Korporátni klienti

Bežné účty a platobné služby

Bežný účet je určený predovšetkým na realizáciu hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Jeho súčasťou sú aj ďalšie platobné služby, medzi ktoré patrí elektronické bankovníctvo a vydávanie platobných kariet.