sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Musíme si pomáhať ?
23.05.2012

Vraj. To je myšlienka českého filmu. Ale vážne si musíme? Predstavte si, že požičiate kamarátovi 50 000 eur. To sa stalo asi 16,42 % slovenskej populácie. Na byt, dom alebo pozemok. Vyplatenie manželky po rozvode alebo partnera z firmy. Nech už je dôvod akýkoľvek, tak na začiatku sa vám ten dôvod a hlavne zdroj vrátenia zdal reálny. Šťastím je, že podiel tých, ktorí mali problém s vrátením tejto sumy, je rozhodne menší. Prečo to spomínam? Tak skúsme si to ilustrovať na konkrétnom príklade. Tých 50 000 eur požičiate kamarátovi, s ktorým ste sedávali 12 rokov v jednej školskej lavici, navzájom ste si boli za svedkov na svadbe, navzájom ste si boli krstnými otcami pri prvorodených synoch. Pokúšam sa navodiť pocit, že ste v silnom zväzku. Účel použitia bude taký, že podľa kamarátovho strýka z ministerstva bude pozemok za dedinou, v ktorej kamarát odmalička býva, predmetom výkupu pri stavbe diaľnice. Teraz je jeho cena 5 eur za štvorcový meter. Podľa úplne zaručených (tajných) informácií ho bude štát vykupovať najneskôr za rok za 12,50 eura. Keď mu budete požičiavať peniaze, tak vás ovládne cit, melanchólia, proste všetko, len nie rozum, pragmatizmus a zdravý rozum. Po 11 mesiacoch vám kamarát sem-tam nezdvihne telefón a až sprostredkovane sa dozviete, že štát sa rozhodol pozastaviť akékoľvek investičné aktivity a stavať sa nebude. Obvoláte všetky okolité realitné kancelárie, na základe čoho zistíte, že aktuálna cena pozemku je 1,50 eura. Jednoduchou rovnicou zistíte, že hodnota kolaterálu, do ktorého kamarát v dobrej viere investoval, je o 70 % nižšia. Ak by vám dal miesto peňazí pozemok, tak jeho hodnota bude 15 000 eur. Hm, strata 35 000 eur. Vtom príde kamarát s geniálnou myšlienkou. Ak dokúpi okolité pozemky za aktuálne zníženú cenu, tak bude mať (aj vy) šancu na ešte väčší zisk. Kedy? Keď štát nakoniec na tento výkup pozemkov pristúpi. Čiže o 7, 20 alebo 30 rokov. Čo vy na to, požičiate?  A teraz príde rada. Alebo pointa? Grécke dlhopisy boli v 90. rokoch minulého storočia a v prvej dekáde tohto storočia emitované za 100 % a rovnakú sumu aj investor dostal pri splatnosti. Na jar tohto roka však došlo k ojedinelému precedensu v rámci EÚ. Investor dostal miesto 100 % už iba 24 %. Či chcel, alebo nie. Jeho pôžička Grécku má štvrtinovú hodnotu. Krajina, s ktorou ste na základe zmluvy v jednom celku. A aby zlým dňom nebol koniec, tak namiesto 2-, 3-ročných dlhopisov dostal v rámci priateľskej pomoci južným susedom dlhopisy so splatnosťou 20 alebo 30 rokov. Skúste hádať, aká je hodnota týchto dlhopisov? Tí, ktorí si myslia, že cena stúpla (napríklad na základe toho, že agentúra Fitch zvýšila tejto finančne „zdravej“ krajine rating), sa mýlia. Ako vidno z grafu, cena týchto dlhopisov klesla o ďalšiu polovicu !!!

Takže z pôvodných 100 % vám ostáva už iba 12 %.Grécko ide ďalej dole vodou. Myslíte si, že keby euroúradníci rozhodovali o tejto otázke tak, ako keby požičiavali vlastné peniaze kamarátovi, že by ich odpoveď (vrátiť iba časť a prolongovať splatenie) bola rovnaká ?

Späť