Iné emisie

Iné emisie

Názov dlhopisu Dlhopisy Penta Public GOLD
Emitent Penta Funding Public, s.r.o.
Hlavný manažér Privatbanka, a.s.
ISIN SK4120011511
Menovitá hodnota emisie 7 000 000,-
Mena EUR
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu 1 000,-
Emisný kurz 100 %
Fixný kupón 3,60 % p.a.
Výnos Vyplácaný polročne
Dátum emisie 21.03.2016
Splatnosť dlhopisu 21.09.2017

Názov dlhopisu Dlhopisy Penta Public GOLD 02
Emitent Penta Funding Public, s.r.o.
Hlavný manažér Privatbanka, a.s.
ISIN SK4120011610
Menovitá hodnota emisie 10 000 000,-
Mena EUR
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu 1 000,-
Emisný kurz 100 %
Fixný kupón 3,60 % p.a.
Výnos Vyplácaný polročne
Dátum emisie 25.04.2016
Splatnosť dlhopisu 25.10.2017
Vyhlásenie Verejná ponuka dlhopisov Penta Public GOLD 02 je určená k predaju výhradne na územi Slovenskej republiky.