sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Kúzlo pravidelných výnosov
28.10.2014

Slováci ako národ sú veľmi sporiví a je to tak aj z dôvodu, že v oblasti investovania sa nie vždy cítia isto. Na druhej strane ich však priťahujú nadpriemerné pravidelné výnosy a v tom prípade sa ľahko môže zabudnúť na riziko spojené s konkrétnou investíciou. Možno sa v oblasti investovania vyznať a správne sa vedieť rozhodovať? Určite je vhodné prizvať na pomoc finančného špecialistu a na vec si utvoriť vlastný názor.

V dnešnej dobe čoraz viac mladších i starších investorov chce mať pod kontrolou svoje peniaze, už ich nebaví počúvať o sľubovaných výhodách, požadujú solídne dlhodobé zhodnotenie. Mnohí z vás sa už dávno zoznámili s finančnými nástrojmi typu termínovaný vklad, vkladná knižka, vkladový list či pravidelné sporenie, ktoré v minulosti ponúkali zaujímavé výnosy, dnes však strácajú v dôsledku celosvetového diania na atraktivite. Podielové fondy datujú svoje pôsobenie na slovenskom trhu od roku 2003 a odvtedy umožnili mnohým z nás prvýkrát sa zoznámiť s výhodami a úskaliami kolektívneho investovania. Nosili nám však tieto finančné nástroje aj v priebehu času ich držby nejaký pravidelný príjem?

V súčasnosti možno získať pravidelný príjem z držby konkrétnych akcií a dlhopisov. Ale do ktorých z nich sa vyplatí investovať? Majú vybrané tituly aj dlhodobý potenciál? Zabezpečí nám naša investícia poberanie pravidelného solídneho výnosu? Je to veľmi náročná úloha nielen pre samotného investora, ale i odvážna výzva pre každého portfólio manažéra. Takže môžeme začať naše pátranie? Na pomoc v odpovedi nám prichádza ETF fond, tak sa bližšie pozrime na to, čo tento nástroj zahŕňa.

ETF fond predstavuje moderný investičný, na burze obchodovaný nástroj, ktorý sa stáva medzi investormi v posledných rokoch čoraz viac obľúbený. História ETF fondov sa začína v Amerike v roku 1992, keď sa ich dostupnosť obmedzovala iba na inštitucionálnych investorov. Od roku 2000 sa tieto nástroje začínajú dostávať aj do Európy a v súčasnosti je táto forma investovania dostupná i bežnému investorovi. ETF fondy sú oproti klasickým podielovým fondom z pohľadu poplatkov mnohonásobne lacnejšie, sú pasívne riadené. A aké je ich zameranie?

Kopírujú rôzne podkladové aktíva, ktorými môžu byť najvýznamnejšie akciové indexy, ako napr. európsky STOXX 600, americký S&P500, brazílsky BOVESPA, indický Bse sensex, sektorový index zameraný napr. na zdravotnú starostlivosť či IT, alebo týmto podkladovým aktívom môže byť vybraný kôš solídnych akcií, dlhopisov či komodít. Každý ETF produkt v sebe agreguje určitý počet dlhopisových či akciových titulov podľa konkrétneho výberového kľúča a ich počet môže v rámci individuálneho ETF fondu narásť až do 600 titulov – to je ohromné číslo, však? Príkladom môže byť americký index S&P500 zahŕňajúci 500 najsilnejších amerických hráčov. Svojou povahou tak každý ETF fond pripomína portfólio a dané portfólio môže mať buď dlhopisovú, alebo akciovú skladbu.

Výhodou ETF fondov je, že objektívne odzrkadľujú reálny rast a vývoj najsilnejších svetových hráčov. Je až prekvapujúce, že za uplynulé 3 roky napr. cena európskych akcií v indexe STOXX 600 narástla o 51,68 %, za rok o 10,51 %, akcie zahrnuté v americkom S&P500 sa zhodnotili za posledné 3 roky o 74,32 %, ročne 17,29 %, a napr. najvýznamnejšie japonské akcie v indexe Nikkey 225 až o 85,90 %, za posledných 12 mesiacov o 11,88 %.

Investor z držby ETF fondov na rozdiel od klasických podielových fondov inkasuje pravidelný štvrťročný alebo polročný príjem, tak ako to funguje pri individuálnej držbe akcií či dlhopisov. V prípade, ak v dôsledku makroekonomického vývoja dôjde k zhodnoteniu konkrétneho indexu, resp. koša titulov, a tým dôjde aj k zhodnoteniu nášho ETF fondu, investor už nemusí čakať na deň vyrovnania tak, ako je to štandardne pri podielových fondoch (valuta realizácie je často  D+3 až pol roka), ale, naopak, investor dokáže konkrétny ETF fond obratom predať, a to za presne definovaných a transparentných podmienok: cena, poplatok, deň vyrovnania obchodu na burze atď.

Privatbanka, a. s., má s ETF fondmi už niekoľkoročné skúsenosti. Konzervatívni investori často siahajú po dlhopisových ETF fondoch, ktoré sú menej volatilné ako akciové fondy. Naopak, investori vyhľadávajúci riziko môžu mať uloženú marginálnu časť prostriedkov v dlhopisových ETF produktoch, keďže ťažiskom ich investičných aktivít sú akciové ETF fondy. Držbou burzovo obchodovaných fondov získavajú všetky typy investorov teda nielen pravidelný solídny výnos, ale i kontrolu nad investíciou pri výstupe z produktu. Nedávno ma zaujala informácia, že za posledných 30 rokov narástli akcie s výplatou dividend z amerického indexu S&P500 až dvakrát viac ako akcie bez dividend. Tak čo, aj na vás začína pôsobiť kúzlo pravidelných výnosov?

Späť