 M
(% p. a.)

24 M
(% p. a.)

30 M
(% p. a.)

36 M
(% p. a.)

42 M
(% p. a.)

48 M
(% p. a.)

60 M
(% p. a.)

Povinný min.
zostatok

EUR

0,80

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

250 EUR

* Privatbanka Profit Konto sa predáva len cez externé siete

 

Privatbanka EURO Deposit *

Mena

1 R
(% p. a.)

2 R
(% p. a.)

3 R
(% p. a.)

4 R
(% p. a.)

5 R
(% p. a.)

Povinný min.
zostatok

EUR

0,80

1,10

1,30

1,30

1,30

5 000 EUR

*Privatbanka EURO Deposit sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti SAVEDO GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Nemecka, Rakúska alebo Holandska.

 

Privatbanka FIX Konto Plus*

Mena

1 M
(% p. a.)

3 M
(% p. a.)

6 M
(% p. a.)

12 M
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

0,05

0,05

0,05

0,05

250 EUR

GBP

0,05

0,05

0,05

0,05

200 GBP

* útlmový produkt − banka tento produkt už nepredáva − úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

 

Privatbanka Partner Konto*

Mena

60 M
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

4,10

250 EUR

* útlmový produkt − banka tento produkt už nepredáva − úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

 

Privatbanka Family Konto*

Mena

60 M
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

4,20

250 EUR

* útlmový produkt − banka tento produkt už nepredáva − úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

Sporiace účty

 

Privatbanka BONUS Konto

 

3 M
(% p. a.)

6 M
(% p. a.)

12 M
(% p. a.)

Mena

Povinný min.
zostatok

Základná úroková sadzba

0,08

0,08

0,08

EUR

0 EUR

Násobok

3

5

8

-

-

Bonusová úroková sadzba

0,24

0,40

0,64

-

-

Celková úroková sadzba so zvýhodnením

0,32

0,48

0,72

-

-

Maximálna výška bonusového úroku pred zdanením

30 EUR

80 EUR

360 EUR

-

-

 

Privatbanka Saving Konto (bežný účet v EUR)

Mena

Kreditná úroková
sadzba (% p. a.)

Nepovolený debet
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

Kreditná sadzba − zostatok
viac ako 29 999,99 EUR

EUR

0,40

5,00

0 EUR

0,01

 

Vkladné knižky

 

Privatbanka vkladná knižka

Mena

bez výpoved. lehoty
(% p.a.)

1 M
(% p. a.)

3 M
(% p. a.)

6 M
(% p. a.)

12 M
(% p. a.)

24 M
(% p. a.)

Povinný minimálny
zostatok

EUR

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

0,20

0 EUR

USD

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

-

50 USD

GBP

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

-

20 GBP

CHF

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

50 CHF

CZK

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

-

0 CZK

 

Iné účty

 

Individuálny účet riadenia portfólia

Mena

Úroková sadzba
(% p. a.)

EUR

0,80

USD

0,25

CZK

0,50

PLN

0,50

HUF

2,00

 

Úvery

Mena

Base rate
(% p. a.)

EUR

1,50

 

Archív úrokových sadzieb

vyhľadanie úr. sadzieb cez dátumový filter

 

Base rate − základná úroková sadzba vyhlasovaná bankou iba pre EUR. Base rate je prepočítavaná denne a mení sa pri jej zmene o viac ako ± 8 % oproti aktuálne vyhlásenej sadzbe oboma smermi. Východiskom na stanovenie Base rate sú krátke úrokové sadzby EUR, pričom každej z týchto aktuálnych objektívnych sadzieb je priradená váha podľa interného algoritmu banky.

Individuálny kurz − Privatbanka, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2009 stanovuje pre všetky konverzné menové obchody na účet klienta, ktorých protihodnota v cudzej mene je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR individuálny kurz.

skryť   

Kontakty

Privátne bankovníctvo
Produkty pre obyvateľstvo
Korporátne bankovníctvo
Všeobecné informácie
Som klientom Privatbanky

Ústredie | Obchodné miesta | Privátni bankári | Privatbanka v Českej republike

Ústredie
Ústredie Privatbanka, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3226 6111
Fax: +421 2 3226 6900
Email: privatbanka@privatbanka.sk


fakturačné údaje :
IČ DPH: SK2020461905
DIČ: 2020461905
IČO: 31634419
Kód banky: 8120
Znakový kód banky: BASL
SWIFT kód: BSLOSK22