sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Svätý grál investorov
01.08.2016

Podľa môjho názoru to bude aktívum, ktoré má vysoký výnos, vysokú likviditu, nízke riziko a skoro žiadnu volatilitu. Avšak nájsť takýto investičný poklad zostane asi aj naďalej len sci-fi. Každý investor musí robiť kompromisy, či už na strane výnosu, rizika, likvidity, alebo volatility. No vo všeobecnosti ak investor požaduje vyšší výnos, musí kvôli tejto požiadavke podstúpiť vyššie riziko a s tým spojenú vyššiu volatilitu. Musí to však platiť vždy? V prvom odseku odznelo slovo volatilita presne 3-krát, ale čo vlastne volatilita je?

Väčšina ľudí, ktorí nie sú obchodníci, by ju charakterizovala ako svojho najväčšieho strašiaka, pretože v ľudskej povahe je zakorenené vyhýbať sa stresom, a ak sa spája s úsporami, už obzvlášť. Nikomu asi nie je príjemné, keď sa stav jeho majetku alebo úspor mení podľa nálady trhu a stále skáče hore a dole.

Existuje však skupina ľudí, ktorá práve takéto výkyvy cien vyhľadáva. Finanční obchodníci. Ich pohľad na volatilitu cien je úplne opačný. Pre nich je najväčším priateľom pri investovaní. Ak by obchodníci boli na trhu, kde neexistuje volatilita, t. j. ceny by boli nemenné, nemali by príležitosť vôbec zarobiť. Kupovali by za tú istú cenu, za ktorú by následne predávali. Na rozdielnom trhu, kde je vysoká volatilita, sa ich pravdepodobnosť zárobku zvyšuje. Snahou každého obchodníka bude kúpiť lacnejšie, a keď sa cena zmení, predať so ziskom. Samozrejme, nie vždy sa to podarí.

Veličinou volatility sa už oddávna zaoberajú aj finanční matematici. V roku 1969 americký ekonóm a investičný priekopník Robert Haugen upozornil na fenomén známy ako „volatilitná anomália". Odvtedy bol podrobne zdokumentovaný veľkým počtom vedeckých pracovníkov. Pri tomto jave ide o to, že napriek všeobecnému presvedčeniu volatilitná anomália ukázala, že aj akcie s nízkou volatilitou môžu v dlhodobom horizonte prekonať akcie s volatilitou podstatne vyššou.

Akcie akých spoločností však budú spĺňať podmienky, aby sme ich mohli nazvať nízkovolatilnými? Väčšinou to budú firmy majúce vo svojom portfóliu veľký počet už zabehnutých výrobkov a poskytovaných služieb, ktoré môžu ponúknuť svojim zákazníkom. Veľa z nich bude mať zároveň dominantné postavenie na trhu a pred konkurenciou ich bude chrániť ich veľkosť a aj rôzne ochranné známky a patenty. Väčšinou môžu byť aj lídrami v odboroch, kde pôsobia. Tieto skutočnosti budú spôsobovať, že v zlých časoch sa tieto firmy môžu vyhnúť veľkým prepadom ich ceny. Dobrým príkladom takýchto spoločností sú firmy ako Apple Inc., Coca-Cola Co. alebo WalMart Stores Inc., preto ich má vo svojom investičnom portfóliu zaradené aj finančný guru Warren Buffett.

Majú však akcie týchto firiem dlhodobý potenciál produkovať dostatočné zisky pre svojich investorov? Nemal by sa investor sústrediť najmä na rastové indexy, ako sú napríklad SP500, DAX a podobne? Pozrime sa podrobne na anualizované výkonnosti akciových indexov v porovnaní s indexmi, ktoré sú na rovnakých trhoch, ale majú vo svojom názve prívlastok „low volatility".

Všetky výnosy sú anualizované a pri období 15 rokov boli započítané do výkonnosti aj posledné dve veľké krízové obdobia, t. j. dotcombouble a hypotekárna kríza. Práve v týchto zlých časoch najviac vyniknú dobré vlastnosti nízkovolatilných stratégií.

Za povšimnutie stoja najmä dlhšie horizonty, kde sa najviac prejavuje vo všetkých troch prípadoch efekt volatilitnej anomálie. Pri kratších horizontoch ten rozdiel nie je až taký výrazný a v rastových časoch na trhoch budú mať zväčša low volatility riešenia horšie výsledky ako rastové tituly.

Prínosom pre dlhodobých investorov by mal byť aj fakt, že tieto stratégie sú zložené z titulov, ktorých cena nereaguje až tak prudko na zmeny na trhu, avšak ich volatilita nie je ani zďaleka nulová, ako možno vidieť v grafe s názvom „Porovnanie volatility pre rôzne aktíva". Priemerná volatilita týchto stratégií je o niečo nižšia ako volatilita klasických akciových titulov, ale zase je vyššia ako volatilita pri dlhopisových investíciách. Tento fakt však low volatility stratégiám umožňuje dosahovať zhodnotenie ako pri akciách.

Bohužiaľ, v poslednom čase sa začínajú častejšie objavovať články a analýzy, ktoré sa snažia poukazovať na prípady, keď low volatility stratégie nefungujú. Takže ani ja nemôžem ukončiť tento článok slávnostným zvolaním „našli sme svätý grál investorov", ale určite bude na mieste konštatovanie, že takéto stratégie by v diverzifikovanom portfóliu nemali chýbať.

V prípade, že Vás článok zaujal a mali by ste záujem o investovanie do low volatility stratégií, aj naša banka Vám ich vie ponúknuť v rámci našich riadených portfólií. Stačí, ak budete kontaktovať svojho privátneho bankára.

Späť