Privátne bankovníctvo

Individuálne produkty

Okrem komplexnej správy investícií Privatbanka ponúka klientom aj individuálne služby a produkty. Prostredníctvom odboru treasury takto môžu investovať do individuálnych finančných nástrojov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu.