Korporátni klienti

Investičné financovanie

V oblasti investičného financovania ponúkame dva druhy úverov:

Investičný splátkový úver

Účelom úveru je financovanie investičných potrieb klienta, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť dlhšie obdobie a má potrebu inovácií alebo rozšírenia podnikateľských aktivít. Úver má spravidla dlhodobý charakter, splatnosť úveru obvykle neprekračuje 6 rokov odo dňa poskytnutia. Čerpanie úveru a splácanie istiny je nastavené podľa vopred dohodnutých podmienok.

Projektové financovanie

Účelom úveru je prefinacovanie nového projektu existujúceho klienta, resp. skupiny klientov, pričom dlžníkom úveru je nová spoločnosť založená výlučne za účelom realizácie projektu (developerské projekty, financovanie fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a iné). Podstata projektového financovania spočíva v posúdení reálnej návratnosti zdrojov vložených do projektu, a to z predpokladaných výnosov z projektu (budúca činnosť alebo predaj aktív). Dôležitým faktorom pri posudzovaní projektu je výška vlastných zdrojov a schopnosti splácať príslušenstvo úveru počas realizácie projektu.

Mena EUR, USD, CZK
Úroky úroky sa splácajú mesačne
Splatnosť max. 6 rokov
Výška úveru min. objem 332 000 Eur
Zabezpečenie nehnuteľným, hnuteľným majetkom, pohľadávkami, zmenkou, ručením tretej osoby, cennými papiermi a pod.
Poplatky Sadzobník poplatkov, časť 9

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.