Privátne bankovníctvo

Komplexná správa majetku

Finančné prostredie v súčasnosti je poznačené vysokou mierou nestability a rizika. V Privatbanke sledujeme dlhodobé trendy a snažíme sa im prispôsobiť. Vychádzame z presvedčenia, že jedinou spoľahlivou ochranou pred znehodnotením financií našich klientov je aktívne riadené a diverzifikované portfólio.