sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
HAVEL & PARTNERS: Radíme tým najlepším
05.02.2021

„Naša práca už dávno nie je výlučne len o právnom a daňovom poradenstve, ale biznismenov prepájame aj medzi sebou“, hovorí v rozhovore Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, medzi ktorej klientov patrí aj tretina českých a slovenských miliardárov. Sme radi, že vám môžeme predstaviť tohto nového partnera v našom programe Privatbanka Exclusive Zone.

 

Ako začal príbeh spoločnosti, ktorej mottom je „Úspech spája“?

Doslova od nuly. V roku 2001 založila kanceláriu pätica mladých právnikov so skúsenosťami z popredných medzinárodných i domácich advokátskych kancelárií. Ich cieľom bolo vytvoriť spoločnosť, ktorá ponúka špičkové služby tuzemským i medzinárodným klientom. V nasledujúcich rokoch sme aj vďaka priaznivým ekonomickým podmienkam zaznamenávali výrazný rast.

V dnešnej dobe máme zastúpenie nielen v Prahe, Brne, Olomouci, Ostrave a Plzni, ale aj na Slovensku v Bratislave a zamestnávame celkom 220 právnikov a daňových poradcov. Poskytujeme právne a daňové poradenstvo v 12 svetových jazykoch vo viac ako 90 krajinách sveta. Až 70 % našich prípadov obsahuje medzinárodný prvok.

Kto sú typickí klienti kancelárie?

Kancelária má jednu z najstabilnejších klientskych základní na trhu. Pracujeme pre viac ako 2000 stálych klientov. Medzi nimi je aj cca 100 z 500 najväčších svetových spoločností (podľa publikácie Fortune 500) a takmer 50 spoločností zaradených do rebríčka najväčších českých firiem Czech Top 100.

Na Slovensku poskytujeme služby viac ako 300 stálym klientom.

Vaša kancelária je v súčasnosti lídrom poradenských služieb pre najbohatších Slovákov a Čechov. Že vám táto bohatá klientela dôveruje, nie je iste náhoda. Čím si to vysvetľujete?

Predovšetkým je to vďaka nášmu rokmi budovanému know-how. Žiadna iná kancelária sa v českom a slovenskom prostredí nevenuje privátnym klientom tak intenzívne a systematicky ako my. Špecializovaný tím pre túto špecifickú skupinu sme začali formovať už v roku 2008. Dnes ho tvorí vyše 20 prevažne senior právnikov a ďalších 12 daňových odborníkov, čo je zrejme najväčšia takto zameraná poradenská skupina v strednej Európe. Navyše je jej výhodou to, že sa môže oprieť o špecialistov z iných právnych odvetví, a využiť tak komplexný potenciál celej kancelárie, ktorý je dnes z pohľadu palety poskytovaných služieb najširší na trhu.

Čo zahŕňajú právne a daňové služby pre slovenských a českých privátnych klientov?

Špecializovaný tím pre privátnu klientelu vznikal postupne. Výraznejší záujem o právne a daňové služby súvisiace so správou a ochranou osobného a rodinného majetku sme zaznamenali na začiatku ekonomickej krízy, zhruba pred dvanástimi rokmi. Tím bol postupom času rozšírený o vybraných kolegov z popredných tuzemských i zahraničných kancelárií a firiem tzv. veľkej štvorky, predovšetkým v záujme toho, aby sme prominentnej klientele dokázali zabezpečiť naozaj komplexné portfólio právnych a daňových služieb.
K našim klientom patria najvýznamnejší slovenskí a českí podnikatelia, vlastníci rodinných firiem, vrcholoví manažéri a významné osobnosti verejného života, vrátane špičkových športovcov a umelcov. Dokážeme efektívne, detailne a vďaka veľkosti tímu aj mimoriadne rýchlo spracovať aj extrémne zložité či veľmi neštandardné požiadavky.

Čo riešia najbohatší klienti najčastejšie?

Najvýraznejšou a najdiskutovanejšou témou je v súčasnej dobe oblasť medzigeneračného transferu kapitálu a právnej ochrany majetku. Množstvo klientov stále častejšie a intenzívnejšie zvažuje, akým spôsobom po aktívnych rokoch opustiť podnikanie či riadenie firmy, a ako vhodne, postupne a riadene previesť osobný aj podnikateľský majetok na svojich nástupcov, či už v rámci rodiny, manažmentu či vonkajšieho okruhu záujemcov.

Poskytujeme tiež právno-daňové poradenstvo v oblasti štruktúrovania držby a správy privátnych aktív, rodinných holdingov, nadácií a trustov. Privátne vlastnícke štruktúry musia byť pre klienta či jeho rodinu ľahko ovládateľné a musia bezpečne odolávať vonkajším vplyvom. Najmä v kontexte prebiehajúcej pandémie je to veľmi dôležité, nakoľko ani majetok najbohatších nie je imúnny voči koronavírusu. V tomto smere využívame unikátne cezhraničné know-how, kedy aj slovenským privátnym klientom ponúkame správu majetku napríklad prostredníctvom zvereneckých fondov, rodinných nadácií a ďalších inštitútov, s ktorých zakladaním a správou máme bohaté a veľmi pozitívne skúsenosti z Českej republiky.

V čom sa najviac líšia požiadavky z radov privátnych klientov?

Majetná klientela je, pochopiteľne, náročná. Očakáva od nás nielen špičkové právne služby a súvisiace daňové poradenstvo, ale aj mimoriadnu časovú flexibilitu a už spomínaný individuálny prístup stabilného tímu. Na to sa napája vysoká efektivita našich odborníkov, ktorí musia byť veľmi dobre oboznámení s konkrétnymi aspektmi podnikania klienta, s jeho rodinnými či majetkovými vzťahmi a pomermi, aj s jeho víziami a cieľmi. Prirodzenými požiadavkami sú potom absolút- na diskrétnosť, zrozumiteľnosť komunikácie a jednoznačnosť našich odporúčaní.

Aké sú vaše priority v oblasti služieb pre najbohatšiu klientelu?

Našimi hlavnými prioritami, a to nielen vo vzťahu k bonitným klientom, sú absolút-  na spokojnosť klienta a jeho dôvera v naše schopnosti. Zakladáme si na individuálnom a osobnom prístupe, a vždy sa usilujeme o to, aby sme klientovi poskytli službu s vysokou pridanou hodnotou, ktorá úplne splní, alebo dokonca prekoná jeho očakávania.

Aké plány máte na Slovensku?

S 30 právnikmi a ročnými tržbami vygenerovanými v rámci transakcií či prípadov, ktoré riešime priamo na Slovensku alebo v rámci českej kancelárie pre slovenských klientov vo výške celkom cca 4,5 mil. EUR, patríme medzi 5 najväčších kancelárií na slovenskom trhu.

Chceme sa neustále zlepšovať a rozvíjať, a v nadväznosti na to ďalej rozširovať náš tím. Ako som už hovoril, vďaka československému prepojeniu a cezhraničným skúsenostiam plánujeme posilňovať právne služby v oblasti rodinných holdingov, ktoré nie sú na Slovensku bežné, a môžeme tak slovenským klientom priniesť vysokú pridanú hodnotu. Okrem tradičných oblastí, akými sú fúzie, akvizície, právo nehnuteľností či služby pre privátnych klientov, chceme aj naďalej posilňovať tiež oblasť IT a moderných technológií, ochranu duševného vlastníctva, súťažné právo vrátane súťažnej ekonómie, ale aj súdne spory a arbitráže.

Späť