sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Kopírovať stratégie úspešných obchodníkov?
11.07.2017

Tak ako všetko, aj finančný trh prechádza svojím vývojom. Objavujú sa nové finančné nástroje a investori vyhľadávajú neobvyklé spôsoby a príležitosti, ako zhodnotiť svoj kapitál.

Takéto nástroje nazývame alternatívne investície. Popri pomerne známych investíciách napríklad do diamantov, zberateľských predmetov, nehnuteľností alebo kryptomien (ako napríklad Bitcoin) sa spolu s rozvojom sociálnych sietí vyvinula aj sieť medzi obchodníkmi a nový spôsob investovania prostredníctvom tzv. Social Tradingu.

Social Trading možno charakterizovať ako kopírovanie skutočných obchodov iných obchodníkov v rovnakom čase. Tento spôsob obchodovania spája ľudí, ktorí chcú ponúknuť svoje služby v oblasti investovania a obchodovania, t. j. zverejňujú svoje obchody, ktoré možno kopírovať (poskytovatelia), a ľudí, ktorí tieto služby vyhľadávajú s cieľom investovania svojich voľných peňažných prostriedkov (nasledovatelia). Nasledovateľ si najskôr vyberie obchodníka zo skupiny poskytovateľov obchodných pokynov. Následne môže jeho obchody podrobne analyzovať alebo ich aj skutočne kopíruje a otvára na svojom obchodnom účte podľa vopred  navolených parametrov.

Primárnym a kľúčovým faktorom pri takomto spôsobe investovania je vybrať si vhodného obchodníka. Tu ani zďaleka nestačí vybrať si toho najziskovejšieho, ale treba venovať čas dôkladnej analýze jeho štatistík. Medzi najdôležitejšie parametre pri hodnotení obchodnej stratégie patria:

  • zhodnotenie kapitálu,
  • pomer ziskových a stratových obchodov,
  • očakávaný zisk na obchod,
  • vývoj majetku obchodníka,
  • maximálny drawndown,
  • money management,
  • aktivita obchodníka,
  • obchodované nástroje.

Nasledovateľ pritom môže kopírovať viacero poskytovateľov. Dokonca aj obchody len s určitými nástrojmi alebo definovať objemy, v akom sa budú tieto obchody automaticky otvárať. Poskytovatelia tieto svoje služby neposkytujú zadarmo, ale zarábajú na províziách z obratu nasledovateľov, t. j. čím viac ľudí kopíruje ich stratégie, tým viac si môžu zarobiť.

Prednostne je táto služba určená investo- rom, ktorí nemajú čas alebo dostatok skúseností. Rovnako ju môžu využívať aj investori, ktorí neboli vo svojej predchádzajúcej investičnej stratégii úspešní.

Najväčšia výhoda Social Tradingu spočíva v samotnej myšlienke tohto investičného trendu, a to je spojenie obchodníkov. Jednak tých, ktorí sa delia o svoje stratégie prostredníctvom zverejnených obchodov, a takých, ktorí chcú nasledovať tých najúspešnejších.

Samotné obchodovanie je minimálne časovo náročné. Najviac času však zaberie výber obchodníka s najvhodnejším obchodným štýlom zo širokého spektra. Veľký výber poskytovateľov pokynov je nepochybne veľkou výhodou. Okrem toho, že poskytovateľ dosahuje príjem aj za to, že ľudia kopírujú jeho stratégie, je rovnako ako nasledovateľ motivovaný dosahovať zisk, pretože ak by ho nemal, určite by si ho nikto na kopírovanie nevybral.

Toto je garancia, že kopírovaný obchod je riadený v záujme dosahovania zisku. V súčasnosti túto službu poskytuje viacero sprostredkovateľov, ktorí neúčtujú nasledovateľovi žiadne dodatočné poplatky v súvislosti s využívaním Social Tradingu, a tak nie je nasledovateľ zaťažený žiadnymi ďalšími poplatkami.

Ak však hovoríme o výhodách, kvôli objektívnosti je namieste spomenúť aj nevýhody Social Tradingu.

Tá prvá spočíva v slepom kopírovaní obchodov, kde nasledovateľ stráca určitý stupeň autonómie nad svojím obchodným majetkom. Riešením môže byť diverzifikácia na viacerých úspešných  obchodníkov.

Aj tu však narážame na ďalšiu nevýhodu. Prílišná diverzifikácia môže v konečnom dôsledku narobiť viac škody ako osohu. Hlavne ak nasledovateľ skombinuje obchodníkov s rôznymi investičnými stratégiami, a to aj protichodnými. V extrémnych prípadoch sa môže stať, že obchodník u jedného niečo predá a u druhého to kúpi. Ak abstrahujeme od výsledku takýchto pozícií, obchodník minimálne zbytočne zaplatil dvojnásobný spread (rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pri otváraní pozície, ktorý si účtuje broker).

Social Trading poskytuje ešte jeden bláznivý spôsob obchodovania. Pre neveriacich Tomášov, ktorí sú presvedčení, že na trhu väčšina účastníkov prerába, je možnosť nastaviť si tzv. Contra Copy. Pri tomto spôsobe kopírovania pokynov otvára obchodník pozície do presne opačnej strany.

Social Trading je určite vítanou inováciou spôsobu obchodovania. Neodporúčam ju však obchodníkom, ktorí majú s obchodovaním minimálne skúsenosti. Okrem toho, že obchodník stráca kontrolu nad svojím majetkom, ziskové historické štatistiky úspešných obchodníkov nie sú zárukou budúceho zhodnotenia. Ďalším faktom je, že Social Trading sa realizuje prostredníctvom nástrojov, ktoré sú samy osebe rizikové. Niektoré z nich v dôsledku pákového efektu vystavujú obchodníka dokonca riziku, že strata môže presiahnuť hodnotu obchodného účtu.

My v banke budeme tento nový trend obchodovania určite sledovať a vyhodnocovať a možno sa k tejto téme opätovne vrátime v niektorom z ďalších blogov.

Späť