sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Bankový dlhopis – výhodné zhodnotenie dočasne voľných zdrojov
13.07.2018

Poznáte to, máte dočasne voľné finančné prostriedky a chceli by ste ich niekde bezpečne „uložiť“, a prirodzene, aj niečo zarobiť. Asi Vám napadne termínovaný vklad. Principiálne dobrá voľba, ale výška úrokovej sadzby nie je to, čo by ste chceli. Vyšší výnos ponúkajú korporátne dlhopisy, ale to je skôr variant na dlhodobé držanie. Nuž, chcelo by to niečo s výhodami vkladu v banke ako aj vyššie úročeného dlhopisu.

Takýmto riešením je bankový dlhopis pre fyzické osoby. Ide o dlhový cenný papier, ktorý vydáva priamo Privatbanka, ktorá sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených emisnými podmienkami. Bankové dlhopisy sú bez poplatku za nákup a subjekt, ktorý ich emituje, je regulovaný, teda je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Aký výnos? Aktuálna emisia bankového dlhopisu (Privatbanka 23) so splatnosťou 16.4.2020 má kupón vo výške 2,00 % p.a., ktorý je vyplácaný štvrťročne. O zdanenie kupónu sa postará Privatbanka formou zrážkovej dane, nemusíte nič uvádzať v daňovom priznaní.

Potrebujete peniaze skôr ako pri splatnosti? Môžete dlhopis dať na predaj na sekundárnom trhu. Privatbanka vytvára podmienky, aby sekundárny trh naozaj fungoval. Ak v priebehu pár dní neprejaví záujem o kúpu dlhopisov iný klient, Privatbanka ponúkne možnosť odkúpenia priamo. O prepočet ceny a výnosu dlhopisu žiadajte svojho privátneho bankára.

Základné fakty v skratke:

> dlhový cenný papier vydávaný Privatbankou,

> výhodne úročená alternatíva k termínovanému vkladu,

> možnosť predaja pred splatnosťou,

> výnos vyplácaný štvrťročne, zdaňovaný zrážkovou daňou,

> bez poplatku za nákup.

Autor: Ing. Mgr. Richard Tóth, PhD., hlavný ekonóm Privatbanky

Späť