sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Správne načasovanie investície
05.01.2015

Všetci poznáme klasické termínované vklady: garantujú vyplatenie istiny a pevného úrokového výnosu pri splatnosti takéhoto vkladu. Okrem toho existujú aj štruktúrované termínované vklady, ktoré garantujú vyplatenie istiny pri splatnosti, ale výnos už nie  – ten závisí od vývoja nejakej veličiny (akciový index, cena ropy a podobne).

Privatbanka ponúkla náročnejším klientom na jeseň roku 2011 štruktúrovaný termínovaný vklad s názvom ŠTV Top Euro 50. Výnimočným parametrom tohto produktu bola kombinácia termínovaného vkladu s garanciou štátu formou Fondu na ochranu vkladov a investície, ktorá umožňuje dosiahnuť klientom vyšší výnos, avšak pri akceptovaní možného nulového zhodnotenia vkladu. Výnos štruktúrovaného termínovaného vkladu závisel len od vývoja indexu Eurostoxx 50, jedného z najznámejších a najvýznamnejších akciových indexov eurozóny.

Štruktúrovaný termínovaný vklad vznikol v čase, keď sa index EURO Stoxx 50 nachádzal na jednom zo svojich miním od roku 1997 (roky 2003, 2009 a 2011), čo vytvorilo výbornú štartovaciu hodnotu práve pre nami zvolenú rastovú štruktúru ŠTV Top Euro 50.

Privatbanka svojim klientom, ktorí na jeseň roku 2011 investovali do štruktúrovaného termínovaného vkladu s názvom ŠTV Top Euro 50, pripísala 22. decembra pri jeho splatnosti výnos vo výške 24,40 % jednorazovo, za celé obdobie trvania vkladu, čo je len o málo viac ako 3 roky.

Ide o jeden z najúspešnejších produktov tohto druhu na slovenskom a českom trhu.

Späť