sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Výnimočnosť máme v génoch
10.07.2017

Privátne bankovníctvo. Pojem, s ktorým sa stretol snáď už každý Slovák. U väčšiny evokuje predstavu istej exkluzivity a bohatstva, na otázku, čo presne sa pod týmto termínom skrýva, však nevie správne odpovedať každý.

Definícia privátneho bankovníctva je pritom jednoduchá − je to balík špeciálnych bankových služieb, ktorý je dostupný len pre vybraných klientov. Základné kamene privátneho bankovníctva sú vo všetkých bankách rovnaké − diskrétnosť, nadštandardné produkty a služby, komfort, rýchly a profesionálny servis a v neposlednom rade dlhodobo budovaný vzťah s privátnym bankárom založený na dôvere. To však neznamená, že privátne bankovníctvo je všade rovnaké. Práve naopak − v snahe odlíšiť sa od konkurencie banky vyvíjajú pre svojich privátnych klientov také produkty a služby, ktoré inde nenájdu. A práve to je špecifikum Privatbanky, ktorá má výnimočné produkty a individuálny prístup ku klientom v „génoch" už od svojho vzniku.

O tom, že ku každému klientovi pristupujeme naozaj jedinečne, sa najlepšie môžete presvedčiť pri službe komplexnej správy majetku Privatbanka Wealth Management. V prípade, že by ste sa ju rozhodli využiť, by Vám náš privátny bankár vytvoril dlhodobú investičnú stratégiu „ušitú" takpovediac na mieru. Zohľadnil by pritom Váš vzťah k riziku, očakávaný výnos a preferovaný investičný horizont. V prípade záujmu by ste dokonca mohli užšie definovať finančné nástroje, ktoré pri správe Vášho majetku budeme používať alebo, naopak, ktoré máme vynechať. Tam sa už Vaše starosti končia a na rade sú naši špecialisti, ktorí budú Váš majetok spravovať podľa dohodnutých  pravidiel.

Tento prístup je v ostrom kontraste s tým, čo nájdete v iných bankách. Tie prostredníctvom svojich správcovských spoločností vytvárajú „univerzálne" podielové fondy, pre ktoré následne hľadajú vhodných investorov. My v Privatbanke sme na to išli opačne − najskôr zistíme, aké sú Vaše potreby, ciele a očakávania, a až potom tomu prispôsobíme správu Vášho majetku.

Službu, akou je Privatbanka Wealth Management, by ste v iných bankách hľadali márne. Portfóliá našich klientov v nej totiž riadime aktívne. To znamená, že pri správe majetku sa flexibilne prispôsobujeme aktuálnej situácii na domácich i svetových trhoch a neustále hľadáme zaujímavé investičné príležitosti.

Tam sa však naša výnimočnosť nekončí. Všetky banky − nás nevynímajúc − už dlhší čas zápasia s nízkymi, v niektorých prípadoch dokonca negatívnymi úrokovými mierami. O to ťažšie sa bankárom na trhoch hľadajú naozaj atraktívne investičné nástroje, ktoré by predstavovali vhodnú alternatívu pre konzervatívnych klientov. Niektoré banky dokonca nemajú takúto alternatívu v ponuke vôbec a ich klienti sú v podstate nútení opustiť relatívne bezpečný prístav konzervatívnych investícií a vstúpiť do búrlivých vôd volatility, ktoré im síce môžu priniesť vysoké výnosy, ale za cenu vysokého rizika.

To však nie je náš prípad. V Privatbanke konzervatívnym klientom ponúkame širokú paletu nástrojov, ktoré nenájdu v ponuke žiadneho iného privátneho bankovníctva. Presnejšie povedané, nájdu, ale s nulovým alebo veľmi nízkym výnosom. Za všetky spomeňme naše obľúbené korporátne a bankové dlhopisy alebo oceňované termínované vklady s jednými z najvyšších úrokových sadzieb na trhu. A toto už nie je klišé, toto je realita, o ktorej sme už presvedčili tisíce klientov ako tretie najväčšie privátne bankovníctvo na Slovensku.

