Privátne bankovníctvo

Privátny bankár

Privátny bankár je špecializovaný bankový poradca, ktorý zabezpečuje efektívnu komunikáciu a tok informácií týkajúcich sa klientskych požiadaviek a bankou navrhovaných riešení. Je to profesionál, ktorý má dokonalý prehľad vo finančných produktoch, pozná svojich klientov a ich potreby. Pomáha v procese tvorby investičnej stratégie a poskytuje objektívne informácie o situácii na finančnom trhu. V rámci štruktúry banky však nie je zodpovedný za riadenie klientskeho portfólia. Aj vďaka tomuto prístupu banka zabezpečuje nezávislé a kontinuálne spravovanie klientskych portfólií.

Služby privátneho bankovníctva zabezpečuje devätnásť privátnych bankárov, ktorí pokrývajú celé územie Slovenska. Každému klientovi poskytujú individuálnu starostlivosť a osobný prístup pri dôslednom zachovávaní zásady najvyššej diskrétnosti.

Vyberte si svojho privátneho bankára