Osobné financie

Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy sú pre verejnosť zatiaľ menej známym a využívaným finančným nástrojom. Dlhopisy sú určené každému, kto chce získať vyšší výnos z investovaných prostriedkov a je ochotný akceptovať kreditné riziko emitenta, teda verí jeho ekonomickej sile a kvalite.

Podstata korporátnych dlhopisov: 

Princíp fungovania dlhopisu je však veľmi jednoduchý − ide o investíciu, kde ten, kto si dlhopis kupuje (investor), požičiava na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). A emitent mu za to v pravidelných intervaloch vypláca dohodnutý úrokový výnos.

Výhody dlhopisov 

  • nadpriemerné zhodnotenie finančných prostriedkov
  • minimálna investícia už od 3 000 eur
  • vopred známy fixný výnos
  • pravidelne, spravidla polročne vyplácaný výnos
  • likvidita − v prípade potreby možnosť predaja dlhopisu aj pred jeho splatnosťou!

V prípade dlhopisov Penta Public je emitentom spoločnosť z ekonomicky silnej skupiny Penta

Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa spája právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť (zákon o dlhopisoch č. 530/1990).

Aktuálne ponúkame: 

 Dlhopis Penta Public 42

Fixný kupón: 3,45 % p. a.
Mena: EUR
Výnos: do 26.03.2018 vyplácaný štvrťročne; od 26.03.2018 vyplácaný polročne
Dátum emisie: 26.09.2017
Splatnosť dlhopisu: 26.09.2019
Obchodovateľnosť: Na trhu organizovanom Privatbankou
 

 Dlhopis Penta Public 39

Fixný kupón: 3,35 % p. a.
Mena: EUR
Výnos: Vyplácaný polročne
Dátum emisie: 17.05.2017
Splatnosť dlhopisu: 17.05.2018
Obchodovateľnosť: Na trhu organizovanom Privatbankou
 

 Dlhopis Penta Public 37

Fixný kupón: 3,35 % p. a.
Mena: EUR
Výnos: Vyplácaný polročne
Dátum emisie: 27.04.2017
Splatnosť dlhopisu: 27.04.2018
Obchodovateľnosť: Na trhu organizovanom Privatbankou
 

Zaujal Vás tento produkt? Kontaktujte nás