sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ako sa poistiť pred pádom eura
04.01.2012

V súčasnosti je jednou z najčastejšie kladených otázok na privátnych bankárov problematika prežitia eura v podobe, v akej ju dnes poznáme. Je, prirodzene, jasné, že je to jeden zo základných problémov klienta, ktoré treba pri investovaní zobrať do úvahy. V Privatbanke veríme, že euro ako spoločná mena zotrvá, a myslíme si, že nás čaká vyššia miera integrácie, akú sme poznali dosiaľ. V každom prípade je však dobré pri investovaní zohľadniť individuálny pohľad každého klienta aj na túto problematiku. Ako teda zohľadniť mieru rizika zániku eura a ako na tom prípadne aj profitovať?

Vezmime si pohľad investora, ktorý verí, že euro zanikne. Existuje veľa alternatív, ako sa z eura dostať. Jedni propagujú investíciu do zlata (ideálne do fyzického), ďalší nákup švajčiarskych frankov alebo nórskej koruny... Problémom tohto riešenia je vysoká volatilita napríklad komodít a na druhej strane aj nízke úročenie samotných podkladných aktív.

Jedným z možných riešení je nákup nemeckých vládnych dlhopisov. V prípade, ak by došlo k rozpadu eurozóny a zániku eura ako takého, dá sa očakávať, že v prvých týždňoch budúca nemecká marka aspoň na nejaký čas posilní voči budúcej slovenskej korune. To môže dať priestor na predaj nakúpených nemeckých vládnych dlhopisov (ktoré v danom čase už budú denominované v novej nemeckej marke) a tento investor zarobí na novovzniknutom kurzovom pohybe.

Ak hovoríme o tom, že chceme ochrániť svoje financie, musíme zákonite počítať s tým, že ochrana nie je zadarmo. Ak by investor kúpil takéto nemecké vládne dlhopisy  a eurozóna by krízu prežila, potom by musel tieto papiere alebo držať do splatnosti (s výnosom pod 1 % p. a. v prípade 5-ročnej splatnosti), alebo ich so stratou predať (upokojenie situácie by mohlo viesť k nárastu výnosov a poklesu ceny uvedených papierov). Táto strata (či už z dôvodu držania nízkoúročených papierov, alebo predaja dlhopisov za nižšiu cenu) potom vyjadruje hodnotu, ktorú investor zaplatí za „poistku“ spojenú s ochranou pred pádom eurozóny.

Z uvedeného je zrejmé, že ani v tejto problematike nejestvuje jednoznačné a všeobjímajúce rýchle riešenie. Jediným riešením je dobre postavené a aktívne spravované portfólio...

Späť