sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Akcie s pravidelným výnosom
30.11.-0001

Dnešná krátka úvaha o financiách sa bude týkať otázok, ktoré dostáva pravdepodobne každý bankár v súčasnosti, t. j. kam zainvestovať s tým, že potenciálny výnos bude mať šancu byť vyšší. Tieto otázky začínajú dávať aj klienti, ktorí boli historicky proti akýmkoľvek investíciám do akcií, fondov, respektíve čohokoľvek, čo nemá preddefinovaný výnos pri určitej splatnosti (termínované vklady, dlhopisy). Ich nedôvera pramení z historickej skúsenosti, keď pravdepodobne prerobili na investíciách do podielových fondov, respektíve na štruktúrovaných produktoch.

Základnou odpoveďou vždy a za každých okolností je vytvorenie dobre štruktúrovaného portfólia, ktoré v sebe skrýva kombináciu investícií s odlišným zameraním, splatnosťami, kombinuje ofenzívne CP (ktoré rastú pri raste trhu viac ako samotný trh) s defenzívnymi (ktoré vedia priniesť výnos aj pri prípadnom miernom poklese trhov). Špecifickou oblasťou sú investície do akcií, ktoré svojim majiteľom prinášajú potenciál zaujímavých a dlhodobo vyplácaných dividend. Tieto začínajú byť témou predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým je skutočnosť, že  ide o veľké, celosvetovo pôsobiace podniky so zabehnutým výrobným procesom. Druhým je skutočnosť, že aj v ťažkých časoch boli schopné generovať výnosy, o ktoré sa následne podelili. Je to v podstate návrat k tradičnému investovaniu do podnikov, keď investor analyzoval spoločnosť predovšetkým na základe toho, čo tvorí, ako tvorí, akú má hodnotu a čo od nej môže dlhodobo očakávať. To do istej miery ponúka ten luxus, že by som sa ako investor nemusel venovať tomu, čo sa deje naokolo.

Žiaľ, toto tvrdenie platí len čiastočne. Faktom je, že investícia do spoločnosti, ktorá dlhodobo vypláca dividendy, ponúka priestor na to, aby tieto dividendy platila aj naďalej. Otázkou je, koľko tých dividend bude vyplácať. Ak bola jej cena pri nákupe napríklad 500 eur, potom 30-eurová dividenda na akciu znie veľmi atraktívne. Ťažko sa však dá predpokladať, že v prípade, ak by cena daného titulu klesla (predpokladajme, že predovšetkým vinou trhu) na 300 eur, že by aj za týchto okolností dividenda ostala 30 eur (čo by predstavovalo 10% výnos na akciu...). Preto musí každý investor, ktorý chce týmto smerom investovať, sledovať dividendovú politiku vybranej spoločnosti za výrazne dlhšie obdobie pri odlišných cenách akcie ako takej. Potom si vie nastaviť tie správne očakávania. Súčasne by mal zobrať do úvahy, že investovanie týmto spôsobom je nadlho. Ak danej spoločnosti verí, nemal by nevyhnutne každý deň sledovať jej hodnotu na burze. Rozhodne by sa však mal zaujímať o to, ako sa jej darí. Pretože práve na jej hospodárení je postavený jeho očakávaný výnos.

A v neposlednom rade, aj v dnešnom zjednodušenom svete už nie je potrebné analyzovať stovky spoločností. Veľmi zaujímavú formu do dividendových investícií ponúkajú rôzne formy podielových fondov – napríklad ETF DJ Euro Stoxx 30 Dividend select investuje priamo do portfólia 30 dividendových akcií denominovaných v EUR.

A, žiaľbohu, ako pri každom investovaní platí, že ani v tomto prípade nie je nič garantované...

Späť