Osobné financie

Bankové dlhopisy

Dlhopisy banky sú zaknihované cenné papiere, ktoré predstavujú alternatívu zhodnocovania voľných prostriedkov klienta na termínovaných účtoch.

Dlhopisy Privatbanky

Ide o produkt s pevne určenou lehotou splatnosti, nadpriemerným výnosom a bankou garantovanou výplatou pri splatnosti. Výhodou oproti termínovaným vkladom je možnosť predčasného predaja dlhopisov pred splatnosťou. Dlhopis Privatbanky je možné predať inému záujemcovi a banka Vám takýto predaj pomôže sprostredkovať.

Výhody:

  • obchodovateľnosť na sekundárnom trhu Privatbanky
  • garantované odkúpenie bankou

Pre zistenie dostupnosti dlhopisov Privatbanky, prosím, vyplňte kontaktný formulár.

Zaujal Vás tento produkt? Kontaktujte nás