Privátne bankovníctvo

Privatbanka Wealth Management

Každý klient je iný, má svoje vlastné ciele a preferencie. Koncepcia Privatbanka Wealth Management (PWM ) má ambíciu nájsť také investičné možnosti, ktoré tieto požiadavky v plnej miere naplnia. Jej základným princípom je vytvorenie optimálne diverzifikovaného portfólia.

Takéto portfólio je následne aktívne spravované a flexibilne sa prispôsobuje aktuálnej situácii na domácom a svetových trhoch. Priestor na dosahovanie výnosov je v rámci koncepcie PWM nadštandardný a je charakteristický neustálym hľadaním nových atraktívnych investičných príležitostí.

Privatbanka Wealth Management ponúka banku ako celok a predstavuje vrchol služieb, ktoré Privatbanka poskytuje. Pri investovaní v rámci tejto koncepcie banka dodržiava základné pravidlá, ako sú:

  • konzervatívny prístup - dôležitá je predovšetkým ochrana a zveľadenie klientovho majetku
  • otvorená architektúra - vďaka nej majú klienti Privatbanky prístup k neobmedzenému využitiu akýchkoľvek investičných možností
  • kolektívne rozhodovanie a kontinuita – správa klientskeho portfólia je zverená tímu investičných špecialistov z Investičného výboru. Ich rozhodnutia sú aplikované rýchlo a bez nutnej účasti klienta*
  • transparentnosť – banka klientov podrobne informuje o forme a spôsobe realizácie ich investícií

* platí v prípade portfólia s plným mandátom

Konzervatívny prístup k finančnému majetku našich klientov zabezpečuje stabilitu aj v časoch, keď dochádza k nadmerným výkyvom a rizikám. Tento prístup pri riadení portfólií priniesol našim klientom nadštandardné zhodnotenia aj v krízových rokoch 2008 až 2010, i v roku 2011. Rovnako postupujeme aj v súčasnosti.

Vďaka systematickému prístupu k investovaniu a vysokej miere transparentnosti si koncepcia PWM získala vysokú mieru dôvery medzi klientmi, čo sa okrem iného prejavilo 25% nárastom spravovaného klientskeho majetku v roku 2011.

Našu snahu ohodnotili aj odborníci a štyri roky po sebe udelili prestížne ocenenie Zlatá minca v oblasti investičného bankovníctva produktu Privatbanka Wealth Management.

  


Koncept PWM je dostupný pre klientov s objemom finančných prostriedkov už od 170 tisíc eur.

 

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.