sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Sme jeden tím
18.12.2020

Rozhovor s Marekom Benčatom, riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva a zároveň aj pobočky Privatbanky v Českej republike

 

Do Privatbanky ste nastúpili vo februári 2015, prešli ste pozíciou privátneho bankára, o rok neskôr ste sa stali riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva, a teraz v septembri aj riaditeľom pobočky Privatbanky v Českej republike. Aká bola Vaša motivácia pribrať si na svoje plecia ďalšie „bremeno“?

Hneď na začiatku musím zdôrazniť, že svoju novú funkciu v žiadnom prípade nevnímam ako bremeno. Skôr v nej vidím príležitosť vylepšiť riadenie českého tímu a posilniť značku Privatbanky v Českej republike, najmä keď na tomto trhu vidím ešte naozaj veľký potenciál.

Český trh privátneho bankovníctva je totiž minimálne dvakrát taký veľký ako slovenský – niektoré odhady ho hodnotia až na 300 miliárd českých korún – pričom náš najbližší konkurent v tomto segmente má pred nami stále pomerne výrazný náskok. My však máme niečo, čo iní nemajú – investičné produkty, ktoré klienti nenájdu nikde inde, len u nás.

Keď to skombinujeme s profesionálnym prístupom našich privátnych bankárov a výnimočnými službami, ktoré poskytujeme, nič iné ako ďalší rast na tomto trhu snáď ani nemôžeme očakávať.

Moja ambícia ako riaditeľa pobočky je tomuto všetkému napomôcť implementáciou systému jednotného riadenia, a naplno tak využiť synergický efekt, ktorý českým privátnym bankárom ponúka spolupráca s jednotlivými oddeleniami v našej bratislavskej centrále.

To, čo je však najdôležitejšie, je fakt, že sme jeden tím. Sme jedno privátne bankovníctvo pôsobiace v dvoch krajinách. A mojou úlohou je zabezpečiť, aby rovnaké procesy boli implementované v rovnakom čase v obidvoch krajinách. Pretože všetci privátni bankári majú na svojich vizitkách rovnaké logo, pretože všetci sme jedna banka, jeden tím.

Priblížte nám pôsobenie Privatbanky v Českej republike. Koľko privátnych bankárov tam pôsobí a ako sa vyvíja majetok v našej správe?

Naša banka je na českom trhu prítomná už desať rokov, posledných niekoľko rokov na základe licencie Českej národnej banky už ako pobočka zahraničnej banky.

Momentálne tam pre nás pracuje tím deviatich privátnych bankárov, k tomu ešte treba pripočítať dve administratívne sily. Geograficky je väčšina tímu sústredená v Prahe, po jednom privátnom bankárovi máme aj v Brne a Ostrave, a títo akvizične pokrývajú aj priľahlé regióny.

Čo sa týka klientskeho majetku v našej správe, ten neustále rastie, v roku 2019 vzrástol o 450 miliónov českých korún, a momentálne sa tento ukazovateľ nachádza približne na úrovni 7,5 miliardy českých korún. Celkový potenciál trhu v Čechách je pre nás mnohonásobne vyšší, preto je stále na mieste mať ambiciózne plány.

Aké úlohy na Vás v českej pobočke čakajú v blízkej budúcnosti?

Úlohy na najbližšie obdobie by som rozdelil do troch oblastí. Prioritou je posilnenie českého tímu z personálneho hľadiska. Druhou skupinou úloh bude už spomínaná implementácia identických, najmä obchodných procesov, podľa princípu jednotného riadenia. V skratke to bude znamenať synchronizáciu jednotlivých obchodných a administratívnych procesov českej pobočky na štandardy, ktoré sme zaviedli na Slovensku. Tým sa pre nás zjednoduší množstvo úkonov a zlepší sa komunikácia s bratislavským ústredím.

Tretia, už dlhodobejšia skupina cieľov, bude zintenzívnenie a zdynamizovanie našich obchodných aktivít na českom trhu, pričom naším zámerom nie je byť koncentrovaní len na Prahu. Skúsenosti zo Slovenska nám totiž hovoria, že aj mimo hlavných miest existuje z hľadiska bonity nie úplne zanedbateľná skupina ľudí, ktorým by sme radi ponúkli naše investičné produkty a služby, najmä keď sme presvedčení, že o ne bude záujem.

