Osobné financie

Termínované účty

Termínovaný vklad rokaTermínované účty sú určené na uloženie voľných finančných prostriedkov na vopred stanovenú lehotu viazanosti s cieľom ich fixného, bezpečného a atraktívneho zhodnotenia. Termínovaný účet si môžete otvoriť na obchodných miestach Privatbanky alebo prostredníctvom našej internetovej stránky. Zriadenie účtu cez internet je jednoduché, rýchle a pohodlné.

Doprajte si aj vy termínovaný vklad s najvyšším zhodnotením

Privatbanka dlhodobo ponúka širokej verejnosti atraktívne zhodnotenie úspor na termínovaných vkladoch, a to pri rôznych viazanostiach. To potvrdzuje aj ocenenie za najlepší termínovaný vklad roka udelené nezávislým porovnávacím portálom Finančná hitparáda.

TERAZ S ÚROKOVÝM BONUSOM +0,15 % p. a. PRI 3-ROČNEJ VIAZANOSTI

Nepremeškajte túto limitovanú ponuku a zhodnoťte svoje úspory s najlepším termínovaným vkladom!

Mám záujem

Viac o termínovanom účte Privatbanka FIX Konto

Termínovaný účet Privatbanka FIX Konto je určený všetkým klientom, ktorí chcú získať nadpriemerné zhodnotenie svojich finančných prostriedkov, pričom sú ochotní ich na určitý čas ponechať v banke.

 Dôvody, prečo uložiť peniaze na termínovanom účte Privatbanka FIX Konto:

 • výhodne zhodnotíte voľné finančné prostriedky
 • neriskujete, Vaše finančné prostriedky sú chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov
 • vopred poznáte výnos, Váš vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej lehoty viazanosti
 • termínovaný vklad si zriadite veľmi jednoducho – cez internet alebo návštevou pobočky
 • banke neplatíte žiadne poplatky

Termínovaný účet Privatbanka FIX Konto ponúka výnimočné zhodnotenie pri nasledujúcich lehotách viazanosti:

Lehota viazanosti (v mesiacoch) a úroková sadzba (% p. a.) termínovaného účtu v EUR

Počet mesiacov 1 3 6 12 18 24 30 36 42 48 60
% p.a. 0,20 0,30 0,50 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

*Vypočítajte si výšku svojho úroku

 • zriadenie a vedenie termínovaného účtu bezplatne, s lehotou viazanosti 1 mesiac až 60 mesiacov na jednorazové obdobie, alebo s automatickou prolongáciou a s možnosťou predčasného výberu
 • zriaďuje sa v EUR, CZK, USD, GBP, CHF s minimálnym vkladom a so zostatkom 250 EUR, resp. 5 000 CZK, 200 USD, 200 GBP, 200 CHF
 • úročenie vkladu je fixné počas celej lehoty viazanosti, úrokový model 365 (360/5/6); kapitalizácia úrokov pripisovaných k istine
 • úrok sa pripisuje pri vkladoch do jedného roka pri splatnosti vkladu, pri dlhodobých vkladoch nad jeden rok k 31. 12. príslušného roka a pri splatnosti vkladu
 • vkladať a vyberať peňažné prostriedky bez poplatku možno v deň splatnosti (prolongácie) vkladu, resp. najbližší nasledujúci bankový pracovný deň (ak deň splatnosti pripadne na sobotu alebo nedeľu). Sankčný poplatok pri predčasnom výbere predstavuje stratu úrokov za stanovený počet dní v zmysle Sadzobníka Privatbanky platného v deň účinnosti zmluvy alebo v deň automatickej prolongácie vkladu. (Sadzobník poplatkov)
 • preberanie výpisov vystavených podľa dohodnutej frekvencie - osobne alebo poštou
 • peňažné prostriedky vrátane úrokov sú chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov

Zaujali sme Vás? Staňte sa klientom