sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Prečo sa nespoliehať iba na P/E ukazovateľ
08.11.2017

Ak chceme byť úspešní ako investor, musíme mať hlavne svoj cieľ, čo chceme dosiahnuť a k tomu prostriedky, ako to dosiahnuť. K prostriedkom môžeme zaraďovať aj ukazovatele, na základe ktorých sa rozhodujeme, čo chceme kúpiť/predať a kedy tak chceme urobiť. Tieto ukazovatele môžu byť makroekonomického, technického, prípadne psychologického charakteru. Asi najznámejším je pomer dosiahnutých ziskov spoločnosti za jeden rok a aktuálnou trhovou cenou, tzv. P/E ratio. Na základe tohto pomeru vie investor zistiť, či je investícia podhodnotená, prípadne nadhodnotená  v rámci svojho sektora, regiónu alebo typu investície. P/E matematicky vyjadrené písmenom X znamená, že sa spoločnosť obchoduje za X-násobok jej ročného zisku. Alebo inak povedané, hovorí nám to tiež to, koľko je ochotný zaplatiť investor za firemné zisky. Čím je tento pomer vyšší, tým je hodnota zisku nižšia k cene spoločnosti. Vysoké číslo potom znamená, že akcia je nadhodnotená, pretože trh má vysoké očakávania ohľadom budúcnosti akcie. Naopak, nízke P/E môže znamenať, že akcia je podhodnotená, a teda je zaujímavou príležitosťou na kúpu. Môže to však znamenať aj to, že trh spoločnosti nedôveruje. Skúsme prejsť k reálnym číslam. Napr. nemecký akciový index DAX má v súčasnosti P/E ratio na úrovni takmer 18.7. Ak otočíme P/E pomer na E/P, môže nám toto číslo povedať, akú vnútornú hodnotu má naša investícia a koľko očakávame, že nám prinesie zhodnotenie. 1/18.7 = 5.3 % p.a. – takéto zhodnotenie by sme mali očakávať na základe súčasného pomeru P/E. Toto číslo je pre nás ešte akceptovateľné, iná by bola situácia, keby to bolo povedzme 33 (1/33 = cca 3 % p.a. očakávaného výnosu). P/E ukazovateľ preto sledujeme dlhodobo pri vybraných indexoch, podielových fondoch či samotných akciách. Problém, na ktorý chceme poukázať, nastáva v situácii, keď spoločnosť zverejňuje svoje hospodárske výsledky. Spravidla sa tak deje raz za kvartál (niektoré spoločnosti vykazujú svoje hospodárenie polročne, prípadne iba raz za rok). My sledujeme a sťahujeme dáta z terminálu Bloomberg, kde sa každý kvartál P/E pomer prehodnotí  na základe zverejnených výsledkov spoločností. Spomeňme opäť nemecký akciový index DAX. Tam sa skokovo zmenil pomer PE napr. po druhom kvartáli 2017 z 20.8 na 17.3. Čo je v očakávaných výnosoch posun z 4.8 % p.a. na 5.7 % p.a. (1/20.8 vs 1/17.3). To môže tvoriť dosť podstatný rozdiel v úvahe, či do predmetnej investície vstúpiť, alebo nie. Preto pomôcka (rada) pre investorov, ktorí sa pri dlhodobom investovaní riadia spomenutým P/E ukazovateľom:  lepšie je vždy počkať na koniec kvartálu na prehodnotenie pomeru na základe zverejnených ziskov spoločností. Investor tak dostane reálnejší pohľad na očakávanie zhodnotenia svojej vybranej investície.

Autor: Martin Pivarči

Späť