sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Small cap spoločnosti ako zaujímavá súčasť portfólia
07.08.2018

Na úvod trochu teórie. Čo to vlastne tie small cap spoločnosti sú? Sú to spoločnosti s menšou trhovou kapitalizáciou (rádovo v jednotkách miliárd EUR). Pod trhovou kapitalizáciou rozumieme celkovú hodnotu akcií spoločnosti, ktoré sú v obehu. Ľudovo povedané, aká je hodnota spoločnosti, alebo aká je jej veľkosť. Small capy sú teda menšie firmy, nejde však o nejakých začínajúcich živnostníkov, ale o firmy s fungujúcou štruktúrou a majetkom. Budeme sa sústrediť najmä na americké small cap spoločnosti, pretože americký trh je v tomto segmente najviac rozvinutý.

 

Prečo by mali byť zaujímavé ako súčasť portfólia cenných papierov? V prvom rade ich veľa investorov podceňuje a neraz sa ani nedostanú do výsledného hľadáčika pre zostavenie klientskeho portfólia. Pritom historické výnosy ukazujú, že ide o veľmi atraktívnu investíciu. Jej typickým predstaviteľom je americký akciový index S&P Small Cap 600 Index.

Ide o 600 menších amerických spoločností, čo sa týka trhovej kapitalizácie. Historická výkonnosť tohto indexu je momentálne vyše 11 % p.a.. Nejde pritom o výkonnosť za krátke časové obdobie, ale o výkonnosť, ktorá je anualizovaná a platná od 31. 12. 1993, t. j. od dátumu vzniku indexu!

Ďalším dôležitým faktorom je aj to, že ide o zaujímavý diverzifikačný prvok v portfóliu. Korelácia oproti väčším spoločnostiam nebýva až taká vysoká a tak investor vie profitovať z oboch typov investícií (small cap & large cap). Medzi výhody zaraďujeme aj skutočnosť, že menšie firmy sa na rozdiel od nadnárodných kolosov vedia lepšie prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu a ostávajú tak konkurencieschopnými. Takéto spoločnosti majú výraznú ziskovú dynamiku a svoj zisk často krát investujú do ďalšieho výskumu. Prichádzajú tak s novými nápadmi, prípadne novými riešeniami, či inováciami.

Určite musím spomenúť aspoň v skratke aj nevýhody. Tým, že zisk spoločnosti je investovaný do ďalšieho výskumu, či rozvoja, spravidla ostáva menej hotovosti na výplatu dividend, ako veľkým spoločnostiam. Zdanlivou nevýhodou sa môže zdať aj menšia stabilita a vyššia volatilita na finančných trhoch. Rovnako aj menšia dostupnosť informácií ako pri veľkých spoločnostiach. Kúpa “single titulu“ zo sektora small cap pri nedostatku informácií môže byť následne veľmi rizikovým rozhodnutím. Logickým krokom sa potom javí nákup široko diverzifikovaného ETF na daný segment trhu, kde eliminujeme riziko možného default jednej spoločnosti. Na trhu je viacero možností ako participovať na danom segmente, my zaraďujeme do portfólií ETF zamerané napríklad na akciový index Russel 2000.

Možno si aj vy kladiete otázku, prečo sa oplatí nakupovať small capy dynamickému investorovi a nie napríklad konzervatívnemu? Prvým predpokladom je, že small capy nie sú základnou akciovou investíciou, tvoria skôr doplnok k akciovej triede. Do portfólia konzervatívneho investora sa tak nedostanú, pretože to je tvorené prevažne investíciami s fixným výnosom. Akciová trieda je zameraná na základné akciové investície, akými sú napr. akciové indexy S&P 500, alebo Stoxx Europe 600. Naopak pre dynamického investora bude táto investícia zaujímavá ako “okorenenie“ akciovej triedy s vyšším potenciálom zhodnotenia, samozrejme, pri vyššej tolerancii podstupovaného rizika.

Autor: Martin Pivarči

Späť