sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Pokrok uľahčuje život, operačné riziko však neodstráni
04.05.2015

Dnešným príspevkom o operačných rizikách by som chcel uzavrieť svoj okruh blogov venovaný rizikám vo finančníctve.

Síce operačné riziko sa vyskytuje vo finančnom sektore už od pradávna, jeho história, odkedy sa stalo predmetom regulácie a riadenia, je pomerne krátka. Technologický pokrok nám v bankovníctve uľahčuje každodenný život. Na druhej strane však celý tento pokrok viedol aj k vzniku rizika systémového zlyhania a k bezpečnostným únikom, čiže k nárastu významu operačného rizika.

Niekedy mám aj ja pocit, že tento druh rizika v sebe skrýva všetko, čo nevedia regulátori (NBS, ECB) alebo sami risk manažéri presne zaradiť.

Veď posúďte sami. Túto definíciu vymysleli po piatich rokoch náročných diskusií predstavitelia Bazilejského výboru pre bankový dohľad a odborná verejnosť: "Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej z ľudského zlyhania, nevhodných alebo chybných vnútorných procesov, zo zlyhania systémov alebo z pôsobenia vonkajších udalostí."

V najširšom poňatí je to akékoľvek riziko, ktoré nie je kreditné, úrokové alebo kurzové. Operačné riziká v podstate predstavujú straty, ktoré plynú z činnosti vykonaných, resp. nevykonaných v súvislosti s činnosťou banky.

Aby to však nebolo len o poučkách a definíciách, tak tu je pár príkladov rizík, ktoré tiež patria medzi operačné, a aj vy ste sa s nimi mohli stretnúť pri investovaní:

  • Regulatórne riziko – vláda nám zmení napríklad základnú sadzbu dane. V čase, keď ste uskutočnili vašu investíciu, tak ste s tým vôbec nepočítali, avšak celkový zisk z investície to ovplyvní výrazne (ďalším príkladom môžu byť aj zdravotné odvody pri investovaní do cenných papierov).
  • Riziko výpadku internetu – ak by ste používali napríklad niektorého z elektronických brokerov, tak, bohužiaľ, v čase, keď vám doma vypadne internet, pokyn na kúpu alebo predaj nezadáte, a verím tomu, že by to určite bol práve ziskový obchod...
  • Riziko ľudskej chyby – mne ako obchodníkovi, ale aj mne ako súkromnej osobe sa už viac ráz stalo, že v zhone som namiesto tlačidla predať stlačil tlačidlo kúpiť...
  • Riziko fraudu – jedným z najhorších rizík je, ak ste urobili pri investovaní všetko tak, ako sa malo, ale v spoločnosti, cez ktorú ste obchod chceli vykonať, vás niekto okradne a použije vaše peniaze na vlastnú spotrebu.
  • A pod.

Z uvedených pár príkladov predpokladám, že aj väčšina z vás sa už vo svojom živote na vlastnej koži stretla s operačným rizikom.

Samozrejme, riziká sú súčasťou investovania, či už ide o úrokové, kreditné, menové, alebo operačné, ale ak ich budeme akceptovať a ovládať, tak si myslím, že nás môžu aj ochrániť pred niektorými zlými investíciami, ktoré by sme urobili, ak by sme o rizikách nič nevedeli.

Späť