sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
V Pente fungujeme dlhodobo ako tím, nikdy sme neboli firmou jedného človeka
30.04.2021

Rozhovor s Iainom Childom, spolumajiteľom investičnej skupiny Penta

V decembri ste prebrali výkonné pozície po p. Haščákovi. Čo to znamená v praxi a za čo všetko aktuálne zodpovedáte?

Znamená to, že som zodpovedný za všetky investičné projekty Penty s výnimkou Penta Real Estate, za ktorý zodpovedá Marek Dospiva. Ja prioritne dohliadam na prípravu a implementáciu investičnej stratégie skupiny. Do decembra som mal ako Partner na starosti predovšetkým investície v Prima banke a vo Fortune, teraz sa oveľa intenzívnejšie venujem celému nášmu podnikovému portfóliu.

Je to pre Vás teraz pravdepodobne väčšia záťaž, ako zvládate riadiť celú finančnú skupinu?

Zmena síce nastala zo dňa na deň, no na druhej strane, v Pente dlhodobo fungujeme ako tím. Nikdy sme neboli firmou jedného človeka. Vážim si dôveru všetkých kolegov, a prirodzene pociťujem väčší diel zodpovednosti. Je skvelé, že naše vrcholové vede­ nie prednedávnom posilnili noví partneri –Marián Slivovič, Fabrice Dumontheil a Václav Jirků. Deľba kompetencií je teda jednoznačná.

Po všetkých zmenách, ktoré stále prebiehajú, bude mať Penta na začiatku budúceho roka šiestich partnerov. Marek Dospiva je Managing Partner zodpovedný za Real Estate, Jozef Oravkin bude mať na starosti predovšetkým realitné projekty na Slovensku, ale aj Privatbanku.
Marián Slivovič zastrešuje Primabanku, Slovalco a naše mediálne investície. Vašek Jirků preberá po Edovi Matákovi riadenie celého zdravotníctva a Fabrice naďalej zostáva zodpovedným za strategické finančné riadenie celej našej skupiny.

Zmení sa pod Vaším vedením stratégia Penty?

Dlhodobú stratégiu nemáme dôvod meniť. Tá stojí na tom, že sa chceme sústrediť na zhodnocovanie našich dlhodobých investičných platforiem a podnikov, a postupne sa zbaviť menších firiem, v ktorých sa necítime byť dlhodobými investormi.

Do našich strategických podnikov a projektov masívne investujeme s cieľom vybudovať z nich lídrov vo svojom segmente – nie­ len z pohľadu tržného podielu, ale hlavne kvalitou, inováciami, novými technológiami a špičkovým manažmentom.

Penta je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, poctivo platí výplaty, odvody a dane, snaží sa o vylepšenie zdravotníctva. Napriek tomu je neustále negatívne medializovaná. V Čechách má pritom podstatne lepšiu reputáciu, ako to vnímate?

Na Slovensku zamestnávame 15­tisíc ľudí, celkovo skoro 50­tisíc. Negatívna medializácia nemôže nikoho tešiť, no snažíme sa s tým žiť a viac komunikovať aj pozitívne veci, napríklad týkajúce sa zdravotníctva. Problém Penty s imidžom je na Slovensku špecifický, má to svoje príčiny, no asi nemá zmysel detailne to rozoberať.

V Čechách je Penta vnímaná s oveľa menšou intenzitou, a to vnímanie je nepochybne neutrálnejšie – ak dokonca nie pozitívne. Dnes sa už viaceré naše firmy pohybujú na celoeurópskom trhu, máme biznis partnerov napríklad v Londýne, ale aj iných európskych finančných centrách. A tam sme braní ako štandardný obchodný partner.

Ako by ste celkovo zhodnotili minulý rok?

Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že pandémia koronavírusu negatívne ovplyvní naše hospodárske výsledky, aj keď ani zďaleka nie do takej miery, ako sme sa obávali na jar minulého roka. Pri prvom lockdowne sme urobili v každej našej firme a pri každom projekte novú – krízovú projekciu rozpočtu, hlavne s dopadom na cash­flow. Pri niektorých firmách sme očakávali dramatické poklesy tržieb vo výške niekoľkých desiatok percent. Prijali sme celý rad opatrení, hlavne po nákladovej stránke.

Napriek tomu sme v mnohých firmách a projektoch naďalej pokračovali v investíciách. Ako príklad môžem uviesť to, že financujeme náročnú výstavbu novej nemocnice v Bratislave.

Bola aj v minulom roku Penta v zisku?

Môžem povedať, že naše hospodárske výsledky sú výrazne optimistickejšie, než sme očakávali pri vypuknutí pandémie,

Avšak sú samozrejme nižšie, ako sme si naplánovali, keď sme o nej ešte netušili.

Konsolidácia výsledkov a ich audit momentálne finišujú, určite však môžem prezradiť, že aj vďaka výsledkom mnohých našich firiem v závere roka dosiahneme zaujímavý zisk. Naše portfóliové spoločnosti uzavrú rok s EBITDA na úrovni 400 miliónov eur, čo považujem za skvelý výsledok.

Prekvapili Vás niektoré spoločnosti svojimi výsledkami pozitívne, aj napriek lockdownom?