A ak by Vám to predsa len nestačilo a v investovaní hľadáte niečo naozaj raritné, buďte si istí, že aj s tým Vám v Privatbanke ako jedni z mála vieme pomôcť. Reč je o takzvaných alternatívnych investíciách, ktoré tvoria akýsi doplnok k štandardným akciovým, dlhopisovým a komoditným nástrojom. Hoci sa v súčasnosti pokladajú za módny trend v investovaní, zakladajú sa na racionálnom argumente − či už hovoríme o investícii do historických mincí, archívnych vín, pôdy, alebo veteránov, všetky tieto investície majú jeden spoločný znak, a to je ich limitovaná ponuka. Tá vytvára predpoklad cenovej nezávislosti od vývoja na finančných trhoch. Zjednodušene povedané, alternatívne investície si žijú „vlastným životom" a predstavujú tak dôležitý nástroj rozloženia celkového rizika pri správe majetku. V Privatbanke to dobre vieme, klientom aj v tomto smere vychádzame v ústrety a ako jediná banka na Slovensku im ponúkame možnosť investovať do fondu historických vozidiel.

O tom, že u nás nájdete naozaj výnimočné produkty a služby, sme Vás − aspoň dúfame − už presvedčili. Naše finančné riešenia však nie sú len výnimočné, ale aj efektívne. Príkladom sú nami ponúkané podielové fondy, pri ktorých sa snažíme ponúknuť klientom lacnejšiu, efektívnejšiu a výnosnejšiu alternatívu, ako má konkurencia, aj napriek tomu, že nemáme vlastný asset management. Ako je to možné?

Na rozdiel od bežných správcovských spoločností, ktoré fondy riadia aktívne − inými slovami, snažia sa zostaviť také portfólio, ktoré by svojou výkonnosťou a dosiahnutým výnosom prekonalo trhové benchmarky, my sme zvolili iný prístup. Nesnažíme sa totiž vymyslieť už vymyslené, keďže vieme, že z dlhodobého hľadiska bol, je a vždy bude najefektívnejší pri dosahovaní výnosov a zhodnotenia trh.

Klientom preto ponúkame pasívne riadené fondy, ktoré kopírujú trhové benchmarky a indexy, tzv. Exchange Traded Funds (ETFs). Tie z dlhodobého hľadiska vykazujú vyššiu výkonnosť a porážajú zhodnotenie aktívne riadených fondov, a to dokonca za niekoľkonásobne nižšie poplatky. Vedeli ste, že pri aktívne riadených fondoch okrem vstupných poplatkov platíte aj poplatok za správu fondu a v niektorých prípadoch aj za výkonnosť fondu, ktoré nevidíte, pretože výkonnosť fondov je už o tieto poplatky znížená? U nás žiadne takéto prekvapenie na Vás nečaká.

V Privatbanke totiž už vopred viete, koľko za investovanie do fondu celkovo zaplatíte, nehovoriac o vyššej likvidite a transparentnosti nami ponúkaných fondov v porovnaní s aktívne riadenými. Efektívnejšie riešenie investovania do podielových fondov na trhu nenájdete.

A teraz príde možno tá najlepšia správa. Aby ste sa sami presvedčili o výhodách našich produktov, nemusíte byť hneď milionárom, tých z Vás spravíme my. Na to, aby ste mohli začať využívať služby nášho privátneho bankovníctva, Vám bude na začiatok stačiť 50-tisíc eur. Drvivá väčšina klientov sa však po úvodnej skúške rozhodne objem majetku pod našou správou postupne navyšovať. Na jednej strane to svedčí o kvalite nami poskytovaných služieb, na druhej strane treba priznať, že aby sme dokázali efektívne spravovať Váš majetok, výška investície by sa mala pohybovať minimálne na úrovni stotisíc eur. To nám potom umožní v plnom rozsahu využiť paletu nástrojov z nášho produktového portfólia a splniť tým Vaše očakávania. Tak ako väčšina Slovákov, aj naše produktové portfólio je orientované konzervatívne. To však neznamená, že nemáme niečo i pre tých, ktorí v správe svojho majetku vyžadujú väčšiu „dynamiku". Pre nich po dohode zabezpečíme individuálne konzultácie, kde im náš privátny bankár predstaví ponuku riešení s vyšším potenciálnym výnosom a rizikom.

Nebojíme sa povedať, že naše privátne bankovníctvo je v špičkou na slovenskom trhu. Preto sme úspešní a preto každý rok rastie počet našich spokojných klientov. Pridajte sa k nám.

Späť