sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Finančné riešenie šité na mieru
02.02.2015

Pri komunikácii s našimi klientmi sa často stretávame s rôznymi požiadavkami, či už na diverzifikovanie rizika medzi rôznych emitentov, prípadne so zvýšenou požiadavkou na likviditu alebo na konzervatívne zhodnotenie pri dlhšej lehote splatnosti s dôrazom na výnos.

V roku 2013 som sa stretol s požiadavkou svojho klienta na spracovanie ponuky na dlhodobejšie konzervatívne zainvestovanie v mene EUR.  Išlo o rodinné zdroje, ktoré mali byť uchované v čase, ošetrené proti inflácii, a zároveň mali priniesť aj nejaký výnos. Zadanie znelo jednoducho. Z hľadiska času som mohol ísť na hranicu do desať rokov, a tým nástrojom mal byť nejaký štátny dlhopis.

Keďže žijeme na Slovensku a domáce podmienky poznáme pravdepodobne najlepšie, rozhodol som sa, že sa najskôr poobzerám po štátnych dlhopisoch emitovaných našou krajinou.

Už počas roku 2013 bolo badať nárast cien dlhopisov, čo malo za následok pokles ich výnosov do splatnosti. V mene EUR a so splatnosťou od roku 2020 až 2022 sa v auguste 2013 dali nakúpiť dlhopisy s výnosmi medzi 1,9 % ‒ 2,5 % p. a. To sa nám s klientom zdalo na vtedajšie časy málo. Euro ešte nebolo na svojich trojročných maximách (tie došli až v októbri 2013 a v júli 2014), a hoci bolo dosť silné, mena USD niesla iný príbeh a výnosy prinášala vyššie.

Slovensko v máji 2012 emitovalo práve mene USD štátny bond s desaťročnou splatnosťou (2022) a s kupónom 4,375 % p. a. Tento dlhopis aj po roku emitovania stále prinášal zaujímavý výnos. Po spracovaní a odkonzultovaní ponuky bolo rozhodnutie klienta jasné ‒ práve časť týchto rodinných zdrojov alokovať do meny USD a do tohto štátneho dlhopisu. Zabezpečili by sme si tým nielen zaujímavý výnos v horizonte deväť rokov, ale aj menovú diverzifikáciu do USD, pričom stále by sme boli v konzervatívnom móde štátneho dlhopisu.

Začiatkom septembra 2013 sme zmenili eurá na americké doláre kurzom 1,322 a nakúpili Štátny dlhopis ŠD SR USD 2022 so splatnosťou 21. 5. 2022 za cenu približne 100,5 %, čo zabezpečilo klientovi výnos do splatnosti na úrovni 4,33 % p. a.

Rok 2014 nás však postavil pred rusko-ukrajinskú krízu. Po nešťastnom zostrelení lietadla boeing Malaysia Airlines letu MH17 (07/2014) sa klient rozhodol, že celú pozíciu USD predá, ostane na nejaký čas nezainvestovaný a bude držať hotovosť USD. Následne sme 18. 7. 2014 celú pozíciu ŠD SR USD 2022 odpredali za cenu 107 %. Bilancia bola pekná. Klient zinkasoval v máji kupón 4,375 % a zároveň si pripísal kapitálový výnos z predaja 6,5 %, pričom od kúpy dlhopisu neuplynul ani rok.

Dolárový príbeh sa týmto predajom neskončil. Po opadnutí obáv z ďalšieho vývoja sme sa s klientom rozhodli, že naskočíme do rovnakého vlaku. V polovici októbra 2014 sme opäť nakupovali predmetný dlhopis aktuálne za cenu 109,420 %, ale so stále atraktívnym výnosom do splatnosti 2,89 % p. a.

Čo dodať na záver. Dnes sa tento dlhopis obchoduje niekde pri cene 112,22 % a kurz EUR/USD nám padol na 1,12. Prvotné rozhodnutie investície do USD dlhopisu sa ukázalo dobré. Zmeny rozhodnutia klienta sú vždy náročnou skúškou poradenstva. Aktuálne by si klient pri predaji opäť pripísal zaujímavý kapitálový výnos, napriek tomu je naším cieľom držanie bondu do splatnosti.

Späť