sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Dividendové investovanie
28.02.2014

Špecifickou oblasťou sú investície do akcií, ktoré svojim majiteľom prinášajú potenciál zaujímavých a dlhodobo vyplácaných dividend. Tieto začínajú byť témou predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým je skutočnosť, že ide o veľké, celosvetovo pôsobiace podniky so zabehnutým výrobným procesom. Druhým je skutočnosť, že aj v ťažkých časoch boli schopné generovať výnosy, o ktoré sa následne podelili. Je to v podstate návrat k tradičnému investovaniu do podnikov, keď investor analyzoval spoločnosť predovšetkým na základe toho, čo tvorí, ako tvorí, akú má hodnotu a čo od nej môže dlhodobo očakávať. To do istej miery ponúka ten luxus, že by som sa ako investor nemusel venovať tomu, čo sa deje naokolo.

Žiaľ, toto tvrdenie platí len čiastočne. Faktom je, že spoločnosť, ktorá dlhodobo vypláca dividendy, môže takto postupovať aj naďalej. Otázkou je, koľko tých dividend bude vyplácať. Ak bola jej cena pri nákupe napríklad 500 eur, potom 30-eurová dividenda na akciu znie veľmi atraktívne (a aj pomerne pravdepodobne). Ťažko sa však dá predpokladať, že v prípade, ak by cena daného titulu klesla (predpokladajme, že predovšetkým vinou nálad na trhoch) na 300 eur, dividenda ostala 30 eur (t. j. 10% výnos na akciu...). Preto musí každý investor, ktorý chce týmto smerom investovať, sledovať dividendovú politiku vybranej spoločnosti za výrazne dlhšie obdobie pri odlišných cenách akcie ako takej. Potom si vie nastaviť tie správne očakávania. Súčasne by mal zobrať do úvahy, že investovanie týmto spôsobom je nadlho. Ak danej spoločnosti verí, nemal by nevyhnutne každý deň sledovať jej hodnotu na burze. Rozhodne by sa však mal zaujímať o to, ako sa darí jej a okoliu. Pretože práve na jej hospodárení je postavený jeho očakávaný výnos.

Aj v dnešnom zjednodušenom svete už netreba analyzovať stovky spoločností. Veľmi zaujímavú formu dividendových investícií ponúkajú rôzne fondy, ktorých investičná stratégia je postavená na investíciách do dividendových akcií. Stratégia selekcie jednotlivých titulov môže byť rôzna, no v konečnom dôsledku majú jedno spoločné. Prijaté dividendy nie sú reinvestované v rámci portfólia. Postupne sa kumulujú a v pravidelných intervaloch sa vyplácajú držiteľom podielových listov. V prípade, ak si vyberiete nízkonákladové ETF, môže byť poplatok za riadenie daného fondu na úrovni pod 0,5 %, čo robí investíciu zaujímavou. Túto formu investície je však dobré držať skutočne dlhodobo tak, aby investor predišiel volatilite, ktorá je spojená s cenami jednotlivých akcií v portfóliu ako takom. Odmenou mu pravdepodobne budú dlhodobo relatívne stabilne vyplácané výnosy.

Späť