sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nie je termiňák ako termiňák
12.12.2014

Čo láka klienta investovať do termínovaného vkladu s menovou opciou (Dual Currency Deposit - DCD)?

Tento produkt investorovi ponúka šancu získať výrazne vyššie úrokové sadzby na vkladovom účte s jedinou malou, ale podstatnou nevýhodou, a to, že by istina mohla byť prevedená na inú ako domácu menu alebo na menu, ktorú investor nepotrebuje. (Ešte k tomu kurzom, ktorý je pre klienta nevýhodný/neočakávaný.) Na druhej strane, táto nevýhoda je ale v dnešných časoch nízkych, ba až nulových úrokových sadzieb „viac ako lákavá"...

Ako sa dočítame na internetových stránkach viacerých bánk, s produktom s dvomi menami investor získa:

  • vyššiu garantovanú úrokovú sadzbu oproti bežným vkladom,
  • možnosť diverzifikovať svoje úspory do iných mien,
  • zaistenie proti kolísaniu výmenných kurzov,
  • zvýšenú mieru výnosnosti v porovnaní s krátkodobou splatnosťou:  typicky 3 - 6 mesiacov...(to si myslí klient na začiatku hry, ale môže to prerásť do podstatne dlhšieho obdobia).

Znie to síce celkom dobre, investor dostane vyššie úrokové sadzby, ale skutočne tam nie je žiadna nevýhoda? Záleží len na vysvetlení a ponuke konkrétneho bankára a marketingu. Je to však naozaj také jednoduché? Prečo to banka robí?

V podstate banka ponúka DCD (produkt vkladu v duálnej mene) s cieľom dosiahnutia zisku. Zaplatí vám prémiu (zvýšená úroková sadzba) cez put opciu (právo previesť menu), ktorú ste jej predali. Pri predaji by banka mohla využiť možnosť trhu a predať ju s vyšším výnosom. Banka uplatní opciu, ktorú ste jej predali, a predáva ju za vyššiu cenu ako na finančnom trhu. Rozdiel tvorí zisk banky. Je nutné povedať, že pri tomto produkte je banka vždy v zisku a celé riziko kurzovej straty je na strane klienta. Z hľadiska poplatkov (výnos pre banku) je tento produkt dokonca pre banku porovnateľne výhodnejší ako výnos z úrokovej marže z úverov, ktoré sú pri dnešných nízkych úrokových sadzbách nízke (iba že objem úverov je neporovnateľne vyšší ako objem prostriedkov, s akým sa v bankách s produktmi DCD obchoduje).

Tu je to, čo mnoho ľudí nechápe:

Aj napriek zachovaniu slova „vklad" v produkte klient vymení istotu vkladu za riziko FX (forex) obchodov a stane sa krátkodobým menovým špekulantom. (Ale keď sa klienta pýtate, prečo to používa, povie vám, že je konzervatívny, že tam žiadne riziko nevidí).

Ak totiž výmenný kurz na konci viazanosti dosiahne nižšiu hodnotu, aká sa dohodne zmluvne, klientovi sa vymieňa jedna mena za druhú aktuálnym trhovým kurzom. A klient má zrazu menu, ktorú nepotrebuje, a ešte v kurze, ktorý je preňho nevýhodný. Ak sa rozhodne ísť naspäť na pôvodnú menu, trh mu môže spôsobiť ešte väčšiu stratu.

Úroková sadzba je vždy stanovená v zmluve DCD a vždy bude nižšia ako v spotovom kurze. Vkladateľ teda prijíma nesúmerné riziká. Výhodou sú zaujímavé, ale obmedzené úrokové sadzby, zatiaľ čo nevýhoda možnosti straty je teoreticky neobmedzená. Počas finančnej krízy niektoré meny, ako je napríklad AUD, klesli až o 30 % proti SGD, takže vklad DCD znamenal pre klientov výraznú stratu. Môžeme si tiež spomenúť, čo sa nedávno dialo s EUR/USD alebo EUR/RUB, prípadne EUR/PLN pri nedávnom postupnom znižovaní PLN úrokových sadzieb.

Meny sú veľmi volatilné (nestále) a ich vývoj nemožno presne predvídať, a to najmä v krátkodobom horizonte, dokonca ani keď ste expert na FX obchody. Môžete „vyhrať" niekoľko kôl vkladov, ale nesúmerný charakter „stávky" znamená, že „prehrať" čo i len jedno kolo môže znamenať zmazanie všetkých predchádzajúcich ziskov,  takže na konci môžete skončiť s čistou stratou. (Je nutné dodať, že väčšina klientov za roky používania produktu DCD zmení meny niekoľkokrát, takže výnosy majú v menách, ktoré ani nemajú kde reálne minúť).

Klienti sa ma väčšinou pýtajú, čo spraviť, keď budú danú menu, do ktorej im tá pôvodná prebehne, potrebovať? Ja len dodávam, že riziko pri tomto produkte nedáva väčší zmysel, ako že budete niekde v zmenárni na letisku oklamaný a mena vám bude vymenená pre vás absolútne nevýhodným kurzom...

Príklady, s ktorými sa stretávame u klientov:

Klient mi vraví: „Mám PLN aj RUB, dlhodobo som v strate (keby som menil teraz) a čakám, kým sa mi to vráti kurzom, akým som sa tam dostal.  Čakám takto už dva roky... "

alebo:
„Dva roky mi trvalo, kým som sa na PLN dostal naspäť na kurz, akým som tam prešiel z EUR. Keby som nemal rezervy v EUR (keďže EUR je mena, v ktorej podnikám a platím faktúry), asi by mi to spôsobilo veľký problém."

alebo:
„Som konzervatívny, preto robím DCD, ale vlastne už mám otvorených asi 7 rôznych účtov v iných menách..."

alebo:
„Páčilo sa mi to, dlho to vychádzalo, ale len raz mi to nevyšlo a strata bola obrovská..."

alebo:
„Hneď na prvýkrát som tam dal veľkú sumu a nevyšlo mi to. Musel som to meniť naspäť pre mňa nevýhodným kurzom, keďže som potreboval platiť v eurách..."

alebo:
„Dnes už naozaj neviem spočítať, či som na tom produkte niečo zarobil, alebo nie..."

alebo:
„Áno, výhoda produktu je, že na dvoch týždňoch mám super sadzbu a výnos vždy dostanem v prvej mene, ale je to vyvážené vysokým rizikom a som si toho vedomý, preto som si na túto ruletu vyčlenil len určité percento zo svojho majetku a dodržiavam to..."

alebo:
„Vďaka tomu, že ste mi vysvetlili, ako sa delia poplatky za opciu medzi banku a klienta, som pripravený tlačiť banku do podielu aspoň 50 na 50 alebo do väčšieho podielu pre mňa, nie každá banka je to však ochotná akceptovať..."

A aká je naša rada?

Niekoľko „konzervatívnych" klientov, ktorí v minulosti používali ako diverzifikáciu svojich pozícií produkt DCD, skončili nakoniec u mňa v aktívne riadenom portfóliu aj vďaka tomu, že konečne pochopili (dali si vysvetliť), čo znamenajú pojmy  „konzervatívne", „diverzifikácia" a „menové riziko" naozaj. DCD nie je naozaj pre každého.

Späť