Ako vnímate trh privátneho bankovníctva v Čechách? V čom sú jeho špecifiká oproti Slovensku?

Česká republika predstavuje logicky väčší trh ako Slovensko, a aj preto tam evidujeme väčší počet korunových miliardárov. Väčší a bonitnejší trh prirodzene vytvára aj silnejší dopyt po sofistikovanejších službách privátneho bankovníctva. A tak sú v Česku pomerne obľúbené napríklad zverenecké fondy a celkovo služby spojené s generačným prenosom rodinného majetku, ktoré na Slovensku stále nie sú až tak etablované.

Ďalšie rozdiely vyplývajú z odlišného daňového režimu niektorých investičných produktov v oboch krajinách. Z toho napríklad vyplýva tamojšia popularita korporátnych zmeniek, ktorá kontrastuje s rozšírenosťou korporátnych dlhopisov na Slovensku.

V neposlednom rade však do hry vstupuje fakt, že Česká republika nie je súčasťou eurozóny, čo sa zásadne odráža na šírke dostupnej produktovej palety pre investorov.

V čom konkrétne ovplyvňuje koruna investičné možnosti Čechov?

Ponuka investičných produktov denomi- novaných v českých korunách je užšia, a pokiaľ klienti nechcú podstupovať meno- vé riziko, musia sa uspokojiť len s obmedzeným portfóliom investičných možností.

Aj z toho vyplývajú isté vzorce investičného správania – kým slovenskí klienti výnosy, ktoré im pripíšeme na účty napríklad v podobe pravidelne vyplácaných výnosov z korporátnych dlhopisov, vo veľkej väčšine znova reinvestujú, klienti privátneho bankovníctva v Českej republike investujúci do nástrojov v českej korune kupóny spravidla prevádzajú na bežné účty v iných bankách, kde ich využijú na spotrebu.

Tento rozdiel v správaní je spôsobený tým, že produktová paleta v eurách je oveľa pestrejšia, a tak slovenskí klienti majú možnosť opätovne zaujímavo investovať aj relatívne menšie čiastky, kým u Čechov sú takéto možnosti značne zúžené.

Toto však bola naozaj hrubá generalizácia, mnoho našich klientov v Českej republike kupuje aj investičné nástroje v eurách, najmä v prípadoch, že časť ich príjmu pochádza z eurozóny, a teda je denominovaná v spoločnej mene.

Navyše, náš Odbor Asset Managementu aktuálne pripravuje špeciálne riadené portfólio, ktoré bude obsahovať mix akcií a dlhopisov denominovaných v českých korunách, takže ani z hľadiska produktov nášho Asset managementu na českých klientov nezabúdame.

Špecifiká investičného správania českých klientov sme prebrali.

Čo privátni bankári? Pozorujete tam nejaké významné rozdiely v porovnaní s ich slovenskými kolegami? Český tím privátnych bankárov som, prirodzene, poznal ešte pred nástupom do novej funkcie, musím však poznamenať, že je iné ich vnímať ako kolegov, ktorých stretávam párkrát ročne na rôznych podujatiach organizovaných bankou, a iné byť v pozícií ich nadriadeného.

Samozrejme, každý z nich má svoj špecifický štýl práce, komunikácie, či spôsobu akvizície nových klientov, v zásade by som však nehovoril o nejakých významných rozdieloch v porovnaní s ich slovenskými náprotivkami. Práca privátneho bankára je totiž viac-menej všade rovnaká. Je založená na diskrétnosti, dôvere, odbornosti a profesionalite, dobrý privátny bankár musí potreby daného klienta dokonale poznať a prispôsobiť tomu ponúkané produkty a služby.

To všetko od nás očakávajú klienti, a je jedno, či bývajú v Prahe, Brne, Bratislave alebo Košiciach. Preto podľa mňa nemá zmysel hovoriť o nejakých zásadných rozdieloch ani v „investičnej mentalite” Čechov a Slovákov, a isté špecifiká sú spôsobené zväčša len spomínanými daňovými alebo menovými faktormi.

