Privátne bankovníctvo

Aktívne riadenie portfólia

Základným prvkom koncepcie Privatbanka Wealth Management je aktívny prístup ku klientovmu  portfóliu. Okrem toho, že neustále vyhľadávame nové možnosti ako ho zhodnotiť, veľkú pozornosť venujeme aj jeho vývoju a v prípade potreby realizujeme predaj vybraných finančných produktov. To všetko so snahou ochrániť zverené investície.

Riadením portfólia poskytujeme klientom možnosť investovať peňažné prostriedky na finančných trhoch na základe návrhov, ideí a rozhodnutí portfólio manažérov. Celý koncept investície je realizovaný po dôkladnom preskúmaní preferencií klienta a jeho prístupu k možnému riziku.

Investičné rozhodnutia sa prijímajú kolektívne na pravidelných zasadnutiach Investičného výboru banky. Ten je zložený zo zástupcov odborov asset managementu, treasury a bankového rizika. Na základe ich rozhodnutí sú následne realizované ďalšie kroky v rámci nákupu a predaja jednotlivých cenných papierov.

Klient si v rámci spolupráce s Privatbankou môže vybrať z dvoch možností správy portfólia:

  • s plným mandátom - banka riadi portfólio klienta samostatne s plnou zodpovednosťou za jeho výkonnosť
  • s obmedzeným mandátom - všetky obchody sú realizované výlučne po udelení súhlasu klienta

Systém FEREO 

Úspech v rámci správy portfólia je postavený na efektívnej diverzifikácii všetkých rizík. FEREO predstavuje súbežné investovanie do štyroch základných tried aktív: do nástrojov s pevným výnosom, do akcií, nehnuteľností a tzv. príležitostí. Pri výbere jednotlivých titulov sa uplatňuje princíp tzv. otvorenej architektúry, keď banka vyberá tie najlepšie produkty renomovaných svetových emitentov.

Fixed income / Pevný výnos - dlhopisy (štátne, bankové, korporátne), dlhopisové podielové fondy alebo finančné zmenky, ktoré môžu byť doplnené o výnosné riešenia v podobe korporátnych zmeniek.

Equities / Akcie - akciové podielové fondy, fondy s dominanciou akciových titulov, resp. vybrané akciové tituly.

Real Estate / Nehnuteľnosti - investície tvorené obchodovateľnými nástrojmi, ktorých cenový vývoj závisí od vývoja trhu nehnuteľností, ako sú akcie realitných spoločností, realitné fondy, investičné fondy a pod.

Opportunities / Príležitosti - aktuálne investičné príležitosti, ktorých cieľom je ponúknuť portfóliu priestor na dodatočný nadpriemerný výnos.

V závislosti od situácie na finančných trhoch môže byť podiel niektorej zložky, resp. niektorých zložiek nulový.

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.