sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Aká je skutočná nezamestnanosť v USA?
28.05.2014

V decembri 2012 bola oficiálna miera nezamestnanosti v USA na 7,9 %. Guvernér americkej centrálnej banky Ben Bernanke vtedy oznámil, že začne uvažovať nad zvyšovaním úrokových sadzieb, keď nezamestnanosť klesne na 6,5 %. Stať sa tak malo na konci roku 2015.

Ale už dnes, o rok a pol skôr, je oficiálna miera nezamestnanosti 6,3 %. Naproti tomu sa centrálna banka k zvyšovaniu sadzieb správa rezervovane, podľa nás veľmi prezieravo.

USA teraz obýva približne 318 miliónov ľudí, z toho takmer 250 miliónov tvorí civilnú neinštitucionálnu populáciu (civilian noninstitutional population). Podľa definície ministerstva práce ide o ľudí starších ako 16 rokov, ktorí nie sú ubytovaní vo verejných zariadeniach (väzenia, zariadenia sociálnych služieb, ústavy pre psychicky chorých a pod.) a tých, ktorí nie sú vo vojenskej službe. Civilnú neinštitucionálnu populáciu môžeme charakterizovať ako tých, ktorí môžu pracovať (vrátane dôchodcov).

Podriadenou kategóriou je civilná pracovná sila (civilian labor force), ktorú podľa definície tvoria zamestnaní (employed persons) a nezamestnaní (unemployed persons). Za zamestnaných považujeme tých, ktorí mali v strede sledovaného mesiaca akýkoľvek pracovný pomer alebo pomáhali v rodinnom biznise a za nezamestnaných tých, ktorí aspoň 4 týždne pred sledovaným mesiacom hľadali prácu. Zamestnaných je v USA teraz vyše 145 miliónov a nezamestnaných asi 10 miliónov. Spolu je tejto civilnej pracovnej sily teda asi 155 miliónov. Nazvime ich ľudmi, ktorí chcú pracovať (z toho niektorí pracujú a niektorí nie).

Pomer medzi ľudmi, ktorí chú pracovať (civilian labor force) a ktorí môžu pracovať (civilian noninstitutional population), sa nazýva miera participácie a aktuálne je 62,8 %. Je to najnižšie číslo od konca 70. rokov, to znamená, že z tých, ktorí môžu pracovať, chce dnes v USA pracovať najmenej ľudí za posledných viac ako 35 rokov.

Nemá zmysel porovnávať dnešný trh práce s tým pred 30 rokmi (predovšetkým iné demografické parametre), ale je vcelku rozumné je porovnať ho s predkrízovou úrovňou spred niekoľkých rokov.

Miera participácie bola v priebehu 12 mesiacov pred vypuknutím krízy (od septembra 2007 do septembra 2008) na priemernej úrovni 66 %. Ak by bola takáto miera participácie dnes, pri súčasnom počte ľudí, ktorí môžu pracovať (pri súčasnej civilnej neinštitucionálnej populácii) a súčasnom počte skutočne zamestnaných, by počet civilnej pracovnej sily nedosahoval 155 miliónov, ale 163 miliónov a počet nezamestnaných by nebol súčasných 10 miliónov, ale až takmer 18 miliónov. Zjednodušene - týchto 8 miliónov „ďalších“ nezamestnaných (18 mil. – 10 mil.  „oficiálnych“) si prácu ani nehľadá, ale možno ich považovať za nezamestnaných. Časť z nich sa pravdepodobne jednoducho rozhodla odísť do dôchodku, ale v prípade zvýšenia ponuky práce by sa chceli vrátiť naspäť do práce.

Ak teda pripustíme, že čierny trh práce nie je väčší ako pred pred vyše piatimi rokmi, potom „skutočná“ miera nezamestnanosti nie je oficiálne udávaných 6,3 %, ale až 10,8 %. Je to číslo blízko 30 ročného maxima a navyše sa za posledných niektoľko rokov ani významne neznižuje.

Niet divu, že centrálna banka sa so zvyšovaním sadzieb neponáhľa.

Späť