Trhové správy

Úrokové sadzby

Uložiť ako PDF

platné od 7.9.2017

Bežné účty

Bežné účty pre individuálnych klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

MenaKreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v EUR)

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v CZK)

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
CZK 0,01 5,00 500 CZK

Privatbanka Konto Plus (bežný účet v EUR)

MenaKreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

Privatbanka Basic Konto*

MenaKreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte.

Privatbanka Standard Konto *

MenaKreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR
do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 25 EUR 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Bežné účty v cudzej mene

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 5,00 50 USD
GBP 0,01 5,00 20 GBP
CHF 0,01 5,00 50 CHF
CZK 0,01 5,00 500 CZK
PLN 0,01 5,00 100 PLN

Privatbanka Invest Konto

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00

Privatbanka Invest Konto v CZK

Kreditná sadzba - zostatok
do 249 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 249 999,99 CZK a zároveň
do 7 999 999,99 CZK vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 7 999 999,99 CZK
0,01 % p.a. 0,35 % p.a. 0,01 % p.a.

Bežné účty pre firemných klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

MenaKreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 9 999,99 EUR do 329 999,99 EUR vrátane
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 329 999,99 EUR
EUR 0,01 5,00 0,40 % p.a. 0,01 % p.a.
CZK 0,10 5,00 - -

Privatbanka Biznis Konto (podnikateľský bežný účet)

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR
CZK 0,01 15,00 1 000 CZK
 

Privatbanka Fond Konto (fondový bežný účet)

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 Base rate + 20,00 50 EUR

Bežné účty v cudzej mene

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,01 15,00 100 USD
GPB 0,01 15,00 50 GPB
CHF 0,01 10,00 100 CHF
CZK 0,01 15,00 1000 CZK
PLN 0,01 15,00 200 PLN

Privatbanka Invest Konto

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
HUF 0,00
PLN 0,00
CZK 0,00

Termínované vklady pre individuálnych a firemných klientov *

* nižšie uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 tis. eur.

Privatbanka FIX Konto (1M - 12M)

Mena1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
EUR* 0,20 0,30 0,50 0,80 250 EUR
USD 0,05 0,10 0,20 0,30 200 USD
CZK 0,20 0,30 0,50 0,80 5 000 CZK
GBP 0,10 0,20 0,30 0,40 200 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 200 CHF

* predčíslie 560 438

 

Privatbanka FIX Konto (18M - 60M)

Mena18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

Privatbanka PROFIT Konto *

Mena12M
(% p.a.)
18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 250 EUR

* Privatbanka Profit Konto sa predáva len cez externé siete

Privatbanka EURO Deposit *

Mena1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 1,00 1,25 1,35 1,35 1,40 5 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti SAVEDO GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Nemecka, Rakúska alebo Holandska

 

Privatbanka FIX Konto Plus*

Mena1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,05 0,05 0,05 0,05 250 EUR
GBP 0,05 0,05 0,05 0,05 200 GBP

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

 

Privatbanka Partner Konto*

Mena60M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 4,10 250 EUR

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

Privatbanka Family Konto*

Mena60M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 4,20 250 EUR

* útlmový produkt - banka tento produkt už nepredáva - úroková sadzba platná k dátumu vyhlásenia produktu za útlmový

Sporiace účty

Privatbanka BONUS Konto

 3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
MenaPovinný min.
zostatok
Základná úroková sadzba 0,08 0,08 0,08 EUR 0 EUR
Násobok 3 5 8 - -
Bonusová úroková sadzba 0,24 0,40 0,64 - -
Celková úroková sadzba so zvýhodnením 0,32 0,48 0,72 - -
Maximálna výška bonusového úroku pred zdanením 30 EUR 80 EUR 360 EUR - -
 

Privatbanka Saving Konto (bežný účet v EUR)

MenaKreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 29 999,99 EUR
EUR 0,40 5,00 0 EUR 0,01

Vkladné knižky

Privatbanka vkladná knižka

Menabez výpoved. lehoty
(% p.a.)
1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,20 0 EUR
USD 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 50 USD
GBP 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 20 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 50 CHF
CZK 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 - 0 CZK

Iné účty

Individuálny účet riadenia portfólia

MenaÚroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,40
USD 0,25
CZK 0,50
PLN 0,50
HUF 2,00
 

Úvery

MenaBase rate
(% p.a.)
EUR 1,50

Base rate - základná úroková sadzba vyhlasovaná bankou iba pre EUR. Base rate je prepočítavaná denne a mení sa pri jej zmene o viac ako ± 8 % oproti aktuálne vyhlásenej sadzbe oboma smermi. Východiskom na stanovenie Base rate sú krátke úrokové sadzby EUR, pričom každej z týchto aktuálnych objektívnych sadzieb je priradená váha podľa interného algoritmu banky.

Individuálny kurz - Privatbanka, a.s. s účinnosťou od 1.1.2009 stanovuje pre všetky konverzné menové obchody na účet klienta, ktorých protihodnota v cudzej mene je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR individuálny kurz.