sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Garantovaný a „garantovaný“
30.11.-0001

V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávam s klientmi, ktorí čelia skúsenosti s investíciou do garantovaných produktov. Základným princípom tohto typu produktov je stávka na rast istého špecifického investičného nástroja v kombinácii s ponukou garantovanej istiny. Výsledkom vie byť zaujímavá ponuka investovania s potenciálom nadpriemerného výnosu s garanciou investovanej istiny. Daňou za túto konštrukciu je limitovaná likvidita, ktorá je spojená s pomerne zásadnými výstupnými poplatkami.  Veľmi často súčasne platí, že vyšší výnos býva spojený s dvoma premennými. Klient musí alebo počítať s dlhou splatnosťou, alebo je pravdepodobnosť dosiahnutia sľubovaného výnosu málo pravdepodobná a oveľa viac sa môže tešiť len na istinu. Tieto produkty sú často obľúbené v časoch nízkych výnosov, teda obdobných, aké žijeme dnes. Dôvod je jednoduchý – investori hľadajú stoj čo stoj vyšší výnos a ignorujú možné budúce následky.

V prípade skutočnosti, že dané podkladové aktívum, na ktoré je produkt nadviazaný, prekročí hraničné hodnoty, sa musí klient nachystať na vyčkávanie do splatnosti bez akéhokoľvek , resp. veľmi limitovaného výnosu.

Čo teda s týmito produktmi? Sú výhodné len pre banku, alebo majú opodstatnenú pozíciu v klientskom portfóliu? Odpoveďou je práve celkové portfólio, ktorého súčasťou je tento produkt. Súčasne je mimoriadne kľúčové, do akej kategórie produkt radíme a akú má reálnu úlohu.

V našej praxi garantované produkty predstavujú oveľa viac tzv. opportunitu, t. j. špecifickú investičnú príležitosť, ktorá stavia na špecifický vývoj na trhu a očakávania s ním spojené. Nejde teda o konzervatívny produkt, ktorý v portfóliu konzervatívneho klienta má mať zásadnú pozíciu – napr. vyše 20 - 30 %. V našej ponuke má vyčlenených do 10 % portfólia (pričom aj tento podiel je diverzifikovaný cez využitie viacero inštrumentov).

Ak by sme teda mali túto tému zhrnúť – kvalitné garantované produkty majú svoje miesto v portfóliu klienta. Jednoznačne však predstavujú inštrument, ktorý ponúka nadpriemerný výnosový potenciál, ktorý je zaplatený nízkou alebo takmer nulovou likviditou. A na záver – ak si idete takýto inštrument kúpiť, rozhodne spoznajte podkladové aktívum a vyhodnoťte, s akou pravdepodobnosťou sľubovaný výnos môžete dosiahnuť.

Späť