sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nečakané výdavky nemusia znamenať koniec vašich investícií
26.04.2019

Najzaujímavejšie výnosy je vo väčšine prípadov možné dosiahnuť pri investíciách, ktoré viažu finančné prostriedky na dlhšie obdobie. Čo však robiť v situáciách, keď budete kvôli nepredvídateľným okolnostiam investované peniaze potrebovať okamžite?

 

Vyššie výnosy zvyčajne získate pri investíciách, ktoré viažu finančné prostriedky na dlhšie obdobie. Čo ak sa Vám však stane, že peniaze budete potrebovať okamžite – napríklad na kúpu bytu pre svoje dieťa alebo ako finančnú injekciu do svojej firmy?


Investori sú v takýchto prípadoch (pri absencii iných likvidných zdrojov) nútení svoje investície čo najrýchlejšie premeniť na finančnú hotovosť. S predčasným predajom portfólia cenných papierov sú však takmer vždy spojené negatíva. Nedodržanie investičného horizontu znamená, že svoje cenné papiere budete predávať za nie práve najvýhodnejšiu cenu alebo dokonca v čase vyššej volatility na trhoch, takže takáto situácia rozhodne nie je pre investora ideálna.


V Privatbanke preto našim klientom ponúkame inú alternatívu. Ponechajte si svoje investície a požiadajte privátneho bankára o úver krytý cennými papiermi vo vlastníctve klienta. Hovoríme vtedy o kontokorentnom alebo splátkovom úvere, ktorý je zabezpečený cennými papiermi klienta v správe banky. Uvedené úvery poskytujeme výlučne klientom privátneho bankovníctva. Tým, ktorí sa rozhodli pre individuálnu správu svojho majetku, ponúkame splátkový úver a pre klientov, ktorí využili služby nášho asset managementu, je tu aj jeho kontokorentná verzia.


Minimálna výška takéhoto úveru je nastavená na 100 tisíc eur. Oba úvery sa líšia maximálnou výškou – kým kontokorentné úvery majú maximálny limit 200 tisíc eur, v prípade splátkového úveru (za predpokladu akceptovateľnej výšky a štruktúry portfólia cenných papierov) sa vieme dohodnúť na objeme rádovo aj v miliónoch eur.


Ďalším rozdielom je frekvencia a dĺžka splácania. Kontokorentné rámce sú nastavované na maximálne ročné obdobie s možnosťou ich prolongácie na ďalšie obdobie, pričom priebežné splácanie a čerpanie finančných prostriedkov je plne v rukách klienta. 

 

Veľkou výhodou poskytovania týchto úverov je skrátený a zjednodušený schvaľovací proces

Splátkové úvery môžu mať dohodnuté mesačné alebo štvrťročné splátky istiny, prípadne môžu byť splatné aj jednorazovo v deň konečnej splatnosti, ktorá je stanovená na maximálne 3 roky od poskytnutia úveru. V oboch prípadoch teda platí, že splácanie vieme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta a navyše, úvery okrem eur poskytujeme aj v českých korunách.


Zabezpečenie pri týchto úveroch požadujeme pri všetkých klientoch rovnaké. Pri výške úveru do 200 tisíc eur ide o záložné právo k pohľadávkam klienta z účtov vedených v banke a z výnosov z cenných papierov v jeho majetku, t.j. k pohľadávkam vyplývajúcim z uzatvorenej investičnej zmluvy s bankou.


Pri úveroch, ktorých výška prevyšuje 200 tisíc eur, banka požaduje aj zriadenie záložného práva ku konkrétnym cenným papierom vo vlastníctve klienta. Podmienkou založenia cenných papierov je, aby boli v depozitári vedené na individuálnom majetkovom účte klienta a aby boli ich emitentom slovenské alebo české subjekty. Konkrétna hodnota a počet zakladaných cenných papierov závisí od výšky úveru, druhu a splatnosti cenných papierov. Registráciu záložných práv v príslušných registroch vieme po dohode s klientom zabezpečiť aj my.


A veľmi vítaná výhoda nakoniec

oba typy úverov sú schvaľované v skrátenom a zjednodušenom procese, ktorý klientom zaručí, že finančné prostriedky získajú už v priebehu niekoľkých dní od doručenia podkladov banke. 
Zaujímavému zhodnocovaniu majetku v Privatbanke tak nebránia ani neočakávané okolnosti. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sa s dôverou obráťte na svojho privátneho bankára.
 

Autor: Zuzana Kaliská

 

Pre viac informácií o možnostiach úverovania v Privatbanke nás kontaktujte.

Späť