sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
V Českej republike vidíme obrovský potenciál
17.04.2018

Privatbanka, a. s., lámala v minulom roku na českom trhu rekordy, s dynamickým rastom však prestať rozhodne neplánuje. Práve naopak – zmena právnej formy jej umožní naplno využiť potenciál českého trhu.


Rok 2017 bol pre Privatbanku, a. s., v Českej republike veľmi významný. Objem klientskych aktív pod správou medziročne stúpol až o štvrtinu, a prekonal tak po prvýkrát hranicu ôsmich miliárd českých korún, pričom počet nových klientov za toto obdobie narástol o viac  ako 20 %. Taká vysoká dynamika rastu si zároveň vyžiadala zmenu právnej formy pôsobenia banky na českom trhu. Dovtedajší formát reprezentácie, ktorý bol zameraný na marketingovú podporu značky a obchodného modelu slovenskej Privatbanky, a. s., totiž už nekorešpondoval s novonastavenou stratégiou, ktorej cieľom bolo v čo najväčšej miere využiť rastový potenciál na českom trhu.


Vedenie banky s podporou akcionára sa preto rozhodlo transformovať svoje české zastúpenie na pobočku zahraničnej banky. Privatbanka, a. s., získala súhlas Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky v Českej republike, tá bola do českého obchodného registra oficiálne zapísaná v úvode tohto roka.


Nová forma – lepšie služby


Tento krok významne zrýchlil vnútrobankové procesy a ešte viac zefektívnil jej fungovanie, čo sa, samozrejme, premietlo aj do zlepšenia kvality ponúkaných služieb v Českej republike. Novoustanovená pobočka Privatbanky, a. s., v Českej republike teda už môže priamo prijímať pokyny klientov, samostatne pripravovať zmluvné dokumenty a plne realizovať všetky aktivity súvisiace so starostlivosťou o klientov. Privátni bankári českej pobočky sa tak stali pre klientov plnohodnotnými partnermi pri správe ich finančného majetku. Na túto rolu sú po odbornej i osobnostnej stránke dokonale pripravení, pričom kedykoľvek sa môžu oprieť o podporu z bratislavskej centrály.


Pobočka Privatbanky, a. s., vidí na českom trhu veľký potenciál a za cieľ si stanovila priblížiť sa svojím dynamickým rastom pozícii banky na domovskom slovenskom trhu. V Českej republike vidíme reálnu možnosť rásť dvakrát rýchlejšie ako trh a to aj napriek tomu, že sektor privátneho bankovníctva je tu v porovnaní so Slovenskom saturovanejší, keďže takmer všetky komerčné banky poskytujú aj tieto služby a zároveň značka Privatbanka nie je na tunajšom trhu etablovaná tak ako na Slovensku.

Veľký potenciál


Pri stanovovaní takto ambicióznych plánov sme vychádzali napríklad aj zo štúdií spoločností Capgemini a McKinsey, alebo zo správ Svetovej banky, ktoré odhadujú, že na českom trhu pôsobí 18 až 20-tisíc takzvaných dolárových milionárov, pričom ich počet rastie ročne až o 5 %. Situáciu vylepšuje aj v súčasnosti priaznivá fáza ekonomického cyklu.


Celkový objem aktív českých klientov pod správou privátneho bankovníctva je približne 350 miliárd českých korún. Ďalších zhruba 300 miliárd českých korún sa podľa odhadov nachádza ešte stále mimo tohto segmentu. Okolo 15 % majetku klientov privátneho bankovníctva je pritom alokovaných v zahraničných bankách, ale záujem umiestňovať peniaze mimo Českej republiky dlhodobo klesá, pretože rozsah bankového tajomstva v tradičných destináciách, akými sú Švajčiarsko, Rakúsko alebo Luxembursko už zďaleka nie je taký atraktívny, akým býval v minulosti. Zároveň pozorujeme trend, že čoraz viac klientov kladie väčší dôraz na flexibilitu a rýchlosť služieb, ktoré my ako banka s lokálnou reprezentáciou ponúkame. Aj to predstavuje ďalší rastový potenciál pre pobočku Privatbanky, a. s., v Českej republike.


Plány na expanziu


Naším cieľom preto je, aby sa pobočka Privatbanky, a. s., v Českej republike stala do konca roka 2020 jednou z popredných bánk ponúkajúcich služby privátneho bankovníctva na tomto trhu. Pre našich klientov aj naďalej chceme byť partnerom, na ktorého sa budú môcť spoľahnúť aj v najzložitejších trhových podmienkach. Radi budeme spravovať financie klientov počas celého cyklu od počiatočných investícií cez fázu stabilizácie až po presunutie majetku na ich nástupcov.


Kľúčovou zložkou na zaistenie dynamického rastu boli, sú a aj naďalej budú kvalitní zamestnanci. Môžeme konštatovať, že aj v Českej republike disponujeme stabilným tímom odborne zdatných privátnych bankárov, ktorých teší každodenná práca s klientmi vo farbách Privatbanky, a. s., a ktorí zároveň oceňujú silného akcionára v pozadí. V súčasnej dobe pôsobí na českom trhu deväť privátnych bankárov. Tento tím budeme i naďalej dopĺňať o približne štyroch talentovaných a motivovaných odborníkov ročne tak, aby na konci roka 2020 pôsobilo v Českej republike okolo dvadsať privátnych bankárov.

Aktívni zostaneme aj mimo hlavného mesta – v súčasnosti sme okrem Prahy prítomní na severnej a južnej Morave, pričom v budúcnosti pokrytie tohto regiónu ešte posilníme, prípadne ho rozšírime aj do ďalších geografických oblastí, napríklad do západných Čiech. Pri plnení týchto ambicióznych cieľov sa budeme môcť oprieť nielen o našich výnimočných zamestnancov, ale aj o podporu bratislavskej centrály a samotného akcionára.

 

Autor: Radovan Jakubčík
 

Späť