sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Dôchodkové zamyslenie III.
02.12.2015

Ľudia musia v sebe zmeniť myslenie. Stále žijú u nás generácie, ktoré boli dlhšie alebo kratšie konfrontované so socializmom. Konkrétne s jeho úlohou postarať sa o človeka. Stále existuje v ľuďoch hlboko zakorenené presvedčenie, že štát sa má o nich kompletne postarať, keď sa stanú dôchodcami. „Však som celý život platil dane a odvody!" Hej, to platí. Ale už nikto týmto ľuďom nepovie, že ich odvody už boli vyplatené. Nikde sa neakumulujú, nešetria.

Stále u nás existuje väčšina, ktorá je presvedčená, že najlepší a najsprávnejší sú ten štát a tá vláda, ktorí sú k nej najštedrejší a dajú jej najviac.

Rozmýšľal som, ako najviac ľudí presvedčiť a motivovať. Skúsim touto tabuľkou. Z nej vidieť, že to funguje v iných krajinách. V tých, ktoré sú na vrchných priečkach, si už ľudia nestotožňujú dôchodok iba so štátom. Naučili sa, že dôchodok je o nich. O tom, koľko si odvádzali.

 

 

Percentá v 1. stĺpci predstavujú podiel štátneho dôchodku (u nás typu I. pilier) na celkovom dôchodku priemerného dôchodcu v danej krajine.

Zvyšnú časť dôchodku (2. stĺpec) dostáva dôchodca (respektíve dôchodca v budúcnosti dostane) z doplnkových dôchodkových schém, ktoré sú po prvé nezávislé od štátu a po druhé, nejde o priebežne financované schémy, ale o schémy fondové, akumulujúce reálne rezervy.

Nie je preto pravdivý „pseudoargument" používaný mnohými odporcami dôchodkovej reformy, že dôchodkový systém založený na troch pilieroch je niečo, čo si Svetová banka skúša na tranzitívnych ekonomikách, a druhý pilier vo svojej súčasnej podobe existuje iba na Slovensku a v Čile. Jednoducho to nie je pravda.

Zavedenie kapitalizačného piliera, respektíve doplnkových dôchodkových schém, ešte nie je zárukou, že sa niekedy vyviažeme z medzigeneračnej solidarity. Príliš silný I. pilier sa dostane do problémov tak či tak, len to bude trvať dlhšie.

Systém I. piliera je systémom, v ktorom vám štát sľubuje, že v budúcnosti vyberie dosť peňazí, aby mohol dôchodok vyplatiť aj vám. V akej výške, to už bude závisieť od vôle zákonodarcov v čase, keď pôjdete do dôchodku.

Ľudia sa obávajú a jeden z dôvodov, prečo nechcú ísť do dôchodku v zákonom určenom veku, je, že sa boja pádu. Pádu príjmu. Boja sa, že z dôchodku nevyžijú.

 

 

Táto posledná tabuľka je o tom, že ak dlhodobo používate všetky piliere, vaša náhrada príjmu vo forme dôchodku nezaostáva až tak výrazne za vaším príjmom počas pracovného života.

A preto, keď ste pracovne činní pomerne krátky čas, vstúpte do II. piliera, ak máte možnosť, tak aj do III. piliera. Alebo si vytvorte IV. pilier. Vlastný. Nemusíte investovať a báť sa o istinu. Odkladajte si aj na bezúročnom vlastnom účte. Ak ste bližšie k dôchodkovému veku, želám vám čo najpevnejšie zdravie a užite si dôchodok. A popritom edukujte svoje deti a vnukov v duchu úvodných viet tohto odseku.

Späť