sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Kto je privátny bankár?
14.10.2011

Nie je to tak dávno, čo som absolvoval pravidelnú zdravotnú prehliadku súvisiacu s výkonom môjho povolania, keď sa mi stala príhoda, ktorá ma tak trocha zaskočila. Pri klasickom vstupnom pohovore zrazu padla otázka, čo je to ten privátny bankár. V prvom momente mi napadlo - ako to, že to nevie? Toľko sa už popísalo o privátnom bankovníctve a v súvislosti s krízou ani nehovoriac. Asi je to tým, že sa človek dlho pohybuje medzi svojou cieľovou skupinou a berie to ako samozrejmosť, a pritom mnoho ľudí ani nevie, čo tento človek robí, a ešte menej, že by mohli mať nárok na využívanie jeho služieb. Tak sa pozrime na to, kto vlastne je ten privátny bankár...

Je to profesionál, ktorý má dokonalý prehľad vo finančných produktoch, dokonale pozná svojich klientov a ich potreby a na základe ich poznania pripravuje spolu s  investičnými profesionálmi najvhodnejšiu investičnú stratégiu. Neskĺza k módnym investičným trendom, ako sú reality, akcie a zlato, ale dôrazne sa riadi fundamentom investície, rizikovým a investičným horizontom klienta. Musí vedieť koordinovať finančný majetok nielen v dobrých, ale i turbulentných obdobiach v závislosti od zmeny podmienok na trhu, ale i s prihliadnutím na osobné preferencie klienta.

Privátny bankár je aj špecializovaný osobný poradca, ktorý zastupuje banku v kontakte s klientom. Ide o nespornú výhodu, keďže klient sa nemusí zaoberať tým, čo kde v banke vybaví alebo na koho sa obráti. Či už má klient záujem o nastavenie svojho bežného platobného styku, vydanie platobných kariet, vybavenie poistenia k platobným kartám, o pomoc pri riešení poistnej udalosti. Bankár však dokáže otvoriť dvere k ďalším klientovým možnostiam, napríklad k manažmentu zdravia. Ak má klient záujem o riešenie svojich záujmov, kultúrneho či športového vyžitia, privátny bankár mu dokáže jeho požiadavky promptne zabezpečiť. Hovorí sa, že každý človek by mal mať dobrého právnika, lekára a bankára. Dnes mu cez privátne bankovníctvo stačí jeden – privátny bankár.

V rámci nadštandardného prístupu ku klientovi je v privátnej banke samozrejmosťou, že privátny bankár je svojmu klientovi stále k dispozícii. Je úžasné mať banku stále poruke. Vedieť sa kedykoľvek poradiť, rozhodnúť na základe aktuálnych informácií. Mať prehľad o svojom finančnom majetku a zadávať pokyny banke prakticky z celého sveta. Vyhnúť sa núteným návštevám  pobočiek a banky a všetko riešiť z pohodlia a operatívne. To je privátny bankár.

Späť