Dokumenty

Zákonné zverejňovanie

Výročné správy

Polročné správy

Účtovné závierky

Informácie o banke

 

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie

Ostatné

 

Ochrana osobných údajov

Zoznam zverejnených informácií*

Informácie zverejnené za obdobie od 24. 6. 2009 do 24. 6. 2010

*Regulovaná informácia v zmysle § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
**Účtovná závierka je v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložená v registri účtovných závierok.

 ***Účtovná závierka je v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložená v registri účtovných závierok. Dokument obsahuje tiež výročnú správu za rok 2016.