sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Dopadne japonský šíp aj do Európy?
27.06.2014

Japonci sa tešia a premiér Shinzo Abe je najoslavovanejším premiérom v novodobej histórii krajiny vychádzajúceho slnka. A čo je príčinou? Inflácia. Áno, krajina po vyše 20 rokoch zaznamenala rast inflácie a jej premiér je najoslavovanejší muž. Ťažko pochopiteľné v našich končinách, kde je inflácia skôr strašiakom, čo do kúpyschopnosti obyvateľstva až po sporiteľov. A tu sa na chvíľu pristavne.

Väčšina konzervatívnych investorov si rast inflácie automaticky spojí s rastom úrokových sadzieb. Táto predstava je v období zúfalo nízkych sadzieb ako balzam na dušu. Ale skôr ako sa bude otvárať šampanské, pozrime sa na situáciu bližšie. Napriek rastu inflácie zostávajú výnosy štátnych dlhopisov Japonska na úrovni 0,60 % p. a. To znamená, že rast inflácie je vyšší ako úrokový výnos, čo má za následok znehodnocovanie úspor. Fujha, ešte že je to tak ďaleko. No netešme sa predčasne. Európa tiež bojuje s deflačnými tlakmi. Politici sa na deflačnej vlne zatiaľ viezli a nulový rast tovarov, služieb a pokles energií využívali na svoj populizmus. Všetci znalí veci však vedia, že tento proces je pre ekonomiku smrteľný. ECB v reakcii na vzniknutú situáciu prvýkrát v histórii prijíma zápornú repo sadzbu a nie je ďaleko od tlačenia peňazí, podobne ako Japonsko a USA. Predstava, že po oživení sa ekonomiky a naštartovaní inflácie príde automaticky rast základnej úrokovej sadzby, sa v Japonskom kontexte môže zdať málo pravdepodobná. Členské štáty EÚ sú vysoko zadlžené a rast úrokov by zabil aj tak slabý ekonomický rast. Naopak, vyššia inflácia im môže pomôcť so znižovaním ich dlhu.

To, či EÚ zažije japonský scenár naplno a bude trvať 20 rokov, si nemyslím, každopádne nás môže zasiahnuť japonský šíp v podobe rýchlejšieho rastu inflácie v prostredí nízkych sadzieb. Na to budú musieť investori reagovať podstúpením vyššieho rizika, aby udržali krok s infláciou a ochránili svoje úspory. Vyššie riziko však prináša vyššiu volatilitu, čo bude automaticky viesť k predlžovaniu investičných horizontov a vytvárať tlak na investorov v lepšom plánovaní si svojich investícií a spotreby, len tak nebude pre ich úspory japonský šíp smrteľný.

Späť