sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nie absolútne, ale relatívne
12.06.2017

Akcie dosahujú nové maximá, výnosy dlhopisov sú na minimách alebo blízko nich. Otázka znie – kam investovať?

Pri akciách si treba uvedomiť, že absolútna hodnota indexu nemôže byť hodnotiacim kritériom. Ak mal index hodnotu 10 000 bodov v r. 2007 a má ju teraz, nie je to to isté. Za tých 10 rokov totiž spoločnostiam, ktoré tvoria index, narástli tržby a zisky. Z hľadiska absolútnej hodnoty môže byť index na novom maxime, ale rozhodujúcim hodnotiacim kritériom by malo byť relatívne hodnotenie, t. j. na základe nejakej porovnávacej veličiny.

Jedným zo základných hodnotiacich hľadísk, či je akciový index „drahý" alebo „lacný" na nákup, je pomerový ukazovateľ P/E (PRICE/EARNINGS, resp. CENA AKCIE/ZISK NA 1 AKCIU). Ak má akcia cenu 105 EUR a zisk na akciu 7 EUR, jej P/E je 15 (105 : 7 = 15). Pri štandardných indexoch (nemecký DAX, európske EURO STOXX 50, STOXX 600, americký S & P 500) sa úroveň 15 považovala za neutrálnu. Ak bola hodnota nad 15, index sa už začínal považovať za drahý. Ak bola hodnota pod 15, index sa začínal považovať za lacný, t. j. vhodný na kúpu.

Treba si však uvedomiť dve veci:

a)
investovanie nie je o súčasnosti, ale o výhľade a perspektíve, takže v praxi investori nekupujú na matematicko-mechanickom základe; nad 15 predávam, pod 15 kupujem; zohľadňuje sa očakávaná budúcnosť

b)
v tom mojom predpoklade je uvedený minulý čas (úroveň P/E vo výške 15 sa považovala za neutrálnu);  posledných pár rokov je na trhu nová situácia – výnosy z dlhopisov sú záporné, resp. veľmi nízke; také nízke, aké nikdy neboli, a preto keď sa investor pozrie na ukazovateľ P/E, treba zohľadniť aj toto porovnanie výnosov z akcií a dlhopisov

Kedysi nemali centrálne banky na finančné trhy taky priamy vplyv ako dnes. Ak sa investorovi zdali akcie pri P/E vo výške 20 drahé, išiel do dlhopisov, ktoré mali výnos napr. 4,5 %. Dnes sa po masívnej snahe centrálnych bánk znížiť úrokové výnosy na čo najnižšiu úroveň ťažšie hľadá alternatíva. V Európe rozhodne, v USA je to tiež na zváženie.

Ak je výnos z 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu vo výške 0,4 % ročne, rozhodne sa nájde menej investorov, ktorí túto investíciu (síce bezpečnú) uprednostnia pred akciovou, ako keď nemecké dlhopisy ponúkali výnos 3 %. A preto keďže alternatíva investície do dlhopisov je menej atraktívna, tak v akciách  zostanú investori alebo do nich vstupujú aj pri hodnote P/E vo výške cca 20.

Ak to zjednoduším... keď sa kedysi za neutrálnu úroveň pri pomerovom ukazovateli P/E považovala hodnota 15, dnes je to možno 20. Prečo? No pretože keď predám akcie, ako jedinú klasickú alternatívu investovania mám dlhopisy. Tie dlhopisy, čo majú skoro nulový výnos. Tak radšej ostanem v akciách, aj keď sú drahšie. To si povie mnoho investorov.

Ešte sa skúsim pozrieť na ten pomer P/E z iného pohľadu. Ak si urobím jeho obrátený pomer (100/P/E), dostanem v podstate výnosovosť akciového indexu. Ak je P/E vo výške 20, obrátený pomer je 5 (100/20). Výnosovosť akciového indexu je teda 5 %. Pri porovnaní s výnosom 10-ročného dlhopisu vo výške 0,4 % je to... pre niekoho zaujímavý rozdiel, pre niekoho veľký rozdiel v prospech akcií, pre niekoho malý.

Rovnako je to pri americkom akciovom indexe S&P 500 a americkom štátnom dlhopise so splatnosťou 10 rokov. Ak je výnosovosť z akciového indexu 5 % a ak 10-ročný dlhopis ako alternatíva ponúka výnos 2,3 %, rozdiel vo výnose medzi jednotlivými aktívami je 2,7 %. Pre niekoho dosť, pre niekoho málo.

Aby ste mali prehľad, aký bol rozdiel medzi výnosovosťou 10-ročného štátneho dlhopisu a akciovým indexom S&P 500, prikladám graf rozdielu medzi týmito výnosmi za obdobie posledných 55 rokov (1962 − 2017). Ak je výnos nad 0 %, akciový index mal lepšiu výnosovosť ako štátny dlhopis (o 0 až 6 %). Ak je výnos pod 0 %, akciový index mal horšiu výnosovosť ako štátny dlhopis (o 0 až 6 %).

V grafe vidíme zopár míľnikov

a)      koniec r. 1974 – akciový index mal vtedy o cca 6 % vyššiu výnosovosť ako 10-ročný dlhopis
b)      október 1987 – akciový index mal vtedy o cca 5,5 % nižšiu výnosovosť ako 10-ročný dlhopis
c)      október 2001 – akciový index mal vtedy o vyše 6 % vyššiu výnosovosť ako 10-ročný dlhopis
d)      marec 1980 – akciový index mal výnosovosť 14,63 (obrátený pomer P/E)
e)      júl 1999 −  akciový index mal výnosovosť 3,26 (obrátený pomer P/E)
f)      september 1981 − 10-ročný štátny dlhopis mal výnos 15,84 %
g)      júl 2016 – 10-ročný štátny dlhopis mal výnos 1,36 %

RESUME

1)      pri akciách treba sledovať relatívne hodnotenie, nie absolútne
2)      relatívne porovnávať treba historicky v rámci jedného aktíva
3)      relatívne porovnávať treba medzi jednotlivými aktívami (akcie vs. dlhopisy)

Späť