sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Dlhopisové portfóliové investovanie
14.03.2012

Investičný výnos a investičné riziko sú prvky, ktoré sú pevne spojené, a ignorovanie tohto spojenia má takmer vždy za následok nenaplnenie pôvodných plánov a očakávaní.

Dnes sa chcem venovať kľúčovým faktorom v rámci investičného rizika a možnostiam, ktoré investor má na to, aby ich eliminoval.

Volatilita ceny investície
Každá investícia, a nezáleží na tom, či je to práve cenný papier, alebo nehnuteľnosť, podlieha aktuálnemu vývoju na svojom trhu a aktuálnemu záujmu. Tento záujem následne definuje to, či je daný trh likvidný, alebo nie. Ak je likvidný, znamená to, že je na trhu dostatok ľudí, ktorí majú záujem a financie na to, aby kúpili to, čo predávate. Tento trh je potom pozitívny a cena vášho tovaru (cenného papiera) má priestor na rast. Ak však, naopak, je trh pod tlakom a ľudia sú pri nákupe opatrnejší, potom vzniká priestor na pokles. Tento faktor zažili dlhopisové trhy počas posledných 6 mesiacov v oboch podobách.
Od septembra sa trh nachádzal v rastúcej depresii, ktorá sa na cenách dlhopisov prejavovala rastom ich výnosov a s tým spojeným poklesom cien. Trhom chýbala likvidita a investori boli ochotní podstupovať riziko len s vidinou vyšších výnosov. Po tom, ako na trh koncom roka ECB dodala likviditu, objavilo sa zrazu bilión eur, ktoré bolo treba niekde umiestniť. Trh sa teda dramaticky zmenil a z koncoročnej depresie sa nálada zmenila a stlačené ceny výrazne narástli.
Zvláštne na tomto príbehu je to, že okolité prostredie sa výrazne nezmenilo. Stále ostávali otázky ohľadne Grécka a globálnej recesie. Investor, ktorý svoju pozíciu sleduje len z času na čas, si tento pohyb vôbec nemusel všimnúť, pričom tento cenový nárast bol veľmi výrazný. Ak ste teda mali svoju pozíciu priebežne pod kontrolou (napríklad prostredníctvom skutočne aktívne riadeného portfólia), potom ste okrem kupónového výnosu mohli realizovať aj veľmi solídny kapitálový rast.

Kreditné riziko investície
Každá investícia má svoj vlastný život a vývoj. Ak sa investor rozhodne dnes nakúpiť emisiu dlhopisov, robí túto investíciu s ohľadom na to, čo o danej spoločnosti aktuálne vie a čo je o nej známe v danom okamihu. Kreditné riziko sa však vyvíja a môže sa v čase zlepšovať alebo zhoršovať. Za zlepšovaním sa môže skrývať znižovanie celkového dlhu spoločnosti, celkový rast trhov a zlepšovanie prostredia.
Rovnako sa však riziko môže vyvíjať negatívne. Napríklad celkový dlh spoločnosti sa prehlbuje alebo parametre spoločnosti sa zhoršujú. Opäť je dôležité, či investor sleduje priebežne svoju investíciu.
Oba faktory vplývajú na vývoj aktuálnej ceny a na naplnenie investičných ambícií investora.

Likvidita portfólia
Jedným z kľúčových prvkov portfólia je jeho likvidita. Tá je definovaná jednak ako likvidita z pohľadu pravidelného prítoku čerstvej hotovosti, ako aj z pohľadu predaja jednotlivých pozícií a ich náhrady novými. Táto likvidita umožňuje investorovi reagovať na nové možnosti, ktoré vyplývajú z vývoja na finančnom trhu.

Späť