Stálice ako Dr.Max či Fortuna nás opäť nesklamali. Dr.Max bude síce mierne pod rozpočtom, ale nad minulým rokom, je to veľmi stabilný biznis. Fortuna sa na jar, keď neboli športové udalosti, prudko prepadla. Na Slovensku, v Česku a Poľsku, kde máme 70 až 80 percent stávok online, neboli zatvorené pobočky až taký problém. V Rumunsku, kde pobočky tvoria väčšinu biznisu, však problém nastal. Keď sa ale v máji vrátili športové udalosti, rýchlo sa vrátil aj biznis. Výborné výsledky dosiahol Real Estate. Podarilo sa nám úspešne predať 4 projekty, najväčší z nich bol pražský Churchill, a darilo sa aj bytom.

Ktorý Váš biznis najviac zasiahla pandémia koronavírusu?

V dôsledku pandémie bol spomedzi všetkých našich projektov najviac zasiahnutý poľský Empik. Negatívne ho ovplyvnilo časté uzatváranie obchodov a obmedzovanie pohybu obyvateľstva, teda zákazníkov. Vývoj v minulom roku sa negatívne podpísal aj na hospodárení nákupného centra Bory Mall. Aj vzhľadom na to, aká je momentálne situácia v slovenskom zdravotníctve, hlavne prístup vlády k súkromným zdravotným poisťovniam, sme sa pri koncoročných valuáciách rozhodli výraznejšie znížiť hodnotu zdravotnej poisťovne Dôvera.

Hovorí sa aj o tom, že hľadáte partnera pre svoje zdravotníctvo.

Áno, táto téma je u nás na stole už dlhšie. Hovoriť však o konkrétnejších výsledkoch je ešte predčasné. Momentálne sme do veľkej miery ovplyvnení aj náročným procesom výstavby a dokončením celého projektu novej nemocnice v Bratislave. Je možné, že prvé výsledky procesu získania dlhodobého strategického partnera pre náš nemocničný holding budú známe až po jej dokončení.

Tento rok bude ekonomika Slovenska opäť zasiahnutá lockdownami, ako to ovplyvní biznis Penty?

Z pohľadu výhľadu pre naše firmy je naj­ väčšou neistotou dopad súčasnej recesie  na spotrebiteľské správanie. Aká bude celková sociálna situácia, dôjde alebo nedôjde k masívnejšiemu rastu nezamestnanosti? Dokážeme efektívne a dostatočne rýchlo očkovať tak, aby naše ekonomiky nefungovali v opakovaných lockdownoch? Toto všetko sú otvorené otázky.

Naše firmy sú však vo veľmi dobrej kondícii, dokázali, až na malé výnimky, ustáť mimoriadne ťažkú situáciu v minulom roku bez toho, aby potrebovali našu akcionársku pomoc.

Verím, že to tak ostane aj v tomto roku.

Kam budú smerovať Vaše investície v tomto roku?

Rozvíjame naše kľúčové biznisy. Dr.Max je okrem Slovenska, Česka, Poľska a Rumunska aj v Taliansku a Srbsku. Fortuna je ešte aj v Chorvátsku. Vidíme, že naše pôvodné trhy   sú relatívne malé, a my už budujeme firmy, ktoré sú z pohľadu veľkosti na európskej úrovni. Dr.Max je európskou štvorkou, Fortuna je  v európskej top 10. Je prirodzené, že chceme organicky aj neorganicky expandovať, ale len tam, kde vidíme, že to má zmysel.

V zdravotníctve máme tiež veľké investície, viaceré sú rozbehnuté, napríklad nová nemocnica v Bratislave. Chceme ju dokončiť  s ambíciou otvoriť začiatkom roka 2023.

V médiách rezonuje aj téma finančnej stability spoločností vydávajúcich korporátne dlhopisy. Ako je na tom Penta, čo sa týka jej dlhu?

Z pohľadu Penty sme nedôveru klientov v korporátne dlhopisy nezaznamenali. Skôr naopak, klienti vzhľadom na problémy Arcy vnímajú kreditné riziko viac ako v minulosti, čo vzhľadom na nízky dlh Penty, diverzifikáciu, výkonnosť nášho portfólia a výbornú likvidnú pozíciu robí naše bondy atraktívnejšími.

Problémy s Arcou môžu klientov viesť k tomu, že začnú byť sofistikovanejší a nebudú sa pri rozhodovaní o svojich investíciách riadiť len výškou výnosu, ale začnú posudzovať aj samotnú výkonnosť dlžníka, jeho celkovú zadlženosť a likviditu.

Plánujete dlh ešte zvyšovať alebo znižovať?

Čo sa týka veľkosti nášho dlhu, znižujeme ho a naďalej v tom budeme pokračovať. Výška nášho zadlženia je v pomere k celkovej hodnote našich aktív konzervatívna. Vyplýva to z dlhodobého nastavenia Penty a našej filozofie, ktorá nás možno limituje v schopnosti robiť ešte viac investícií, no na druhej strane potom môžeme v horších časoch pokojnejšie spávať.

Naposledy sme s Vami robili rozhovor v roku 2016. Prezraďte nám, či Vám pribudlo nejaké nové hobby, ako zvyknete relaxovať, resp. čo sa zmenilo na Vašich návykoch kvôli pandémii?

Stále rád behávam. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, si tento šport užívam v prírode, keďže kvôli pandémii budú pravdepodobne aj tento rok zrušené bežecké podujatia, na ktorých som sa rád zúčastňoval. V minulosti  som odbehol maratóny a bežecké súťaže v rôznych svetových metropolách, no medzi moje bežecké srdcovky patrí  určite maratón v Londýne.

Príroda má, samozrejme, svoje čaro, no myslím, že so mnou budú súhlasiť všetci čitatelia, keď poviem, že sa už teším, keď sa svet začne pomaly dostávať do starých koľají.

Späť