sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nie je fond ako fond: hlavné výhody ETF
04.08.2015

ETF ponúkajú ako otvorené podielové fondy možnosť investovania do väčšieho množstva titulov a nástrojov kapitálového trhu kúpou iba jediného cenného papiera. Znamená to, že investor si kupuje celé diverzifikované portfólio. Najpoužívanejšími sú ETF, ktoré kopírujú výnosy akciových indexov.

 

 

Investor môže prostredníctvom ETF špekulovať na vývoj úrokových sadzieb, ceny komodít alebo mien bez nutnosti skladať vysoký počiatočný kolaterál ako zábezpeku. Zároveň klient nie je nútený zakladať si iný účet ako ten, ktorý potrebuje na obchodovanie s akciami.

Podiely ETF sú obchodované priamo na burzách, a teda ponúkajú rovnaké výhody ako pri obchodovaní s bežnými akciami. Teda je možné využívať tradičné techniky pri zadávaní pokynov na obstaranie nákupu/predaja ETF, t. j. zadávanie limitných pokynov, „stop-lossov" alebo časovo ohraničených pokynov a pod. v závislosti od služieb, ktoré daný broker investorovi poskytuje.

ETF sú veľmi likvidným finančným nástrojom. V priebehu celého dňa sú aktívne obchodované na burze a nie je problém predať alebo kúpiť aj väčší objem. O likviditu každého ETF sa stará buď priamo správca, alebo tvorcovia trhu, ktorí permanentne dodávajú likviditu a v každom okamihu kótujú cenu daného cenného papiera. Všetky kvalitné ETF, ktoré kopírujú hlavné akciové indexy, majú spread medzi nákupnou a predajnou cenou minimálny, pri niektorých tituloch dokonca nulový, čo je ďalším dôkazom ich vysokej likvidity.

 

 

Významnou výhodou investície do ETF je úspora vstupných a výstupných poplatkov, ktoré sú pri ETF nulové, pretože sú obchodované na burze ako štandardné akcie a tam takéto poplatky neexistujú.

Jediným priamym poplatkom investora je poplatok brokerovi za nákup a predaj ETF.

Jednou z najväčších výhod ETF je to, že ide o nízkonákladové finančné riešenia. Nákladovosť fondov meriame ukazovateľom TER = Total Expense Ratio = celkové (ročné) náklady fondu. TER pri investícii do klasického podielového fondu, s rovnakou štruktúrou aktív ako má ETF, môže byť až niekoľkonásobne vyššie (1,4 % je priemerný ročný poplatok za správu pri aktívne riadených fondoch, pričom pri akciových fondoch z tejto skupiny je časté, že TER presahuje 2 % p. a.). Poplatky za správu pri amerických ETF začínajú už 0,00 % (TFLO – pasívne riadené ETF, ktoré replikuje dlhopisový index Barclays U.S. Treasury Floating Rate), pričom priemerný poplatok z TOP 100 najlacnejších amerických ETF je len 0,10 %. Pri európskych ETF je tento ukazovateľ veľmi podobný.

 

 

 

Zhrnutie hlavných výhod pri ETF

  • Nízkonákladové
  • Diverzifikované
  • Transparentné
  • Bez vstupných a výstupných poplatkov
  • Vysoko likvidné
  • Možnosť zadávať limitné pokyny

 

SPY – SPIDER

Ide o najznámejší Exchange Traded Fund, ktorý stál úplne na začiatku vzniku ETF. Aktuálne je však aj najväčším fondom, čo sa týka objemu majetku pod správou. Tento fond manažoval v apríli tohto roku neuveriteľných 174 miliárd dolárov, pričom jeho priemerný mesačný obrat je 409 miliárd USD.

Fond replikuje index S&P 500, ktorý je považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov stavu ekonomiky v USA. Tento index obsahuje 500 najväčších amerických firiem (napríklad sú v ňom spoločnosti ako je Apple, Microsoft, Exxon Mobil a General Electric). Všetky spoločnosti musia mať minimálne 50 % svojich akcií verejne obchodovateľných, aby mohli byť zaradené do indexu.

Tak isto ako aj iné ETF kopírujúce veľké svetové indexy, aj tento patrí medzi nízkonákladové fondy, nakoľko jeho TER je len vo výške 0,09 %, pričom sa obchoduje skoro s nulovým spreadom (rozdiel medzi cenou na stane dopytu a ponuky).

Zdroj: http://etfdb.com/etf/SPY/

V poslednej časti tohto "miniserálu o ETF" si nabudúce povieme niečo aj o ďalších podskupinách Exchange Traded Products.

 

Späť