sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Mobilná aplikácia sa neustále vylepšuje
27.07.2020

Mobilná aplikácia – predpoklad bezkontaktnej komunikácie s možnosťou investovania a zabezpečenia väčšiny finančných potrieb klienta.

 

Doba mení štandardy

Pre privátne bankovníctvo je príznačné, že poskytuje individuálny prístup klientom, ktorí spravidla prichádzajú do kontaktu s jedným pracovníkom banky – privátnym bankárom. V posledných mesiacoch sme však boli všetci obmedzovaní koronavírusom. V tomto neľahkom období, kedy osobné stretnutia nikto nevyhľadával a kancelárie zívali prázdnotou, sme sa snažili napĺňať poslanie privátneho bankovníctva formou mobilnej a online komunikácie.

Jedným z dôležitých komunikačných kanálov medzi klientom a bankou bola komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú začalo v tomto neľahkom období využívať veľké množstvo našich klientov. Veríme, že ju už aj Vy máte vo svojom smartfóne.

 

Mobilná aplikácia Privatbanka Mobile

O aplikácii

Posledné mesiace nám ukázali, že rozhodnutie vyvinúť a v etapách užívateľsky sprístupňovať mobilnú aplikáciu pre našich klientov bolo správne.

Od začiatku roka sa zo strany klientov výrazne zvýšil potenciál využívania jej funkcionalít. Klienti si počas obdobia pandémie koronavírusu dokázali pomocou mobilnej aplikácie zabezpečiť väčšinu svojich základných finančných potrieb súvisiacich s transakciami na bežnom účte – či už zasielanie SEPA platieb, zahraničných platieb alebo prioritných platieb.

Zadávanie IBAN kódu klientom zjednodušuje jeho naskenovanie, prípadne načítaním QR kódu uvedeného na faktúre alebo objednávke môže klient automaticky vyplniť všetky údaje prevodného príkazu.

To, čím sa naša mobilná aplikácia zásadne odlišuje od iných bankových mobilných aplikácií, je práca spojená s cennými papiermi. V našej mobilnej aplikácii má klient k dispozícii jedinečný pohľad na komplexnosť svojho finančného portfólia v rámci banky. Grafické zobrazenie portfólia podľa jednotlivých druhov nástrojov poskytne klientom základný prehľad nielen o štruktúre portfólia, ale aj o jeho celkovej hodnote. Jedinečnosť riešení mobilnej aplikácie spočíva v jednoduchosti potvrdzovania transakcií spojených s nákupom a predajom cenných papierov a v online nakupovaní primárnych úpisov korporátnych dlhopisov spoločnosti Penta.

Novinky v rámci mobilnej aplikácie

Sme hrdí na to, že sa nám ešte pred objavením koronavírusu podarilo priniesť našim klientom nové možnosti prostredníctvom ďalšej novej funkcionality – online nákupu primárneho úpisu korporátnych dlhopisov spoločnosti Penta. Mobilná aplikácia teda už nie je iba o možnosti využívania základných platobných funkcií a o podrobnom prehľade nakúpených cenných papierov v rámci individuálneho a riadeného portfólia.

Obchody s cennými papiermi

Klienti mohli prostredníctvom mobilnej aplikácie aj počas obmedzeného prístupu do banky nakupovať korporátne dlhopisy z portfólia banky aj bez realizácie osobného stretnutia so svojím privátnym bankárom. Tento spôsob nákupu je jednoduchý na realizáciu a časovo nenáročný. Informácie o novom obchode, prihlásenie sa do mobilnej aplikácie, potvrdenie podmienok obchodu, autorizácia obchodu.

Len prostredníctvom týchto 4 kliknutí klient dokáže potvrdiť obchod tam, kde sa práve nachádza. Bez potreby niekomu telefonovať, niečo podpisovať, a to všetko bezpečne, rýchlo a efektívne.

Nákup korporátnych dlhopisov môžu klienti realizovať v rámci sekcie Cenné papiere, časť Obchodovanie, kde si môžu vybrať z ponuky dostupných emisií primárneho úpisu, a to či už z verejných alebo neverejných emisií korporátnych dlhopisov. Tie sa znázorňujú na obrazovke smartfónu klienta so všetkými potrebnými parametrami, t.j. s názvom korporátneho dlhopisu, dátumom splatnosti, výškou kupónu, výškou poplatku za úpis, menou emisie a emisnými podmienkami.

Po výbere konkrétneho korporátneho dlhopisu a vyplnení počtu kusov nakupovaných cenných papierov stačí klientovi v mobilnej aplikácii jednoducho potvrdiť ich nákup prostredníctvom 6-miestneho PIN kódu alebo prostredníctvom biometrických funkcií, konkrétne využitím odtlačku prsta (Fingerprint) alebo prostredníctvom biometrie tváre (FaceID).

O uskutočnení nákupu klienta prostredníctvom mobilnej aplikácie (prípadne internetbankingu) je vždy informovaný aj privátny bankár klienta, ktorý dostáva spolu s klientom konfirmáciu obchodu, a tým pádom má prehľad o všetkých zrealizovaných obchodoch klienta.

 

S rozvojom nekončíme

V rámci banky si uvedomujeme, že obmedzenia spôsobené pandémiou sa môžu opakovať a je pravdepodobné, že niektorí klienti budú čoraz viac uprednostňovať bezkontaktnú, resp. online komunikáciu. Preto aktívne pokračujeme v rozvoji mobilnej aplikácie. Je pre nás záväzkom, aby v nej klient našiel a vedel zrealizovať všetky požiadavky, ktoré by inak vykonával na pobočkách banky alebo prostredníctvom privátneho bankára. V rámci updatu mobilnej aplikácie pripravujeme pre klienta možnosť otvorenia termínovaného vkladu s rôznou viazanosťou pomocou pár klikov. V rámci platobného styku zas rozširujeme funkcionality o možnosť zriadenia inkasa a trvalého príkazu.

Ďalšou výzvou do budúcnosti bude push notifikácia, ktorá by mala klientovi hlásiť všetky dôležité zmeny na jeho bežnom účte, resp. v rámci jeho zainvestovaných pozícií, ktoré v banke má. Mobilná aplikácia sa medzi klientami stáva neustále obľúbenejšou a poskytuje čoraz viac benefitov – úsporu času či zvýšenie efektívnosti a pohodlia v dostupnosti v reálnom čase, a to vždy pri maximálnej bezpečnosti. O týchto a prípadne aj o iných novinkách Vás bude informovať privátny bankár, a takisto Vám ich radi predstavíme v jednom z nasledujúcich vydaní Privatbanka Magazínu.


Autor: Mgr. Martin Švec, zástupca riaditeľa Odboru privátneho bankovníctva

Späť