sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Bankový sektor nie je bankomat pre politikov
28.05.2012

Mnohí politici si mýlia banku s bankomatom, z ktorého si môžu vytiahnuť akékoľvek peniaze na plnenie svojich výdavkových programov. Ani predchádzajúca a ani súčasná vláda nie sú výnimkou. Predchádzajúca vláda bankovú daň zaviedla, táto ju chce zvýšiť. Nielen to, ale aj ďalšie regulácie – napríklad snaha o zavedenie jednotného balíčka bankových služieb – potvrdzujú, že bankový sektor sa opäť stáva obeťou lacného populizmu.

  • Pritom na Slovensku nebolo treba počas krízy zachraňovať žiadnu banku. Bankový sektor je prísne regulovaný a je zdravý. Poslednou zbankrotovanou bankou bola v roku 2001 Devín banka, ktorej príbeh sa práve viaže s vtedajšou politickou garnitúrou.
  • Vyššia banková daň sa odrazí v poskytovaní úverov. Banky budú musieť sprísniť rizikové štandardy pre poskytované úvery, lebo budú mať menší ziskový vankúš na ich prípadné zlyhania.
  •  Banková daň je z pohľadu sektorov selektívna. Banky nenašli žiadne nerastné suroviny v zemi, ktoré stačí vyťažiť a predať. Zisk bánk tvoria ľudia svojou invenciou, inteligenciou, jednoducho prácou. Je azda práca bankových zamestnancov hodná vyššieho zdanenia ako práca iných zamestnancov?
  •  V bankovom sektore pracovalo pred krízou vyše 20 000 zamestnancov. Aktuálne pracuje takmer 18 a pol tisíca. Vyššia banková daň bude viesť k ďalšiemu tlaku na zamestnancov. Koľko ubudlo počas krízy verejných zamestnancov? 
  •  Banky sú často obviňované z kartelu. Bankovníctvo na Slovensku je pritom vysoko konkurenčné. Bankové služby zabezpečuje vyše 30 bánk a pobočiek zahraničných bánk. Nie je to dostatočná ponuka na trhu? Čo bráni ľuďom, aby si  zabezpečili služby prostredníctvom najlacnejšej z nich? 
  •  Celý zisk bankového sektora bol v roku 2010 na úrovni takmer 680 mil. eur pri celkovej bilancii 59 mld. eur. Výnosnosť aktív tak predstavovala 1,14 %. Pritom napríklad Orange a Telekom (spolu 80 % slovenského trhu) mali pri spoločnom majetku 2,6 mld. eur zisk takmer 280 mil. eur. To je výnosnosť aktív na úrovni 10,7 %, takmer 10-krát viac ako pri bankovom sektore. Argumenty o nadmerných ziskoch bankového sektora už len pri tomto príklade neobstoja.
  •  Jednotný balík už bol za minulej vlády schválený a prihlásilo sa k nemu 5 (päť)? ľudí. Teraz má byť opäť zavedený (ďalší?) balík. Prečo sa vraciame k tomu, čo bolo neúspešné? Dokonca má byť selektívny – pre sociálne odkázaných. Čiže banky majú zaplatiť vyššie dane, a ako poďakovanie majú ešte suplovať sociálnu politiku štátu. A navyše – aj v potravinách alebo na benzínovej pumpe budú dve ceny tovarov – pre sociálne odkázaných a pre tých ostatných? 

 A čo na to banková asociácia? Keď sa prijímala banková daň prvýkrát, mlčala. Teraz sa banková daň zvyšuje a mlčí opäť. Spolieha sa azda, že v zákulisí niečo vybaví? Hm... Zdá sa, že politická garnitúra si odfajkne ďalšie víťazstvo – bez boja. A ľudia si stále budú o bankároch myslieť svoje...

Späť