Navyše, je veľmi ťažké generalizovať, pretože zvlášť v segmente privátneho bankovníctva platí, že každý klient je vo svojej podstate unikátny, a tak k nemu aj pristupujeme.

Dlhové cenné papiere emitované spoločnosťami skupiny Penta sú na Slovensku obľúbené ako investičný produkt s pevným výnosom. Je o ne záujem aj v Čechách?

Je. A veľký. Dokonca si dovolím povedať, že korporátne dlhopisy emitované spoloč- nosťami skupiny Penta sú pre nás na čes- kom trhu privátneho bankovníctva veľkou konkurenčnou výhodou, pretože nikde inde ako v Privatbanke ich klienti nenájdu.

Penta ako náš akcionár má v Česku povesť silného a stabilného hráča.

Veľmi pozitívne je vnímaná jej pozícia na realitnom trhu prostredníctvom spoločnosti Penta Real Estate, a mnohé jej developerské projekty ako Florentinum alebo Waltrovka sú oceňované nielen architektonickou obcou, ale aj širokou verejnosťou.

U susedov napríklad výrazne silnejšie rezonuje aj príbeh pôvodne lokálnej stávkovej spoločnosti Fortuna, ktorá po akvizícii investičnou skupinou Penta postupne narástla na jedného z najväčších hráčov v online stávkovaní v celom stredo a východoeurópskom regióne. Okrem toho má v Česku silnú pozíciu tiež sieť lekární Dr.Max, a teda povedomie o sile a stabilite Penty je tam široké a prítomné už roky.

Vráťme sa aj na Slovensko. Okrem  novej pozície riaditeľa českej pobočky Privatbanky aj naďalej ostávate riaditeľom nášho Odboru privátneho bankovníctva. Ako sa banka popasovala s obdobím stále pretrvávajúcej koronakrízy?

Ešte pred pandémiou, na konci minulého roka, sme pre našich klientov predstavili nový spôsob autentifikácie obchodov prostredníctvom mobilnej aplikácie Privatbanka Mobile. Tá okrem iného umožňuje klientom potvrdzovať
obchody s cennými papiermi vo svojom mobilnom telefóne.

Mobilná aplikácia tak rozšírila možnosti našich klientov elektronicky potvrdzovať obchody, ktoré doteraz bolo možné verifikovať v prostredí Internetbankingu. Obidve tieto možnosti elektronickej konfirmácie obchodov sa práve v tomto období ukázali ako zvlášť užitočné, keďže klienti sa pri ich používaní nemuseli osobne stretnúť so svojím privátnym bankárom kvôli podpisu pokynu alebo objednávky.

Klienti túto možnosť v čase koronakrízy ocenili, čo sa prejavilo nielen v náraste počtu aktívnych používateľov mobilnej aplikácie, ale predovšetkým v náraste počtu transakcií realizovaných elektronickou cestou. Ich podiel sa na konci júna pohyboval na úrovni 40 %, zatiaľ čo na konci roku dosahoval necelých 12 %.

Na záver nám prezraďte, ako relaxujete, a to nielen v čase COVID-19.

Moja odpoveď asi nebude zásadne odlišná od odpovedí väčšiny mojich kolegov na podobné otázky – toho voľného času v priebehu pracovného týždňa, žiaľ, nie je až tak veľa, a po tom, ako som prevzal ďalšiu funkciu, ho rozhodne ani viac nebude. V rámci možností sa však snažím byť aktívny, a to nielen počas víkendov, pretože si myslím, že fyzická aktivita je dôležitá aj po mentálnej stránke. Jednou z možností, ako „získať“ viac času na športové aktivity, za predpokladu, že mi to okolnosti a počasie dovolia, je využívať na cestu do práce bicykel namiesto auta. Považujem to za výbornú príležitosť, ako si prevetrať hlavu, usporiadať si myšlienky, vypočuť obľúbený podcast alebo zosumarizovať si svoj pracovný deň.

Späť