sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Príliš optimistická centrálna banka za oceánom
07.11.2016

V prvých dvoch novembrových dňoch zasadala americká centrálna banka (FED), presnejšie jej Výbor pre operácie na voľnom trhu. Úrokové sadzby sa nezmenili.

Do konca roka nás čaká ešte jedno zasadnutie, v dňoch 13. – 14. decembra. Keďže v uplynulých týždňoch sa viacerí centrálni bankári vyjadrili, že je najvyšší čas, aby sa úrokové sadzby začali zvyšovať, a traja z nich dokonca hlasovali za zvýšenie už na septembrovom stretnutí a dvaja na poslednom novembrovom, trh prirodzene očakáva rast sadzieb v decembri. Aktuálne sa viac ako tri štvrtiny makroekonomických analytikov a aj reálnych investorov na finančnom trhu domnievajú, že sa sadzby do konca roka 2016 zvýšia.

Samozrejme, je potrebné rešpektovať názory vedenia FED-u, lebo práve ono sadzby nastavuje. A prax ukázala, že sa to z veľmi krátkodobého hľadiska aj oplatí. Ale čo ukázala prax z hľadiska predpovedí v dlhšom horizonte, na niekoľko rokov dopredu? Dá sa spoľahnúť aj na také očakávania členov bankovej rady?

V roku 2012 začal FED zverejňovať anketu, v ktorej členovia bankovej rady1 predpovedajú, aké sadzby by boli pre americkú ekonomiku v najbližších rokoch najvhodnejšie. Prvý takýto odhad bol zverejnený v januári 2012 a predpovedal sadzby na konci rokov 2012, 2013, 2014 a v dlhodobom horizonte (o 5 – 6 rokov bez nejakého šoku).

V dlhšom horizonte sa tieto predpovede ukázali ako nesprávne. Niektorí respondenti mali dokonca problém aj s odhadom na krátke obdobie. Napríklad jeden bankár v apríli 2012 predpokladal, že rok 2012 skončí so sadzbami vo výške 1,25 %, a teda že sa budú sadzby v priebehu ôsmich mesiacov do konca roku 2012 zvyšovať štyrikrát. V skutočnosti práve naopak − americká ekonomika svoje chatrné tempo rastu ešte viac spomalila a na konci roku 2012 sme sa dožili začiatku tretieho kola kvantitatívneho uvoľňovania v podobe mesačných nákupov cenných papierov do portfólia FED-u v sume 85 mld. USD.

Nepresnosť sa potvrdila vo viacerých rokoch, pričom takmer unisono sa budúce sadzby nadhodnocovali. S prichádzajúcou realitou sa vcelku dynamicky znižovali predpovede v ultrakrátkom horizonte, ale len veľmi neochotne tie v dlhšom horizonte. Najpomalšie sa, samozrejme, znižoval dlhodobý výhľad sadzieb, lebo zatiaľ to nebolo možné konfrontovať s realitou.

Niektoré predpovede boli až nepochopiteľné. Napríklad v septembri 2014 jeden bankár očakával, že FED zvýši na troch po sebe idúcich zasadnutiach do konca roku 2014 sadzby trikrát (alebo raz, ale až o 0,75 percentuálneho bodu na úroveň 1,00 %), hoci banka ešte stále kvantitatívne uvoľňovala (sadzby sa zvýšili až v decembri 2015). Áno, ide o subjektívny názor osloveného bankára, aké sadzby sú vhodné, nie o samotnú predpoveď sadzieb. Ale aj tak nemožno ekonomicky zdôvodniť také veľké disproporcie. Treba podotknúť, že práve centrálni bankári by mali byť špičkoví odborníci na posudzovanie makroekonomickej kondície „zverenej“ ekonomiky a nastavovanie sadzieb je z pohľadu trhu ich kľúčovou úlohou.

Dlhšie predpovede makroekonomických analytikov (priemer predpovedí 70 – 80 analytikov oslovených agentúrou Bloomberg) sa ukázali takmer rovnako nepresné ako podobné predpovede amerických centrálnych bankárov. Ako najpresnejšie a najspoľahlivejšie sa ukázali konzervatívne predpovede samotného trhu (získané implicitne zo skutočných obchodov na finančnom trhu). Tie sú však zatiaľ na kratšie obdobie.

Na základe dlhodobých skúseností sa teda zdá optimálnou stratégiou pri uvažovaní o budúcnosti úrokových sadzieb v USA nasledovná: pre najbližšie zasadnutia centrálnej banky naslúchať samotným členom FED-u, v ročnom – dvojročnom horizonte sledovať očakávania finančného trhu a dlhodobo sa spoliehať len na vlastný rozum.

____________________________________________________________________________________

1V tejto ankete odpovedajú všetci členovia bankovej rady. Tú tvorí predstavenstvo (members of the board, zvyčajne 7 členov, aktuálne 5 členov) a 12 guvernérov regionálnych bánk (Board of Governors of the Federal Reserve System). O samotných sadzbách však nehlasuje celá banková rada, ale len členovia Výboru pre operácie na voľnom trhu (Federal Open Market Committee, FOMC), ktorého zloženie sa mení každý rok. Skladá sa zo stálych členov − z predstavenstva, guvernéra FED New York, a z nestálych členov – jedného z guvernérov FED Chicago a FED Cleveland a jedného z trojice guvernérov FED Philadelphia, Dallas, Minneapolis, potom Richmond, Atlanta, San Francisco a Boston, St. Louis, Kansas City. V roku 2016 sa skladá z 5 členov predstavenstva a guvernérov FED New York, Cleveland, Boston, St. Louis a Kansas City.   

Späť