sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Sekundárny trh spája klientov
06.07.2016

Kúpili ste dlhopisy a predčasne potrebujete peniaze? Alebo len hľadáte atraktívnu investíciu? Máme pre Vás riešenie. Je ním sekundárny trh Privatbanky, ktorý skrýva výhody pre obidve strany.

Naši dlhoroční klienti veľmi dobre vedia, že majú možnosť investovať do korporátnych dlhopisov Penty a jej dcérskych spoločností, ako aj do bankových dlhopisov samotnej Privatbanky. Pre tých menej informovaných pripomínam, že ide o investičný nástroj, pri ktorom klient na dohodnuté obdobie – väčšinou tri až štyri roky − de facto požičiava peniaze tomu, kto dlhopis vydáva za dopredu pevne stanovený výnos (alebo, inými slovami, výnos do splatnosti alebo YTM) s presným termínom výplaty, vo väčšine prípadov polročným.

Tieto dlhopisy sú veľmi obľúbené, pretože ponúkajú oveľa lepšie možnosti na zhodnotenie majetku ako bežné sporiace produkty, napríklad termínované vklady, a to pri akceptovateľnom riziku. V tomto smere sme jedným z lídrov na Slovensku, doteraz sme aranžovali viac ako 115 emisií korporátnych dlhopisov v celkovom objeme prevyšujúcom 1,15 miliardy eur.

Čo však vtedy, keď klient potrebuje peniaze investované v dlhopisoch − alebo v časti z nich − ešte pred ich splatnosťou, napríklad po roku alebo po dvoch? Aj také prípady sa stávajú. V nasledujúcich riadkoch Vám vysvetlím, že sa naozaj nemusíte ničoho obávať. Reč bude o sekundárnom trhu dlhopisov, ktorý ponúka zaujímavé príležitosti nielen pre predávajúcich, ale aj pre kupujúcich.

Klienti potrebujú peniaze vložené do dlhopisov niekedy skôr, ako predpokladali, na rôzne veci − neočakávané veľké výdavky, výhodnú kúpu nehnuteľnosti alebo inú atraktívnu investičnú príležitosť. Vtedy nastupujeme my privátni bankári a spomínaný sekundárny trh, kde môžu klienti získať peniaze vložené do dlhopisov aj pred skončením ich pevne stanovenej splatnosti.

„Sekundár" teda vlastne spája klientov predávajúcich dlhopisy s potenciálnymi záujemcami. Princíp funguje nasledovne: Klient, ktorý chce predať nakúpené dlhopisy (alebo ich časť) ešte pred ich splatnosťou, dá pokyn svojmu privátnemu bankárovi, pričom sa s ním dohodne na limitnej cene, za ktorú je klient ochotný daný cenný papier predať vzhľadom na aktuálne trhové podmienky. Odbor treasury Privatbanky následne aktualizuje prehľad o ponuke a dopyte a túto požiadavku smeruje na celý tím privátnych bankárov, bankových poradcov a kolegov z Odboru asset management, ktorí sa starajú o klientske riadené portfóliá.

Celý proces predaja na sekundárnom trhu môže trvať rôzne a jeho dĺžka nie je garantovaná, ale z našich skúseností, ktoré máme, priemerný čas predaja je 5 pracovných dní. Už som však zažila situáciu, keď sa nám podarilo predať nie úplne najmenší objem dlhopisov (bolo to 200-tisíc eur), ktorý klient predával dva a pol roka pred splatnosťou, do desiatich minút. Väčšinou však celý proces trvá dlhšie a závisí to od aktuálnej situácie na trhu a v nezanedbateľnej miere aj od stanovenej limitnej ceny, ktorú si určí sám klient.

A aká je motivácia kupujúcich vstúpiť na sekundárny trh? Rôzna. Všetko sa vždy odvíja od ceny. Ak niekto ponúka atraktívny dlhopis za dobrú cenu, veľakrát si klient namiesto ponuky z primárneho predaja vyberie cenný papier práve zo sekundára. A niekedy sa na sekundárnom trhu objavia aj menší investori, ktorí by inak nedosiahli na minimálny limit na primárnom trhu (Privatbanka neverejné emisie dlhopisov predáva v objeme od 100-tisíc eur). Takíto klienti sa týmto spôsobom majú šancu dostať k zaujímavým investíciám s atraktívnym výnosom, ktoré by inak boli pre nich nedosiahnuteľné, a namiesto spomínaných 100-tisíc môžu nakúpiť dlhopisy za povedzme 15-tisíc eur. A to už je naozaj veľké lákadlo.

Na záver uvediem pár čísel, ktoré ilustrujú, že vstup na sekundárny trh skutočne stojí za zamyslenie. Za posledný rok klienti Privatbanky urobili na tomto trhu 803 obchodov v sume presahujúcej 26 miliónov eur. Na jeden obchod tak pripadalo v priemere 32-tisíc eur.

Pokiaľ zoberieme objem aktuálne živých emisií v objeme 502 miliónov eur, objem predaných emisií na sekundárnom trhu predstavuje päťpercentný podiel, čo už je slušná likvidita.

Môžem tak vyhlásiť, že obchodovanie na sekundárnom trhu v Privatbanke funguje dobre a plní svoju funkciu. Tak pre predávajúcich, ktorí sa dostanú k investovaným peniazom vtedy, keď potrebujú, ako aj pre kupujúcich, ktorým sa otvárajú atraktívne možnosti na zhodnotenie majetku, ktoré by bez sekundára ostali pre nich zatvorené. Možnosti teda sú, treba ich len využiť a poradiť sa so svojím privátnym bankárom.

Späť