sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Pri investícii zvážme aj likvidné riziko
15.12.2014

Dnes by som sa vo svojom blogu chcel zamerať na riziko LIKVIDITY. V praxi si ho nie každý investor uvedomuje, ale patrí medzi štyri základné riziká (kreditné, úrokové, likvidné a forexové riziko).


Čo by si mal investor predstavovať pod slovom likvidita? Najlepšie by som ju vedel opísať  ako finančný termín znamenajúci vlastnosť aktíva, vďaka ktorej možno dané aktívum rýchlo predať bez významných pohybov jeho ceny a bez straty jeho hodnoty. Z tejto definície prirodzene vyplýva, že medzi najlikvidnejšie aktíva patria hotovostné či bezhotovostné peniaze. Práve preto sa peniaze používajú ako univerzálne platidlo schopné prakticky okamžite uspokojiť potreby nákupu, predaja, splatenia dlhu či pôžičky.

Ale čo to v skutočnosti znamená? Treba sa pozrieť na to, ako rýchlo v prípade nutnosti viem svoju investíciu (dlhopis, akciu, nehnuteľnosť, umelecké dielo, zlatú tehličku alebo 20-karátový diamant) premeniť na ten najlikvidnejší nástroj, čiže peniaze. Čas je však len jedným faktorom, pretože napríklad každú nehnuteľnosť alebo obraz viete predať do 2 dní, ale otázka bude, za akú sumu. Pravdepodobne to nebude toľko, za koľko ste danú nehnuteľnosť alebo obraz kúpili. Skôr sa domnievam, že budete musieť ísť hlboko pod cenu, aby ste rýchlo zohnali kupujúceho. Preto druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje likviditu, je cena, za akú som schopný vaše aktívum speňažiť.

Takže likvidita je vždy vytváraná spojením dvoch faktorov. Prvým je čas, za ktorý sme schopní získať za vaše aktívum peniaze, a druhým je cena, ale taká, ktorá je reálnym ohodnotením vášho aktíva.

Preto sa aktíva aj v bežnej finančnej praxi rozdeľujú na likvidné, menej likvidné a nelikvidné.

Pod likvidnými investíciami si môžete predstaviť napríklad peniaze, americké a európske štátne dlhopisy, vo všeobecnosti sem patria všetky cenné papiere, ktoré sú obchodované na burzách (pri tomto výroku ma, prosím, berte trochu s rezervou, pretože napríklad Bratislavská burza cenných papierov nie je veľmi zárukou, že cenný papier bude likvidný), nehnuteľnosť v Londýne. Likvidné aktívum charakterizujú nasledovné vlastnosti: Kedykoľvek počas obchodovania môže byť urýchlene predané bez významného poklesu svojej hodnoty (rozdiel medzi cenou, za ktorú je niekto dané aktívum v tom istom čase ochotný predať a kúpiť, bude minimálny - rádovo desatiny alebo dokonca stotiny percenta). Základnou vlastnosťou likvidného trhu je prítomnosť veľkého počtu schopných a ochotných predávajúcich aj kupujúcich.

Medzi menej likvidné aktíva by som zaradil napríklad korporátne dlhopisy, ktoré majú jedného alebo dvoch tvorcov trhu, nehnuteľnosť v Bratislave, zlatú tehličku alebo obraz známeho umelca.

Za nelikvidné aktívum sa považuje aktívum, ktorého predaj je z dôvodu neochoty alebo neprítomnosti kupcov ťažko uskutočniteľný (rozdiel medzi cenou, za ktorú je niekto dané aktívum v tom istom čase ochotný predať a kúpiť, môže byť až niekoľko desiatok percent). Medzi tie nelikvidné by som zaradil napríklad starú chalupu v malej dedinke (dúfam, že som sa nikoho nedotkol, ale aj ja sa snažím niečo podobné predať a zatiaľ stále nič), diamanty, umelecké diela nie takých neznámych autorov a pod.

Týmto všetkým však vôbec nechcem povedať, že by ľudia mali investovať len do likvidných aktív. Samozrejme, treba sa pozerať aj po tých ďalších skupinách, ale dať si aj pozor na cenu. Čím je aktívum menej likvidné, tým by malo byť lacnejšie alebo, v reči výnosov – malo by mať väčší výnos. Tento rozdiel v cene sa nazýva aj likviditná prirážka.

Takže pri ďalšej investícii by som vám odporučil nepýtať sa len na výnos/cenu, ale aj na likviditu – lebo raz budete určite potrebovať svoju investíciu naspäť speňažiť!

Späť