sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Pokles akcií ako príležitosť
13.11.2018

Volatilita vyvoláva u mnohých investorov strach, ktorý však veľakrát pramení len z neúplných informácií. Každý jeden investor, ktorý svoje finančné zdroje uloží do akcií, si musí byť vedomý toho, že mu neprinesú zisky okamžite.

 

Takisto si musí byť vedomý časového horizontu. Čím dlhší časový horizont investor má k dispozícii, tým viac sa volatilita „vyhladzuje“. To v praxi veľmi stručne a jasne povedané znamená, že keď investor kupuje akcie, volatilita ho z dlhodobého časového horizontu nemusí zaujímať. Podčiarkujem z dlhodobého, čo znamená 10 a viac rokov.

Akcioví – najdynamickejší investori, sú volatilitou v krátkodobom horizonte ovplyvnení najviac. Ak napríklad na trhu nastane korekcia a americké akcie, ktoré tvoria z klientovho portfólia napríklad 50 %,  klesnú za rok o 10-20 %, tento klient to pocíti zreteľne. Správny investor by takýto pokles využil a prikúpil by akcie – využil by, že ich cena klesla (čo je často vyvolané len nepochopiteľnou panikou na trhu). Iný investor, ktorý tlaku neodolal a predal by akcie, by prišiel o desiatky percent, a to len kvôli tomu, že ho „zlomila“ táto krátkodobá volatilita.

Ak má investor 10-ročný časový horizont, volatilita (pokles alebo aj nárast cien akcií – ale aj iných nástrojov) ho v danom roku nemusí vôbec zaujímať. Vysvetlime si to na príklade z praxe. Klient kúpil v júni 2015 akcie z indexu S&P 500, no pri poklese akciového indexu o 5 %  spanikáril a predal ich v decembri so stratou 7 %. Iný investor (neovplyvnený panikou), naopak, prikúpil akcie práve po poklese v decembri a už o pol roka, v júni 2016, mal na nich slušný zisk 11,50 %. O polroka neskôr, v januári 2017, bol ten zisk dokonca 52 %. Tento investor bol odmenený za to, že volatilitu využil na prikúpenie akcií. Nepodľahol davu, odolal tlakom a bol za to patrične odmenený v podobe nárastu cien akcií.

Samozrejme, toto nie je pravidlo. Akciový trh mohol klesať, mohla prísť kríza a akciové indexy mohli spadnúť o 50 %. V tom prípade by prvý investor mal stratu len 7 % a druhý investor by prišiel o 50 %. Prišiel by však o ne naozaj ?

Nie (ak by akcie nepredal).

Investor, majúci investičný horizont 10 rokov, by dnes získal veľmi slušný balík peňazí. Ak teda investor nepodľahne panike, nebude sa pozerať na akciový trh na kvartálnej, mesačnej či nebodaj týždennej báze, môže byť v budúcnosti odmenený veľmi pekným zhodnotením. Akcie prinesú zisk. Nie hneď, nie zajtra a ani o rok,  ale práve to dlhé čakanie ho napokon odmení.

Graf nižšie znázorňuje investora, ktorý predal akcie po poklese a stratil 7 % (biele rozhranie). Červenou je zobrazený investor, ktorý pokles akciového indexu využil na nákup akcií a zachytáva jeho zisk už v krátkom období. Zelenou je potom investor, ktorý pokles akciového indexu využil na nákup a rozhodol sa akcie držať dlhšie, čo mu prinieslo najzaujímavejší výnos.

Zdroj: Bloomberg

Autor: Marián Pisarčík

Späť